Bratislavská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 65 806 41193 365 129106 404 70294 164 93870 654 530
Aktivácia 1 018 4891 078 6691 551 7421 756 1201 216 823
Bankové úvery 2 785 9951 059 378310,00416 994555 897
Bežná likvidita III. stupeň 0,35120,56530,60990,82200,6628
Bežné bankové úvery 428 835214 713310,00416 994555 897
Časové rozlíšenie aktív 62 069178 655182 617151 887235 588
Časové rozlíšenie pasív 3 832 2725 267 5275 328 1033 589 5183 910 209
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,090,4073-0,3872-0,4575-0,1726
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9350-0,17480,13700,29740,3371
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,642,623,032,751,88
Celkové tržby 78 127 54274 232 63179 140 61877 563 0300,0000
Celkový dlh 38 500 99063 745 06875 991 83866 453 27443 591 203
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 794 845-29 128 045-40 105 234-29 976 844-3 439 578
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 580 84030 187 42340 105 54430 393 8383 995 475
Čistý cash flow -25 606 583-9 918 1219 711 70611 036 1613 995 475
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 880 5991 399 8072 220 9361 678 656-23 485 859
Čistý zisk -879 385-632 2291 032 615824 341-23 559 975
Čistý zisk v minulom roku -632 2291 032 615824 341174 687156 351
Cudzie zdroje -23 473 149-24 352 534-25 084 761-24 122 146-23 153 118
Daň z príjmov 3 737 9362 028 6071 181 381821 6830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 028 6071 181 381821 683175 7480,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 737 9362 028 6071 181 381821 6830,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 357 160844 6650,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00003 107 5245 133 2515 938 7646 438 309
Dlhodobý dlh 2 357 160844 6650,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,3126,7232,0614,6528,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,2324,6431,3814,6128,75
Doba obratu aktív 377,72534,26564,64506,76357,64
Doba obratu pohľadávok 36,3144,5059,3046,6161,54
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000069,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 157,20324,72376,18199,6859,99
EBIT v minulom roku 1 399 8072 220 9361 678 656450 140262 857
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 880 5991 399 8072 220 9361 678 656-23 485 859
EBITDA 7 038 8547 502 7369 491 7309 018 162-24 273 046
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 038 8547 502 7369 491 7309 018 162-24 273 046
Efektívna daňová sadzba 1,311,450,53360,49920,0000
Finančná páka 2,803,834,243,903,05
Finančné účty 4 580 84030 187 42340 105 54430 393 8383 995 475
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 076 11913 723 4579 646 3749 014 107-24 279 708
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41620,60780,66620,39400,1677
Krátkodobé pohľadávky 6 325 6864 668 9426 041 6492 722 7525 719 138
Krátkodobé záväzky 27 388 07956 746 23070 890 36337 104 97211 852 124
Krytie dlhovej služby 120,97177,40194,0717,47-32,49
Materiál 146 897145 474158 071525 494865 320
Nákladové úroky 22 0483 4296 94032 63274 116
Nákladové úroky v minulom roku 3 4296 94032 63299 705106 506
Náklady na predaný tovar 53 951 92754 699 84958 444 82857 390 64861 361 815
Neobežný majetok 52 733 60854 572 36753 778 05352 686 81553 400 700
Obežný majetok 13 010 73438 614 10752 444 03241 326 23617 018 242
Obrat aktív 0,96630,68320,64640,72031,02
Obrat neobežného majetku 1,211,171,281,291,35
Obrat obežného majetku 4,891,651,311,644,24
Odpisy 6 899 3576 979 3517 312 2857 648 4615 694 215
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 306 3743 497 2204 142 4064 667 4875 694 215
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 592 9833 482 1313 169 8792 980 9740,0000
Osobné náklady 10 446 6859 838 2039 576 1299 155 0350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 3538 0655 0808 0556 662
Ostatné záväzky z obchodného styku 25 984 67955 114 73569 746 52135 469 6480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 019 9726 347 1228 344 9008 472 802-17 865 760
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0335-0,02490,04120,0336-0,9937
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,081,080,92630,87750,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,92260,92361,081,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,55560,54030,61210,62091,89
Pohľadávky z obchodného styku 6 311 3354 305 9345 914 2532 714 8965 678 860
Pohotová likvidita II. stupeň 0,34660,56300,60790,80920,6098
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,91672,46-2,58-2,19-5,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1 161-2 8921 399338,2053,91
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58510,68280,71420,70570,6170
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,642,623,032,751,88
Pridaná hodnota 9 638 2569 086 30310 337 87510 433 13910 745 780
Primárna platobná neschopnosť 4,1212,8011,7913,060,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0375-0,02600,04120,0342-1,02
Rýchla likvidita I. stupeň 0,14470,48510,52620,73930,2448
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,478,508,017,37-1,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,478,508,017,37-1,80
Služby 9 103 18310 007 49811 882 07012 166 0949 249 372
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 65 806 41193 365 129106 404 70294 164 93870 654 530
Spotreba materiálu… 45 867 23345 771 02048 114 50046 980 67453 329 266
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 785 9951 059 378310,00416 994555 897
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 71 110 99266 900 54568 862 56568 442 90072 107 595
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000617 1130,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 520 8093 114 39379 8622 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 63 590 18363 786 15268 782 70367 823 78772 107 595
Účtovný cash flow -25 606 583-9 918 1219 711 70611 036 1613 995 475
Úročený dlh 2 785 9951 059 378310,00416 994555 897
Úrokové krytie 130,65408,23320,0251,44-316,88
Vlastné imanie 23 473 14924 352 53425 084 76124 122 14623 153 118
Všetky záväzky 38 500 99063 745 06875 991 83866 453 27443 591 203
Výnosy budúcich období dlhodobé 33 41836 14239 22041 96847 464
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 7232 7222 748441 626625 510
Výsledok hospodárenia 2 884 9481 407 8662 223 8161 371 701-30 074 011
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 884 9481 407 8662 223 8161 371 701-30 074 011
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -879 385-632 2291 032 615824 341-23 559 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -632 2291 032 615824 341174 687156 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 858 5511 396 3782 213 9961 646 024-30 146 600
Zásoby 146 897145 474158 071525 494865 320
Záväzky 38 500 99063 745 06875 991 83866 453 27443 591 203
Záväzky z obchodného styku 25 984 67955 114 73569 746 52135 469 6480,0000
Zisk pred zdanením 2 858 5511 396 3782 213 9961 646 024-30 146 600
Zmena EBIT 2,060,63031,323,73-89,35
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 775 3582 229 91235 4910,0000106 750
Účtovné závierky