3S Video, spol. s r.o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162014201320122011
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Celkové tržby 0,00004 0750,00000,00000,0000
Celkový dlh 15 48315 4830,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,87830,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00004 0620,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,00003 5790,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-84,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 15 48315 4830,00000,00000,0000
Daň z príjmov 0,0000483,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000483,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-84,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00004 0620,00000,00000,0000
EBITDA 0,00004 0750,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,00001,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00004 0750,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00004 0620,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 15 48315 4830,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000013,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00003 5790,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00003,800,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00003,800,00000,00000,0000
Vlastné imanie -15 483-15 4830,00000,00000,0000
Všetky záväzky 15 48315 4830,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00004 0750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00004 0750,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00003 5790,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-84,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00004 0620,00000,00000,0000
Záväzky 15 48315 4830,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00004 0620,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,0000-48,360,00000,00000,0000