1. správcovské družstvo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 79 58354 155156 539169 8850,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,4439-0,3528-3,96-4,670,0000
Časové rozlíšenie aktív 14,000,00000,000015,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08871,190,1924-0,89610,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03050,43810,3605-1,910,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52500,18112,442,770,0000
Celkové tržby 29 42929 37929 36528 7550,0000
Celkový dlh 27 3988 304111 099124 8310,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -57 358-61 997-105 706-114 4500,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 43836 07790 78699 5300,0000
Čistý cash flow -4 629-54 709-8 74440 3720,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 031892,00866,003 3450,0000
Čistý zisk 6 344412,00386,002 6240,0000
Čistý zisk v minulom roku 402,00386,002 6241 6370,0000
Cudzie zdroje -52 185-45 851-45 440-45 0540,0000
Daň z príjmov 1 687480,00480,00721,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00721,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 687480,00480,00721,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 589,40212,71801,07871,870,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 538,04348,86211,80437,520,0000
Doba obratu aktív 987,05672,811 9462 1560,0000
Doba obratu pohľadávok 589,40212,71801,07871,870,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000-358 9040,0000-21 0590,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -1 885-1 551-301,52-268,050,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000167 2190,000052 7000,0000
EBIT v minulom roku 882,00866,003 3452 1170,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 031892,00866,003 3450,0000
EBITDA 9 2631 8301 6944 1730,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 2631 8301 6944 1730,0000
Efektívna daňová sadzba 0,21010,53810,55430,21550,0000
Finančná páka 1,531,183,443,770,0000
Finančné účty 31 43836 07790 78699 5300,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6557-0,8467-0,2903-0,26520,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65570,84670,29030,26520,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 7271 5881 5624 0410,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti -1,91-2,31-0,1550-0,12430,0000
Krátkodobé finančné výpomoci -25 920-25 920-14 920-14 9200,0000
Krátkodobé pohľadávky 47 52217 12164 44868 6870,0000
Krátkodobé záväzky -152 003-124 879-24 258-21 1170,0000
Náklady na predaný tovar 17 73027 80727 93324 8870,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000127,000,0000366,000,0000
Neobežný majetok 609,00957,001 3051 6530,0000
Obežný majetok 78 96053 198155 234168 2170,0000
Obrat aktív 0,36980,54250,18760,16930,0000
Obrat neobežného majetku 48,3230,7022,5017,400,0000
Obrat obežného majetku 0,37270,55230,18920,17090,0000
Odpisy 696,00696,00696,00696,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 348,00348,00348,00348,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 348,00348,00348,00348,000,0000
Osobné náklady 2 6940,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 536,00242,00132,00132,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 28 13658 18334 71452 8440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 0401 1081 0823 3200,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,39500,66620,58000,58590,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1573-1,86-0,29781,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000012,380,000010,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,340,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,452,262,065,560,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1573-1,86-0,29781,400,0000
Pohľadávky z obchodného styku 43 38128 08017 04034 4680,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,4439-0,3528-3,96-4,670,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,270,83815,20-1,120,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34430,15330,70970,73480,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52500,18112,442,770,0000
Pridaná hodnota 11 6991 5721 4323 8680,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,64862,072,041,530,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,1767-0,2392-2,32-2,760,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,964,5465,5829,910,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,964,5465,5829,910,0000
Služby 17 18827 51627 86123 0500,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 58354 155156 539169 8850,0000
Spotreba materiálu… 542,00164,0072,001 4710,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -25 920-25 920-14 920-14 9200,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 29 42929 37929 36528 7550,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000100,00208,00291,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 42929 27929 15728 4640,0000
Účtovný cash flow -4 629-54 709-8 74440 3720,0000
Úročený dlh -25 920-25 920-14 920-14 9200,0000
Vlastné imanie 52 18545 85145 44045 0540,0000
Všetky záväzky 27 3988 304111 099124 8310,0000
Výsledok hospodárenia 8 5671 134998,003 4770,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 5671 134998,003 4770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 344412,00386,002 6240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 402,00386,002 6241 6370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 031892,00866,003 3450,0000
Záväzky 27 3988 304111 099124 8310,0000
Záväzky z obchodného styku 28 13658 18334 71452 8440,0000
Zisk pred zdanením 8 031892,00866,003 3450,0000
Zmena EBIT 9,111,030,25891,580,0000