Tatraľan, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 821 412821 949621 436812 893888 603
Aktivácia 3 0811 0582 8204 4072 702
Bežná likvidita III. stupeň 6,183,734,843,392,97
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,54390,54920,09420,3759-0,7600
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22000,39620,28340,42910,5141
Celkové tržby 1 876 4451 692 292937 4781 149 762886 980
Celkový dlh 148 150233 239137 225244 059301 705
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -409 488-341 277-222 267-210 577-123 381
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 409 488341 277222 267210 577123 381
Čistý cash flow 68 211119 01011 69087 196-217 354
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 116 979110 782-81 2965 583-70 761
Čistý zisk 99 552104 500-84 6231 936-74 008
Čistý zisk v minulom roku 104 500-84 6231 936-74 008-19 971
Cudzie zdroje -673 262-588 710-484 211-568 834-586 898
Daň z príjmov 17 3346 1082 8822 8832 885
Daň z príjmov v minulom roku 6 1082 8822 8832 8852 885
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 3346 1082 8822 8832 885
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,4143,8244,1198,21179,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,4143,8244,1198,21179,60
Doba obratu aktív 161,18177,55244,59259,46371,27
Doba obratu pohľadávok 22,4143,8244,1198,21179,60
Doba obratu zásob 97,1793,98184,74171,33205,42
Doba splácania záväzkov 48,5177,1786,18147,97198,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,6146,8148,8774,04119,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 27,9854,1458,82114,48159,58
EBIT v minulom roku 110 782-81 2965 583-70 761-16 696
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 116 979110 782-81 2965 583-70 761
EBITDA 145 694132 614-58 65036 797-57 049
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 145 694132 614-58 65036 797-57 049
Efektívna daňová sadzba 0,14830,0552-0,03530,5983-0,0406
Finančná páka 1,221,401,281,431,51
Finančné účty 409 488341 277222 267210 577123 381
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8196-0,7162-0,7792-0,6998-0,6605
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81960,71620,77920,69980,6605
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 166 526132 185-47 63636 055-44 009
Krátkodobé pohľadávky 114 222202 844112 080307 700429 855
Krátkodobé záväzky 125 422216 690124 164231 976286 001
Krytie dlhovej služby 1 567762,15-131,8048,16-157,59
Materiál 210,0046,00199,00246,00108,00
Nákladové úroky 93,00174,00445,00764,00362,00
Nákladové úroky v minulom roku 174,00445,00764,00362,00390,00
Náklady na predaný tovar 1 371 1431 223 750724 668852 203705 244
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 943 7871 024 839525 902572 201524 767
Neobežný majetok 46 44013 94320 91426 02440 036
Obežný majetok 774 972808 006600 522786 869848 567
Obrat aktív 2,262,061,491,410,9831
Obrat neobežného majetku 40,06121,1944,3443,9421,82
Obrat obežného majetku 2,402,091,541,451,03
Obrat zásob 3,763,881,982,131,78
Odpisy 37 58021 14226 45428 02419 940
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 79010 57113 22714 0129 970
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 79010 57113 22714 0129 970
Osobné náklady 356 848341 146270 178264 980234 731
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1681 119986,00834,00916,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000690,000,000092,00356,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 72 350152 02784 748179 464229 434
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 137 132125 642-58 16929 960-54 068
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72970,73211,330,90951,39
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,51810,45470,38540,50910,3208
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,371,370,75021,100,7172
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,290,68330,99430,6611
Pohľadávky z obchodného styku 114 222202 844112 080307 700429 855
Pohotová likvidita II. stupeň 4,182,512,692,231,93
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,87-4,95-41,42-6,522,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 733,45683,9726,27114,13-600,43
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22000,39620,28340,42910,5141
Pridaná hodnota 489 021466 014202 680291 332168 357
Primárna platobná neschopnosť 0,63340,74950,75610,58320,5337
Rýchla likvidita I. stupeň 3,261,571,790,90780,4314
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,021,76-2,346,63-5,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,021,76-2,346,63-5,29
Služby 409 731182 997185 360269 034166 779
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 821 412821 949621 436812 893888 603
Spotreba materiálu… 20 70616 97216 22615 37516 400
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 3 0810,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 871 1641 689 764933 3481 148 445887 601
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00004 9107 200
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 0000,00006 0000,00006 800
Tržby z predaja tovaru 1 620 9001 689 764923 6811 143 535873 601
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 239 2640,00003 6670,00000,0000
Účtovný cash flow 68 211119 01011 69087 196-217 354
Úrokové krytie 1 258636,68-182,697,31-195,47
Vlastné imanie 673 262588 710484 211568 834586 898
Všetky záväzky 148 150233 239137 225244 059301 705
Výsledok hospodárenia 118 552111 472-79 6708 773-71 867
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 118 552111 472-79 6708 773-71 867
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 99 552104 500-84 6231 936-74 008
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 104 500-84 6231 936-74 008-19 971
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 116 886110 608-81 7414 819-71 123
Zásoby 251 262263 885266 175268 592295 331
Záväzky 148 150233 239137 225244 059301 705
Záväzky z obchodného styku 72 350152 02784 748179 464229 434
Zisk pred zdanením 116 886110 608-81 7414 819-71 123
Zmena EBIT 1,06-1,36-14,56-0,07894,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 562,000,0000566,000,00001 678
Účtovné závierky