Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 274 2692 650 842655 553714 841780 540
Bankové úvery 0,00000,000039 61940 00939 830
Bežná likvidita III. stupeň 6,383,200,09550,18710,0980
Bežné bankové úvery 0,00000,000039 61940 00939 830
Časové rozlíšenie aktív 5 2783 9352 7152 8699 223
Časové rozlíšenie pasív 68 45338 1500,00000,0000214,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,16-1,11-0,00520,0216-0,0447
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -19,903,270,0013-0,00490,0085
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06190,34545,515,756,86
Celkové tržby 98 3514 476 730608 994584 7180,0000
Celkový dlh 70 306670 753554 852608 905681 013
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -850 825-2 165 43755 70356 61949 386
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,080,4292-0,00860,02630,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 850 8252 165 4371 9161 3904 444
Čistý cash flow -1 314 6122 163 521526,00-2 2844 444
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -113 3192 436 941-583,009 050-2 781
Čistý zisk -106 4291 921 202-5 23515 363-7 253
Čistý zisk v minulom roku 1 921 202-5 23515 363-58 739-95 698
Cudzie zdroje -1 135 510-1 941 939-100 701-105 936-99 313
Daň z príjmov -6 890513 3962 021-9 2950,0000
Daň z príjmov v minulom roku 513 3962 021-9 295-1 6950,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -6 890513 3962 021-9 2950,0000
Dlhodobé pohľadávky 10 0392 3790,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,5865,3827,4264,6025,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,261,565,8516,905,31
Doba obratu aktív 11 4912 618473,76515,57514,32
Doba obratu pohľadávok 104,1167,7327,4264,6025,07
Doba obratu zásob 0,000016,1897,14173,2391,96
Doba splácania záväzkov 0,000068 98722 96721 685689,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 595,78652,47293,53334,06346,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00001 5811 7012 6430,0000
EBIT v minulom roku 2 436 941-583,009 050-57 235-90 502
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -113 3192 436 941-583,009 050-2 781
EBITDA -30 237-953 94955 41464 74541 747
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -30 237-953 94955 41464 74541 747
Efektívna daňová sadzba 0,06080,2109-0,6288-1,530,0000
Finančná páka 1,121,376,516,757,86
Finančné účty 850 8252 165 4371 9161 3904 444
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8911-0,7326-0,1536-0,1482-0,1272
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89110,73260,15360,14820,1272
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -28 7957 148 72952 74562 48639 115
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05180,24930,61960,64790,6729
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000018 00018 00014 000
Krátkodobé pohľadávky 1 50666 21537 94189 56238 041
Krátkodobé záväzky 66 070660 760406 163463 175525 232
Krytie dlhovej služby -0,4417-23,5621,0621,719,34
Materiál 0,0000155,00525,00478,00740,00
Nákladové úroky 0,00002 3432 6312 9824 472
Nákladové úroky v minulom roku 2 3432 6312 9823 1995 196
Náklady na predaný tovar 52 4021 107 376227 864229 704277 849
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 4966 4557 79620 076
Neobežný majetok 156 246162 346611 263617 320723 774
Obežný majetok 1 112 7452 484 56141 57594 65247 543
Obrat aktív 0,03180,13940,77040,70800,7097
Obrat neobežného majetku 0,25912,280,82630,81980,7653
Obrat obežného majetku 0,03640,148812,155,3511,65
Obrat zásob 0,000022,553,762,113,97
Odpisy 87 73257 20453 32853 43640 192
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 86628 60226 66426 71840 192
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 86628 60226 66426 7180,0000
Osobné náklady 99 837270 867317 881286 8820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 224,002 3342 6692 2592 632
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 94015 14230 08256 4440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -18 6971 978 40648 09368 79932 939
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09370,9893-0,03310,0937-0,0474
Podiel EBIT k aktívam -0,08890,9193-0,00090,0127-0,0036
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,09400,9327-0,00090,0127-0,0036
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,09941,25-0,00230,0360-0,0109
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66770,81690,00290,00190,0057
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -8,37-0,36721,151,040,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -13,370,48330,0009-0,00390,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-211,0242,9435,450,9936
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,1194-2,720,87200,96340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,0636-2,250,74670,81216,87
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -32,485,850,0010-0,00450,0080
Pohľadávky z obchodného styku 361,001 5788 10123 4368 058
Pohotová likvidita II. stupeň 6,383,200,09180,18000,0893
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,8638-0,8976-191,4546,38-22,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000923,400,1999-0,76590,9937
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05520,25300,84640,85180,8725
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06190,34545,515,756,86
Pridaná hodnota -11 925-737 736277 193276 372276 080
Primárna platobná neschopnosť 5,379,603,712,410,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,08350,7248-0,00800,0215-0,0093
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,09370,9893-0,05200,1450-0,0730
Rýchla likvidita I. stupeň 6,323,100,00410,00270,0077
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,33-0,703110,019,4016,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,33-0,703110,019,4016,31
Služby 41 1431 007 229112 805101 079105 876
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 274 2692 650 842655 553714 841780 540
Spotreba materiálu… 11 25996 651108 604120 829151 897
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000057 61958 00953 830
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 3104 422 146505 057506 076553 929
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 833,004 052 5060,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00008 59214 50718 67841 465
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 477361 048490 550487 398512 464
Účtovný cash flow -1 314 6122 163 521526,00-2 2844 444
Úročený dlh 0,00000,000057 61958 00953 830
Úrokové krytie 0,00001 040-0,22163,03-0,6219
Vlastné imanie 1 135 5101 941 939100 701105 93699 313
Všetky záväzky 70 306670 753554 852608 905681 013
Výnosy budúcich období krátkodobé 68 45338 1500,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -117 1362 439 2792 08611 3091 555
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -117 1362 439 2792 08611 3091 555
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -106 4291 921 202-5 23515 363-7 253
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 921 202-5 23515 363-58 739-95 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -113 3192 434 598-3 2146 068-5 551
Zásoby 0,0000155,001 7183 7005 058
Záväzky 70 306670 753554 852608 905681 013
Záväzky z obchodného styku 1 94015 14230 08256 4440,0000
Zisk pred zdanením -113 3192 434 598-3 2146 068-5 551
Zmena EBIT -0,0465-4 180-0,0644-0,15810,0307
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000602 0740,00000,00000,0000