A-Z STAV, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 743 9795 594 9115 559 7305 944 2333 240 646
Aktivácia 0,000083 748133 805188 28576 647
Bankové úvery 622 999832 2221 041 2921 100 382691 462
Bežná likvidita III. stupeň 0,28071,421,331,570,7150
Bežné bankové úvery 622 999832 2221 041 2921 100 382691 462
Časové rozlíšenie aktív 7 7775 3896 2994 9284 471
Časové rozlíšenie pasív 0,00005 4000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01090,00810,02010,1256-3,20
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,994,975,467,9334,64
Celkové tržby 2 528 6372 357 2782 270 5183 613 0980,0000
Celkový dlh 3 275 2394 653 1784 698 5535 278 3363 149 711
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 682 462846 790988 2321 000 023400 465
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,65950,03190,08390,09670,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 80 53775 43283 060100 359290 997
Čistý cash flow 5 105-7 628-17 299-83 649290 997
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 082 12341 464294 358294 86286 974
Čistý zisk -1 667 59375 156190 422349 38672 354
Čistý zisk v minulom roku 75 156190 422349 386225 57646 504
Cudzie zdroje -468 740-936 333-861 177-665 897-90 935
Daň z príjmov -437 284-66 27766 203-96 8240,0000
Daň z príjmov v minulom roku -66 27766 203-96 8247 1450,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -437 284-66 27766 203-96 8240,0000
Dlhodobé pohľadávky 563 882126 59852 702106 8660,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,83370,17374,15373,6765,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,71368,49373,21373,6765,03
Doba obratu aktív 556,90963,19926,84891,25565,47
Doba obratu pohľadávok 101,70391,97382,94389,6965,03
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000011 303
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000169,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 125,64147,25127,0296,18144,42
EBIT v minulom roku 41 464294 358294 862265 13269 646
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 082 12341 464294 358294 86286 974
EBITDA -1 517 845652 507984 469-194 350247 049
EBITDA marža -0,60030,27680,4336-0,05380,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 517 845652 507984 469-194 350247 049
Efektívna daňová sadzba 0,2077-7,460,2580-0,38340,0000
Finančná páka 7,995,986,468,9335,64
Finančné účty 80 53775 43283 060100 359290 997
Hrubá marža 0,22820,28090,51180,24650,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 521 064627 358975 9341 904 282241 047
Krátkodobé finančné výpomoci 140 00090 00030 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 119 8612 150 2272 244 3742 492 199372 680
Krátkodobé záväzky 844 696855 342761 943641 457827 632
Krytie dlhovej služby -66,7120,0226,09-4,5916,90
Materiál 29 84785 11436 48819 11518 657
Nákladové úroky 22 75432 58537 73342 30014 620
Nákladové úroky v minulom roku 32 58537 73342 30032 41123 142
Náklady na predaný tovar 1 876 7811 457 9551 027 3721 543 8521 645 181
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000013 497
Neobežný majetok 2 728 8932 935 4093 068 5493 097 1522 154 550
Obežný majetok 1 007 3092 654 1132 484 8822 842 1531 081 625
Obrat aktív 0,65540,37890,39380,40950,6455
Obrat neobežného majetku 0,89920,72230,71350,78600,9709
Obrat obežného majetku 2,440,79880,88110,85651,93
Odpisy 561 024584 574681 576502 776152 739
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 280 512292 287340 788251 388152 739
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 280 512292 287340 788251 3880,0000
Osobné náklady 217 993246 981220 528218 1750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 06628 0368 5434 1926 002
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 777,00247,008,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 373 718403 963451 644367 7960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 106 569659 730871 998852 162225 093
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,350,04040,09850,19780,0925
Podiel EBIT k aktívam -0,55610,00740,05290,04960,0268
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,55610,00740,05290,04960,0268
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,71820,00880,06140,05560,0360
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,652,685,274,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74080,79641,291,242,92
Pohľadávky z obchodného styku 105 6352 140 4412 238 7232 492 199372 680
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12951,251,271,490,4398
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -91,82122,7549,787,96-0,3125
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,2244-0,2341-0,4585-1,9819,90
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87480,83170,84510,88800,9719
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,994,975,467,9334,64
Pridaná hodnota 577 082662 2321 162 119890 546446 605
Primárna platobná neschopnosť 3,540,19400,20170,14760,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,560,08030,22110,52470,7957
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,167,134,77-27,1612,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,167,134,77-27,1612,75
Služby 643 992592 183-63 726526 924750 402
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 743 9795 594 9115 559 7305 944 2333 240 646
Spotreba materiálu… 1 301 0891 098 0041 169 5481 138 4181 022 741
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 762 999922 2221 071 2921 100 382691 462
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 453 8982 121 5072 189 4916 805 2022 091 786
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00003 319 3920,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35,001 3200,00001 051 4120,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 453 8632 120 1872 189 4912 434 3982 091 786
Účtovný cash flow 5 105-7 628-17 299-83 649290 997
Úročený dlh 762 999922 2221 071 2921 100 382691 462
Úrokové krytie -91,511,277,806,975,95
Vlastné imanie 468 740936 333861 177665 89790 935
Všetky záväzky 3 275 2394 653 1784 698 5535 278 3363 149 711
Výsledok hospodárenia -2 078 83469 253302 893299 04793 270
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 078 83469 253302 893299 04793 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 667 59375 156190 422349 38672 354
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 156190 422349 386225 57646 504
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 104 8778 879256 625252 56272 913
Zásoby 243 029301 856104 746142 729417 948
Záväzky 3 275 2394 653 1784 698 5535 278 3363 149 711
Záväzky z obchodného styku 373 718415 307451 644367 7960,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000011 3440,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -2 104 8778 879256 625252 56272 913
Zmena EBIT -50,220,14090,99831,111,25
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 68 300148 484-55 355-66 79564 812
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 68 300148 484-55 355-66 79564 812
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000055 2391 040