AQUATHERMAL SENEC, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 90 5549 563 0139 470 1739 652 3679 925 230
Aktivácia 0,00000,00001 8000,00000,0000
Bankové úvery -20 0006 574 1186 568 3726 828 890189 592
Bežná likvidita III. stupeň 8,870,42430,22030,17420,1242
Bežné bankové úvery 0,0000321 875296 129476 647189 592
Časové rozlíšenie aktív 6 0591 277-559,00-4 228-6 933
Časové rozlíšenie pasív -27 707220 690247 096270 153330 695
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,680,0165-0,0095-0,0038-0,0178
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,08-0,08710,07910,04170,0624
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,023,713,673,774,05
Celkové tržby 3 019 0092 652 5782 554 3402 780 3070,0000
Celkový dlh 59 6527 358 6457 249 0827 413 3147 695 739
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -231 6776 519 6756 481 1706 760 474155 799
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 211 67754 44387 20268 41633 793
Čistý cash flow 157 234-32 75918 7867 56333 793
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 264 382203 857260 797349 369135 064
Čistý zisk 58 5739 6845 09481 623868,00
Čistý zisk v minulom roku 9 6845 09481 623-11 51930 934
Cudzie zdroje -58 609-1 983 678-1 973 995-1 968 900-1 898 796
Daň z príjmov -493,00-19 86137 53630 2570,0000
Daň z príjmov v minulom roku -19 86137 53630 25788 3150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -493,00-19 86137 53630 2570,0000
Dlhodobé bankové úvery -20 0006 252 2436 272 2436 352 2430,0000
Dlhodobé pohľadávky 529,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh -20 0006 252 2436 272 2436 352 2430,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,6540,048,219,1413,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,4440,048,219,1413,16
Doba obratu aktív 12,931 3301 3741 2811 542
Doba obratu pohľadávok 34,7340,048,219,1413,16
Doba obratu zásob -95,63133,0892,4070,0273,84
Doba splácania záväzkov 206,281 081764,12443,44191,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,8052,3434,4424,0684,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 357,06568,47411,07215,190,0000
EBIT v minulom roku 203 857260 797349 369281 961188 926
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 264 382203 857260 797349 369135 064
EBITDA 924 843971 860990 0871 031 691504 991
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 924 843971 860990 0871 031 691504 991
Efektívna daňová sadzba -0,00851,950,88050,27040,0000
Finančná páka 1,554,824,804,905,23
Finančné účty 211 67754 44387 20268 41633 793
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6472-0,2074-0,2084-0,2040-0,1913
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,64720,20740,20840,20400,1913
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 897 743937 597952 069994 426477 371
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83540,03930,02510,01880,0545
Krátkodobé pohľadávky 242 670287 83656 60368 83784 706
Krátkodobé záväzky 75 648376 227237 394181 224541 130
Krytie dlhovej služby 5,182,242,132,031,09
Materiál -29 81227 8026 4639 8997 297
Nákladové úroky 206 302214 034218 167237 489134 196
Nákladové úroky v minulom roku 214 034218 167237 489205 165157 992
Náklady na predaný tovar 1 612 8731 393 6531 269 1121 452 2061 029 632
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 133 853126 986113 397149 167100 167
Neobežný majetok -323 1949 173 1579 298 2229 490 7259 793 400
Obežný majetok 419 807388 579172 510165 870138 763
Obrat aktív 28,230,27440,26570,28490,2367
Obrat neobežného majetku -7,910,28600,27060,28970,2399
Obrat obežného majetku 6,096,7514,5916,5816,93
Obrat zásob -3,822,743,955,214,94
Odpisy 638 152728 370691 066658 442325 088
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 319 076364 185345 533329 221325 088
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 319 076364 185345 533329 2210,0000
Osobné náklady 689 052572 568577 560556 3460,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 27 10042 86544 06038 76527 620
Ostatné záväzky z obchodného styku 130 940197 775127 70987 9430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 696 725738 054696 160740 065325 956
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,520,00110,00060,00930,0004
Podiel EBIT k aktívam 2,920,02130,02750,03620,0136
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 2,240,02180,02830,03720,0141
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 6,200,02270,02900,03800,0149
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 2,340,00570,00920,00710,0034
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73040,46550,46310,42880,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,059,6911,008,701,28
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,372,152,162,330,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71080,94550,98311,074,06
Pohľadávky z obchodného styku 185 139287 83656 60368 83784 706
Pohotová likvidita II. stupeň 9,600,37390,18350,14330,1051
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,372860,55-105,08-260,33-56,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,7622-0,15310,08610,03180,2518
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -0,22090,68750,69360,70750,0191
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65870,76950,76550,76800,7754
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,023,713,673,774,05
Pridaná hodnota 943 4161 230 0371 247 1691 297 5761 320 154
Primárna platobná neschopnosť 0,70730,68712,261,280,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,64680,00100,00050,00850,0001
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,99940,00490,00260,04150,0005
Rýchla likvidita I. stupeň 4,420,05930,11170,07370,0318
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,06457,577,327,1915,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,06457,577,327,1915,24
Služby 999 613832 211696 200826 695406 297
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 90 5549 563 0139 470 1739 652 3679 925 230
Spotreba materiálu… 479 407434 456461 315476 344523 168
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -20 0006 574 1186 568 3726 828 890189 592
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 556 2892 627 9912 519 3022 750 5322 349 786
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 3013 021750,000,0000
Tržby z predaja tovaru 387 648527 895448 966317 980299 108
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 168 6412 095 7952 067 3152 431 8022 050 678
Účtovný cash flow 157 234-32 75918 7867 56333 793
Úročený dlh -20 0006 574 1186 568 3726 828 890189 592
Úrokové krytie 1,280,95251,201,471,01
Vlastné imanie 58 6091 983 6781 973 9951 968 9001 898 796
Všetky záväzky 59 6527 358 6457 249 0827 413 3147 695 739
Výnosy budúcich období dlhodobé -24 921216 971247 096270 153330 695
Výnosy budúcich období krátkodobé -2 7863 7190,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 286 691241 209299 025373 999169 357
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 286 691241 209299 025373 999169 357
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 58 5739 6845 09481 623868,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 6845 09481 623-11 51930 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58 080-10 17742 630111 8807 545
Zásoby -35 06946 30028 70528 61720 264
Záväzky 59 6527 358 6457 249 0827 413 3147 695 739
Záväzky z obchodného styku 130 940197 775127 70987 9430,0000
Zisk pred zdanením 58 080-10 17742 630111 8807 545
Zmena EBIT 1,300,78170,74651,240,7149
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00006 5823 0170,000010 546