Hella Slovakia Holding s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 196 837 772190 411 159151 127 046127 848 350116 651 340
Bežná likvidita III. stupeň 0,77532,101,020,98410,9746
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000010 67910 67910 679
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,951,861,270,95770,7882
Celkové tržby 0,00001,00000,00000,00007 625
Celkový dlh 130 045 283123 718 98884 666 65762 543 00251 417 386
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00005 231 7830,00000,0000314,70
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 868 1376 130 92210 927 52010 872 6383 304 716
Čistý zisk 100 3175 231 78310 155 04110 074 2742 399 562
Čistý zisk v minulom roku 5 231 78310 155 04110 074 2742 399 5629 877 040
Cudzie zdroje -66 792 489-66 692 171-66 460 389-65 305 348-65 233 954
Daň z príjmov 136 88754 1695 0002 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 54 1695 0002 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 136 88754 1695 0002 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 110 000 00080 084 08919 000 00019 000 00019 000 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,000067 045 022
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000304 126 708
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000116 580 737
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,000068 817 874
EBIT v minulom roku 6 130 92210 927 52010 872 6383 304 71610 723 220
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 868 1376 130 92210 927 52010 872 6383 304 716
EBITDA -464,00-7 352-7 257-7 387-1 370
EBITDA marža 0,0000-7 3520,00000,0000-0,1797
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -464,00-7 352-7 257-7 387-1 370
Efektívna daňová sadzba 0,57710,01020,00050,00030,0000
Finančná páka 2,952,862,271,961,79
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3393-0,3503-0,4398-0,5108-0,5592
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33930,35030,43980,51080,5592
Hrubá marža 0,0000-6 1210,00000,0000-0,8188
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 870-10 789-637 423-10 891-5 145
Krátkodobé pohľadávky 15 539 65739 028 95560 818 25236 912 90925 715 899
Krátkodobé záväzky 20 044 54118 607 87459 645 01637 521 80426 395 897
Nákladové úroky 630 933844 970767 479795 484905 154
Nákladové úroky v minulom roku 844 970767 479795 484905 154846 180
Náklady na predaný tovar -123,006 1216 0346 1706 383
Neobežný majetok 71 298 11571 298 11571 298 11571 924 76271 924 762
Obežný majetok 125 539 657119 113 04479 818 25255 912 90944 715 899
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4063 437630 1663 5043 775
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000619,000,0000440,00156,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 100 3175 231 78310 155 04110 074 2742 399 562
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77532,101,020,98410,9746
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66070,64970,56020,48920,4408
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,951,861,270,95770,7882
Pridaná hodnota 123,00-6 121-6 034-6 170-6 243
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -280 270-16 828-11 667-8 467-37 531
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -280 270-16 828-11 667-8 467-37 531
Služby -123,006 1216 0346 1706 383
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 196 837 772190 411 159151 127 046127 848 350116 651 340
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,0000140,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000140,00
Úrokové krytie 1,387,2614,2413,673,65
Vlastné imanie 66 792 48966 692 17166 460 38965 305 34865 233 954
Všetky záväzky 130 045 283123 718 98884 666 65762 543 00251 417 386
Výsledok hospodárenia -464,00-7 352-7 257-7 387-1 370
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -464,00-7 352-7 257-7 387-1 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 3175 231 78310 155 04110 074 2742 399 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 231 78310 155 04110 074 2742 399 5629 877 040
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 237 2045 285 95210 160 04110 077 1542 399 562
Záväzky 130 045 283123 718 98884 666 65762 543 00251 417 386
Záväzky z obchodného styku 0,0000619,000,0000440,00156,00
Zisk pred zdanením 237 2045 285 95210 160 04110 077 1542 399 562
Zmena EBIT 0,14160,56111,013,290,3082