AnalytX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 566 671660 828767 670820 743704 861
Bankové úvery 0,00000,0000116 998110 373108 561
Bežná likvidita III. stupeň 1,251,131,080,89651,48
Bežné bankové úvery 0,00000,0000116 998110 373108 561
Časové rozlíšenie aktív 147 377199 177156 588175 968112 405
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0796-0,68210,1766-0,0054-0,6038
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,04050,2902-0,09620,00150,5419
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,132,572,734,661,65
Celkové tržby 2 852 7292 789 5092 803 7202 720 9920,0000
Celkový dlh 385 788475 803561 629675 739438 969
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -119 494-133 886109 31766 296-51 997
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 119 494133 8867 68144 077160 558
Čistý cash flow -14 392126 205-36 396790,00160 558
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 220 706226 607257 270178 707260 416
Čistý zisk 173 403177 545198 562137 524258 412
Čistý zisk v minulom roku 177 545198 562137 524183 201299 520
Cudzie zdroje -180 883-185 025-206 041-145 004-265 892
Daň z príjmov 46 34647 71256 92439 3270,0000
Daň z príjmov v minulom roku 47 71256 92439 32752 6090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 46 34647 71256 92439 3270,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,92092,0728,0128,8029,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,63820,859628,0127,2127,96
Doba obratu aktív 73,2986,56100,13110,3399,83
Doba obratu pohľadávok 0,92092,0728,0128,8029,20
Doba obratu zásob 78 52190 99063 119126 62093 917
Doba splácania záväzkov 162 633275 556153 934452 93882,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,9856,9649,3473,0741,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 115 474161 919112 333230 5120,0000
EBIT v minulom roku 226 607257 270178 707237 568302 424
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 220 706226 607257 270178 707260 416
EBITDA 335 927358 695396 254314 173376 828
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 335 927358 695396 254314 173376 828
Finančná páka 3,133,573,735,662,65
Finančné účty 119 494133 8867 68144 077160 558
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 334 094357 041395 498313 276375 216
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62750,65800,49280,66220,4203
Krátkodobé pohľadávky 7 12115 819214 715214 225206 175
Krátkodobé záväzky 355 564434 850378 298543 526296 267
Krytie dlhovej služby 351,02265,70222,12169,27188,04
Materiál 171 007142 936154 466151 942118 993
Nákladové úroky 957,001 3501 7841 8562 004
Nákladové úroky v minulom roku 1 3501 7841 8561 7582 904
Náklady na predaný tovar 1 505 6911 488 7341 488 4021 519 7771 310 226
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 798,00576,00897,00438,00464,00
Neobežný majetok 121 008168 357233 568234 529106 332
Obežný majetok 298 286293 294377 514410 246486 124
Obrat aktív 4,984,223,653,313,66
Obrat neobežného majetku 23,3216,5511,9811,5824,24
Obrat obežného majetku 9,469,507,416,625,30
Odpisy 113 354130 422137 712134 06836 964
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56 67765 21168 85667 03436 964
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 56 67765 21168 85667 0340,0000
Osobné náklady 1 054 776994 934971 902943 0290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8331 6541 7581 8371 612
Ostatné záväzky z obchodného styku 252 461255 521276 063109 0990,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 286 757307 967336 274271 592295 376
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,95860,95960,61470,53850,6901
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,051,000,66070,64460,6373
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80110,76660,74190,78890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 6502 2531 4602 7290,9670
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,301,351,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,151,181,1134,27
Pohľadávky z obchodného styku 4 9356 563214 715202 387197 392
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77060,80230,76520,66411,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,57-1,475,66-183,55-1,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -15,0493,49-20,400,425680,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68080,72000,73160,82330,6228
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,132,572,734,661,65
Pridaná hodnota 1 316 6231 297 8781 310 0561 195 4331 266 936
Primárna platobná neschopnosť 51,1638,931,291,370,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,95860,95960,96370,94840,9719
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,151,331,422,151,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,151,331,422,151,16
Služby 351 605346 320362 150299 151294 234
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 566 671660 828767 670820 743704 861
Spotreba materiálu… 1 153 2881 141 8381 125 3551 220 1881 015 528
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000116 998110 373108 561
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 822 3142 786 6122 798 9592 715 6802 577 162
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000501,00470,000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 136828,001 3571 774805,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 821 1782 785 7842 797 1012 713 4362 576 357
Účtovný cash flow -14 392126 205-36 396790,00160 558
Úročený dlh 0,00000,0000116 998110 373108 561
Úrokové krytie 230,62167,86144,2196,29129,95
Vlastné imanie 180 883185 025206 041145 004265 892
Všetky záväzky 385 788475 803561 629675 739438 969
Výsledok hospodárenia 222 573228 273259 043180 575339 864
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 222 573228 273259 043180 575339 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 173 403177 545198 562137 524258 412
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 177 545198 562137 524183 201299 520
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 219 749225 257255 486176 851336 239
Zásoby 171 671143 589155 118151 944119 391
Záväzky 385 788475 803561 629675 739438 969
Záväzky z obchodného styku 252 461255 521276 063276 6140,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000167 5150,0000
Zisk pred zdanením 219 749225 257255 486176 851336 239
Zmena EBIT 0,97400,88081,440,75220,8611
Účtovné závierky