HBPO Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 34 418 74545 043 83633 920 57535 470 18129 271 704
Bežná likvidita III. stupeň 1,391,201,281,431,42
Časové rozlíšenie aktív 7 46619 186165 0567 0432 278
Časové rozlíšenie pasív 2 749 1514 482 1372 428 7193 563 2151 584 817
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,504,484,224,014,09
Celkové tržby 234 229 973246 626 058193 048 390198 149 679171 857 700
Celkový dlh 25 908 89833 154 81425 462 67725 542 20322 250 247
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-8 586-8 250-7 692-11 560
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00008 5868 2507 69211 560
Čistý cash flow -8 586336,00558,00-3 868983,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 403 4387 107 1185 940 5957 110 2146 050 599
Čistý zisk 4 953 8125 577 7054 664 4165 428 1234 702 106
Čistý zisk v minulom roku 5 577 7054 664 4165 428 1234 702 1064 002 957
Cudzie zdroje -5 760 696-7 406 885-6 029 179-6 364 763-5 436 640
Daň z príjmov 1 449 6261 529 0551 276 1791 682 0911 348 205
Daň z príjmov v minulom roku 1 529 0551 276 1791 682 0911 348 2051 143 860
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 449 6261 529 0551 276 1791 682 0911 348 205
Dlhodobé pohľadávky 2 384 0812 112 5901 882 3942 015 9051 899 321
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,9645,9842,3648,7043,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,173,5823,6625,8622,19
Doba obratu aktív 54,1667,2764,7366,0662,79
Doba obratu pohľadávok 35,7149,1445,9552,4547,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,6335,3731,8230,2529,52
EBIT v minulom roku 7 107 1185 940 5957 110 2146 050 5995 146 817
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 403 4387 107 1185 940 5957 110 2146 050 599
EBITDA 12 959 79413 941 51510 460 18111 704 31610 932 395
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 959 79413 941 51510 460 18111 704 31610 932 395
Finančná páka 5,976,085,635,575,38
Finančné účty 0,00008 5868 2507 69211 560
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 975 68414 007 07310 483 88111 734 43610 981 568
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43640,52580,49160,45790,4702
Krátkodobé pohľadávky 20 307 30730 791 39422 196 43526 146 65720 058 735
Krátkodobé záväzky 15 018 64323 683 99616 673 95216 242 66113 762 832
Krytie dlhovej služby 4,713,114,313,287,32
Materiál 4 298 5702 930 6982 149 9792 163 3491 763 615
Nákladové úroky 0,0000358,000,00000,0000288,00
Nákladové úroky v minulom roku 358,000,00000,0000288,000,0000
Náklady na predaný tovar 217 302 802229 219 530179 788 416184 142 986159 201 101
Neobežný majetok 7 421 3219 181 3827 518 4615 129 5355 536 195
Obežný majetok 26 989 95835 843 26826 237 05830 333 60323 733 231
Obrat aktív 6,745,435,645,525,81
Obrat neobežného majetku 31,2526,6225,4438,2030,74
Obrat obežného majetku 8,596,827,296,467,17
Odpisy 6 601 0626 882 1624 481 6864 599 3924 880 920
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 300 5313 441 0812 240 8432 299 6962 440 460
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 300 5313 441 0812 240 8432 299 6962 440 460
Osobné náklady 6 335 6376 182 9504 689 3764 250 0573 868 993
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 6225 81012 54214 44814 123
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 596 79915 726 95511 110 90610 962 7208 429 074
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 554 87412 459 8679 146 10210 027 5159 583 026
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85990,75300,77360,85280,8649
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,302,432,452,782,83
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,151,251,331,25
Pohľadávky z obchodného styku 2 649 9592 394 54612 400 81213 884 08710 345 886
Pohotová likvidita II. stupeň 1,141,091,171,321,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 670,94-22 044-10 8051 645-5 531
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,93850,00000,00003,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,75280,73610,75070,72010,7601
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,504,484,224,014,09
Pridaná hodnota 14 583 86415 044 54511 501 33011 800 05710 951 153
Primárna platobná neschopnosť 4,797,921,120,96391,04
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85990,75300,77360,85280,8649
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,002,382,432,182,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,002,382,432,182,04
Služby 7 860 6048 078 9025 558 5814 983 6644 972 587
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 418 74545 043 83633 920 57535 470 18129 271 704
Spotreba materiálu… 209 442 198221 140 628174 229 835179 159 322154 228 514
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 231 958 708244 443 347191 289 965195 993 854170 188 587
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 25635 68418 12122 28431 648
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 231 943 452244 407 663191 271 844195 971 570170 156 939
Účtovný cash flow -8 586336,00558,00-3 868983,00
Úrokové krytie 0,000019 8520,00000,000021 009
Vlastné imanie 5 760 6967 406 8856 029 1796 364 7635 436 640
Všetky záväzky 25 908 89833 154 81425 462 67725 542 20322 250 247
Výnosy budúcich období dlhodobé 1 363 3832 854 6941 559 8132 244 337599 622
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 385 7681 627 443868 9061 318 878894 491
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,85990,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 373 9887 095 0375 996 2597 123 3726 046 274
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 373 9887 095 0375 996 2597 123 3726 046 274
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 953 8125 577 7054 664 4165 428 1234 702 106
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 577 7054 664 4165 428 1234 702 1064 002 957
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 403 4387 106 7605 940 5957 110 2146 050 311
Zásoby 4 298 5702 930 6982 149 9792 163 3491 763 615
Záväzky 25 908 89833 154 81425 462 67725 542 20322 250 247
Záväzky z obchodného styku 12 688 48818 964 79313 858 75813 382 46510 798 037
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 091 6893 237 8382 747 8522 419 7452 368 963
Zisk pred zdanením 6 403 4387 106 7605 940 5957 110 2146 050 311
Zmena EBIT 0,90101,200,83551,181,18
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000357,003 83636 849
Účtovné závierky