EUROVEA, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 397 156 601400 530 150397 857 480398 598 792338 387 442
Bankové úvery 224 000 000232 000 000240 000 000248 000 000205 870 589
Bežná likvidita III. stupeň 2,021,861,571,410,5306
Bežné bankové úvery 8 000 0008 000 0008 000 0008 000 00026 495 589
Časové rozlíšenie aktív 254 169990 9461 846 1202 789 8083 761 850
Časové rozlíšenie pasív 2 009 4182 131 6922 245 1132 380 8092 943 958
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,33121,270,83021,790,9851
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,205,907,619,381,77
Celkové tržby 34 360 46167 002 20642 116 33441 915 93540 163 886
Celkový dlh 331 456 160340 640 174349 686 935358 064 671214 181 328
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 300 713 594309 306 079321 377 910332 093 379194 842 337
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 24 711 40624 118 92120 047 09017 331 62111 028 252
Čistý cash flow 592 4854 071 8312 715 4696 303 3694 511 304
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 076 86822 186 16517 196 81818 121 46712 703 725
Čistý zisk 5 488 29112 420 9557 251 33912 024 1404 133 254
Čistý zisk v minulom roku 12 420 9557 251 33912 024 1404 133 254-21 789 040
Cudzie zdroje -63 691 023-57 758 284-45 925 432-38 153 312-121 262 156
Daň z príjmov 4 2713 4145 7143 2563 091
Daň z príjmov v minulom roku 3 4145 7143 2563 0913 044
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 2713 4145 7143 2563 091
Dlhodobé bankové úvery 216 000 000224 000 000232 000 000240 000 000179 375 000
Dlhodobý dlh 316 000 000324 000 000332 000 000340 000 000179 375 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,2519,4113,1412,5612,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,2818,7912,4711,9011,96
Doba obratu aktív 4 2563 5133 5603 4543 034
Doba obratu pohľadávok 18,2519,4113,1412,5612,64
Doba obratu zásob 0,00003 1988 2238 08964 405
Doba splácania záväzkov 96 256187 201409 975321 644159 223
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,1728,0629,2730,5241,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 46 84877 494267 924219 184149 765
EBIT v minulom roku 22 186 16517 196 81818 121 46712 703 7256 439 704
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 076 86822 186 16517 196 81818 121 46712 703 725
EBITDA 27 926 47332 620 39332 382 91630 093 24431 406 897
EBITDA marža 0,81280,48690,76890,71790,7820
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 926 47332 620 39332 382 91630 093 24431 406 897
Finančná páka 6,246,938,6610,452,79
Finančné účty 24 711 40624 118 92120 047 09017 331 62111 028 252
Hrubá marža 0,59010,35710,54720,50020,5322
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 914 12781 526 19332 248 95929 029 85431 299 378
Krátkodobé finančné výpomoci 1 425 0001 425 0001 425 0001 425 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 703 1522 213 4491 468 3471 449 2401 409 625
Krátkodobé záväzky 1 789 0503 199 8563 270 8123 522 2204 579 517
Krytie dlhovej služby 2,412,742,663,562,73
Materiál 0,000054 66265 60188 583117 396
Nákladové úroky 9 584 3069 761 7969 939 7656 094 0718 567 380
Nákladové úroky v minulom roku 9 761 7969 939 7656 094 0718 567 38028 225 700
Náklady na predaný tovar 13 785 53317 689 75117 742 32821 155 09819 335 896
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 7846 2392 9123 99710 498
Neobežný majetok 370 487 874373 152 172374 430 322376 939 540320 335 319
Obežný majetok 26 414 55826 387 03221 581 03818 869 44414 290 273
Obrat obežného majetku 1,291,581,892,232,85
Odpisy 15 925 37612 823 49616 920 35612 570 62018 563 594
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 962 6884 210 2488 460 1783 785 3109 281 797
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 962 6888 613 2488 460 1788 785 3109 281 797
Ostatné náklady na finančnú činnosť 25 677134 308137 4691 127 082126 273
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 27,00108,001 91272,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 870 6861 296 2811 832 1172 347 2604 084 981
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 413 66725 244 45124 171 69524 594 76022 696 848
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 9893 8357 9155 2452 036
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,871,361,671,15
Pohľadávky z obchodného styku 1 332 4232 142 1571 393 4821 372 7871 333 852
Pohotová likvidita II. stupeň 2,021,851,561,410,4762
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -107,50-14,18-16,91-6,05-26,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,06180,41710,27321,030,5266
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,56760,58280,60680,62580,6084
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83460,85050,87890,89830,6329
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,205,907,619,381,77
Pridaná hodnota 20 275 64123 927 29823 047 88320 964 50721 374 167
Primárna platobná neschopnosť 0,65350,61841,531,753,23
Rýchla likvidita I. stupeň 1,871,631,341,130,3242
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,8710,4410,8011,906,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,8710,4410,8011,906,82
Služby 8 626 80712 061 08412 512 75915 002 03911 850 520
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 397 156 601400 530 150397 857 480398 598 792338 387 442
Spotreba materiálu… 5 151 9425 622 4285 226 6575 278 2675 597 518
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 325 425 000333 425 000341 425 000349 425 000205 870 589
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 067 82666 137 04940 791 01142 151 41540 719 440
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 65224 520 000800,0031 8109 377
Tržby z predaja tovaru 8 9148 9444 7656 22714 718
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 052 26041 608 10540 785 44642 113 37840 695 345
Účtovný cash flow 592 4854 071 8312 715 4696 303 3694 511 304
Úročený dlh 325 425 000333 425 000341 425 000349 425 000205 870 589
Úrokové krytie 1,572,271,732,971,48
Vlastné imanie 63 691 02357 758 28445 925 43238 153 312121 262 156
Všetky záväzky 331 456 160340 640 174349 686 935358 064 671214 181 328
Vydané dlhopisy 100 000 000100 000 000100 000 000100 000 0000,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 162 800166 053288 587383 0441 085 297
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 846 6181 965 6391 931 8591 985 0211 858 661
Výsledok hospodárenia 12 001 99820 429 69315 463 36017 524 94012 842 003
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 001 99820 429 69315 463 36017 524 94012 842 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 488 29112 420 9557 251 33912 024 1404 133 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 420 9557 251 33912 024 1404 133 254-21 789 040
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 492 56212 424 3697 257 05312 027 3964 136 345
Zásoby 0,000054 66265 60188 5831 852 396
Záväzky 331 456 160340 640 174349 686 935358 064 671214 181 328
Záväzky z obchodného styku 870 7301 324 6172 137 5232 400 2164 307 494
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 44,0028 336305 40652 956222 513
Zisk pred zdanením 5 492 56212 424 3697 257 05312 027 3964 136 345
Zmena EBIT 0,67961,290,94901,431,97
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-870 795-1 877 360
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-870 795-1 877 360
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 75123 887 2040,000029 49410 677
Účtovné závierky