2 Ring, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 3 498 3672 836 6441 375 2751 008 9581 151 806
Aktivácia 964 982619 765461 221447 050310 619
Bankové úvery 2 3014 6052 8293 531138 323
Bežná likvidita III. stupeň 2,481,461,291,140,9204
Bežné bankové úvery 2 3014 6052 8293 531138 323
Časové rozlíšenie aktív 15 1233 46021 98632 4947 447
Časové rozlíšenie pasív 665 4071 103 782454 565297 31470 352
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3797-0,5116-0,6040-0,0304-0,0165
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,372,322,200,08620,0093
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18010,26240,31030,42112,26
Celkové tržby 4 375 8342 985 2111 973 0551 714 6770,0000
Celkový dlh 432 320360 192218 017210 870749 479
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 058 698-1 144 805-444 258-19 154132 845
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 060 9991 149 410447 08722 6855 478
Čistý cash flow 911 589702 323424 40215 2235 478
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 185 895596 719161 37975 219-159 506
Čistý zisk 1 108 756504 027152 54058 735-161 254
Čistý zisk v minulom roku 504 027152 54058 73579 177-80 118
Cudzie zdroje -2 400 640-1 372 670-702 693-500 774-331 975
Daň z príjmov 77 13992 6928 82414 8580,0000
Daň z príjmov v minulom roku 92 6928 82414 8585 0660,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 77 13992 6928 82414 8580,0000
Dlhodobé pohľadávky 56 3770,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,61138,2083,90140,34191,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,73134,7874,93134,64191,10
Doba obratu aktív 374,52437,81334,87290,65304,64
Doba obratu pohľadávok 61,64138,2083,90140,34191,38
Doba obratu zásob 714,01126,5488,6510,040,0000
Doba splácania záväzkov 15 1792 116652,441 273235,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,2646,7947,0550,89156,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12 4521 364534,75522,340,0000
EBIT v minulom roku 596 719161 37975 21985 477-78 382
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 185 895596 719161 37975 219-159 506
EBITDA 2 818 9931 717 7271 034 383891 542352 269
EBITDA marža 0,64420,57540,52430,51990,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 818 9931 717 7271 034 383891 542352 269
Finančná páka 1,462,071,962,013,47
Finančné účty 2 060 9991 149 410447 08722 6855 478
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6862-0,4839-0,5109-0,4963-0,2882
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68620,48390,51090,49630,2882
Hrubá marža 0,60470,57500,52720,56840,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 817 3891 716 1891 058 502893 123347 629
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,11020,10690,14050,17510,5136
Krátkodobé pohľadávky 519 404895 434344 560487 168723 603
Krátkodobé záväzky 385 381303 181193 229176 663591 518
Krytie dlhovej služby 4,241,562,282,984,89
Materiál 0,00000,00000,00001 3930,0000
Nákladové úroky 0,00000,000015,001 6261 748
Nákladové úroky v minulom roku 0,000015,001 6261 2341 736
Náklady na predaný tovar 763 179648 397458 816292 413607 381
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 26752 289108 10050 646567,00
Neobežný majetok 828 336770 212535 387465 218415 278
Obežný majetok 2 654 9082 062 972817 902511 246729 081
Obrat aktív 0,97460,83371,091,261,20
Obrat neobežného majetku 4,123,072,802,723,32
Obrat obežného majetku 1,281,151,832,481,89
Obrat zásob 0,51122,884,1236,360,0000
Odpisy 1 635 3241 064 030884 384818 592515 025
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 817 662532 015442 192409 296515 025
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 817 662532 015442 192409 2960,0000
Osobné náklady 621 336484 573435 809411 0930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1041 7061 4653 8494 640
Ostatné záväzky z obchodného styku 316 132195 451158 37427 3680,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 744 0801 568 0571 036 924877 327353 771
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58910,40520,32510,02250,0048
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 285,5632,839,6219,240,8417
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,263,542,392,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,110,78790,79261,50
Pohľadávky z obchodného styku 492 536873 242307 745467 370722 531
Pohotová likvidita II. stupeň 2,461,451,251,140,9204
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,63-1,95-1,66-32,90-60,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000028 2939,363,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12360,12700,15850,20900,6507
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18010,26240,31030,42112,26
Pridaná hodnota 2 646 2481 716 4901 040 194974 621772 660
Primárna platobná neschopnosť 0,64180,22380,51460,15510,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,960,81430,68720,04750,0068
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15340,20970,21080,23652,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15340,20970,21080,23652,13
Služby 1 679 2181 195 449782 423663 364891 089
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 498 3672 836 6441 375 2751 008 9581 151 806
Spotreba materiálu… 39 67620 42429 51418 57926 344
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 3014 6052 8293 531138 323
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 409 6772 364 9711 511 8021 269 7491 380 041
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 250,0084,0012 7922 7150,0000
Tržby z predaja tovaru 9 26772 969236 29476 542569,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 400 1602 291 9181 262 7161 190 4921 379 472
Účtovný cash flow 911 589702 323424 40215 2235 478
Úročený dlh 2 3014 6052 8293 531138 323
Úrokové krytie 0,00000,000010 75946,26-91,25
Vlastné imanie 2 400 6401 372 670702 693500 774331 975
Všetky záväzky 432 320360 192218 017210 870749 479
Výnosy budúcich období dlhodobé 212 185350 278113 00086 68414 343
Výnosy budúcich období krátkodobé 453 222753 504341 565210 63056 009
Výsledok hospodárenia 1 183 919653 781162 79175 665-162 756
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 183 919653 781162 79175 665-162 756
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 108 756504 027152 54058 735-161 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 504 027152 54058 73579 177-80 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 185 895596 719161 36473 593-161 254
Zásoby 18 12818 12826 2551 3930,0000
Záväzky 432 320360 192218 017210 870749 479
Záväzky z obchodného styku 316 132195 451158 37472 4780,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000045 1100,0000
Zisk pred zdanením 1 185 895596 719161 36473 593-161 254
Zmena EBIT 1,993,702,150,88002,03
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-6 8740,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-6 8740,0000