SOCCON s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 306 710270 635274 073260 513102 956
Bankové úvery 92 322102 019110 610119 7540,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64320,79400,81680,86533,26
Časové rozlíšenie aktív 205,00221,00232,001 373615,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000-2 6000,0000168,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,123,533,813,590,8150
Celkové tržby 47 50342 80143 96877 5360,0000
Celkový dlh 246 807210 839219 135203 70046 155
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 85 25180 483109 885122 092-7 197
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 07121 536725,00-2 3387 197
Čistý cash flow -14 46520 8113 06310 6047 197
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 6149 6218 6906 1812 546
Čistý zisk 108,002 258726,00-2 923131,00
Čistý zisk v minulom roku 2 258726,00-2 9233 103-903,00
Cudzie zdroje -59 903-59 796-57 538-56 813-56 633
Daň z príjmov 1 060980,00974,00998,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 980,00974,00998,001 0350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 060980,00974,00998,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 92 322102 019110 610119 7540,0000
Dlhodobý dlh 92 322102 019110 610119 7540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 591,46550,16709,15349,51464,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 585,52547,20704,61349,5168,79
Doba obratu aktív 2 4212 3082 2751 240744,03
Doba obratu pohľadávok 591,46550,16709,15349,51464,24
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000252,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 009926,53899,51398,60158,40
EBIT v minulom roku 9 6218 6906 18112 5012 472
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 6149 6218 6906 1812 546
EBITDA 39 54018 03926 17440 07820 516
EBITDA marža 0,83240,42150,59530,51690,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 54018 03926 17440 07820 516
Efektívna daňová sadzba 0,90750,30270,5729-0,51840,0000
Finančná páka 5,124,534,764,591,82
Finančné účty 7 07121 536725,00-2 3387 197
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1953-0,2209-0,2099-0,2181-0,5501
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,19530,22090,20990,21810,5501
Hrubá marža 0,55090,35800,44180,24220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 85917 32523 70837 05619 467
Krátkodobé pohľadávky 74 92264 51285 42073 45464 239
Krátkodobé záväzky 127 804108 645108 35083 77121 918
Krytie dlhovej služby 6,132,835,964,948,50
Nákladové úroky 6 4466 3836 9908 1062 415
Nákladové úroky v minulom roku 6 3836 9908 1068 3633 375
Náklady na predaný tovar 20 06727 47824 54257 92931 713
Neobežný majetok 224 512184 366187 696188 02430 905
Obežný majetok 81 99386 04886 14571 11671 436
Obrat neobežného majetku 0,20590,23210,23420,40801,63
Obrat obežného majetku 0,56390,49740,51041,080,7070
Odpisy 29 5426 66015 15632 14813 004
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 7713 3307 57816 07413 004
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 7713 3307 57816 0740,0000
Osobné náklady 15,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 181714,002 4663 0221 049
Ostatné záväzky z obchodného styku 683,00537,007 5397 8490,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 6508 91815 88229 22513 135
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5926
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1 7450,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88542,301,280,58421,45
Pohľadávky z obchodného styku 74 17064 16584 87473 4549 519
Pohotová likvidita II. stupeň 0,64320,79400,81680,86533,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,14-2,87-18,78-5,36-7,87
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,243,260,43821,312,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80470,77910,79960,78190,4483
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,123,533,813,590,8150
Pridaná hodnota 26 16915 32219 42418 78118 794
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,2411,698,375,082,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,2411,698,375,082,25
Služby 15 53723 26220 67352 26427 641
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 306 710270 635274 073260 513102 956
Spotreba materiálu… 4 5304 2163 8695 6654 072
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 92 322102 019110 610119 7540,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 47 48642 80043 96676 71050 507
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2500,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 23642 80043 96676 71050 507
Účtovný cash flow -14 46520 8113 06310 6047 197
Úročený dlh 92 322102 019110 610119 7540,0000
Úrokové krytie 1,181,511,240,76251,05
Vlastné imanie 59 90359 79657 53856 81356 633
Všetky záväzky 246 807210 839219 135203 70046 155
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000-2 6000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 11 24811 37911 0187 9307 512
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 24811 37911 0187 9307 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 108,002 258726,00-2 923131,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 258726,00-2 9233 103-903,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 1683 2381 700-1 925259,00
Záväzky 246 807210 839219 135203 70046 155
Záväzky z obchodného styku 683,00537,007 5397 8490,0000
Zisk pred zdanením 1 1683 2381 700-1 925259,00
Zmena EBIT 0,79141,111,410,49441,03