Habitus, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 260 7251 107 452967 657445 024345 378
Bežná likvidita III. stupeň 2,382,720,95431,110,9090
Časové rozlíšenie aktív 1 8602 2313 0230,000042,00
Časové rozlíšenie pasív 6 8168 3972 6450,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,33710,81892,120,98902,45
Celkové tržby 584 843590 679498 165384 8530,0000
Celkový dlh 316 107494 822655 790221 284245 181
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -44 532-45 738-12 355-12 244-22 854
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,57040,49940,18230,13700,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 53245 73819 84012 24422 854
Čistý cash flow -5 20625 8987 596-6 28822 854
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 441 018390 406123 35473 18146 559
Čistý zisk 333 568295 01190 82452 70729 594
Čistý zisk v minulom roku 295 01190 82452 70770 8364 451
Cudzie zdroje -937 802-604 233-309 222-223 740-100 197
Daň z príjmov 88 14575 83925 65415 5630,0000
Daň z príjmov v minulom roku 75 83925 65415 56319 9800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 88 14575 83925 65415 5630,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 000,001 000,001 000,001 000,001 000,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 268,51154,02191,19209,7875,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 107,6846,96124,2479,3574,60
Doba obratu aktív 788,40684,45713,53422,25417,18
Doba obratu pohľadávok 269,13154,63191,92210,7376,91
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000232,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 120,6662,25210,54200,05113,71
EBIT v minulom roku 390 406123 35473 181102 27623 365
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 441 018390 406123 35473 18146 559
EBITDA 526 949584 408266 713205 125117 992
EBITDA marža 0,90100,98940,53540,53300,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 526 949584 408266 713205 125117 992
Finančná páka 1,341,833,131,993,45
Finančné účty 44 53245 73819 84012 24422 854
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7439-0,5456-0,3196-0,5028-0,2901
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74390,54560,31960,50280,2901
Hrubá marža 0,87810,84740,50430,46020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 524 766582 622266 460204 922117 805
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00007 4850,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 429 371249 201259 280221 09862 673
Krátkodobé záväzky 192 940100 715285 519210 83994 137
Krytie dlhovej služby 27,3029,8838,7941,776,96
Nákladové úroky 19 30519 5566 8764 91116 965
Nákladové úroky v minulom roku 19 5566 8764 91111 46018 914
Náklady na predaný tovar 70 12890 024243 768207 578148 084
Neobežný majetok 783 962809 282684 514210 682258 809
Obežný majetok 474 903295 939280 120234 34286 527
Obrat aktív 0,46300,53330,51150,86440,8749
Obrat neobežného majetku 0,74450,72980,72311,831,17
Obrat obežného majetku 1,232,001,771,643,49
Odpisy 83 736192 216143 106131 74262 193
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 86896 10871 55365 87162 193
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 86896 10871 55365 8710,0000
Osobné náklady 22 6692 43038 84616 5200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1831 786253,00203,00187,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 36434 982219 052132 2600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 417 304487 227233 930184 44991 787
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,04
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 22,65205,996,4710,720,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,832,571,381,192,48
Pohľadávky z obchodného styku 172 18675 990168 49183 62561 763
Pohotová likvidita II. stupeň 2,382,720,95431,110,9090
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 180,14-23,33-40,7135,58-4,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,26971,321,10-1,281,35
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25070,44680,67770,49720,7099
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,33710,81892,120,98902,45
Pridaná hodnota 513 544500 551251 229177 110154 095
Primárna platobná neschopnosť 0,02530,46041,301,580,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,59990,84672,461,082,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,59990,84672,461,082,08
Služby 65 00183 062236 831199 847146 213
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 260 7251 107 452967 657445 024345 378
Spotreba materiálu… 5 1276 9626 9377 7311 871
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00007 4850,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 583 672590 575494 997384 688302 179
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 583 672590 575494 997384 688302 179
Účtovný cash flow -5 20625 8987 596-6 28822 854
Úročený dlh 0,00000,00007 4850,00000,0000
Úrokové krytie 22,8419,9617,9414,902,74
Vlastné imanie 937 802604 233309 222223 740100 197
Všetky záväzky 316 107494 822655 790221 284245 181
Výsledok hospodárenia 443 213392 192123 60773 38355 799
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 443 213392 192123 60773 38355 799
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 333 568295 01190 82452 70729 594
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 295 01190 82452 70770 8364 451
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 421 713370 850116 47868 27038 651
Záväzky 316 107494 822655 790221 284245 181
Záväzky z obchodného styku 4 36434 982219 052132 2600,0000
Zisk pred zdanením 421 713370 850116 47868 27038 651
Zmena EBIT 1,133,161,690,71551,99