Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 37 882 62141 581 59027 810 32127 098 27225 041 849
Bežná likvidita III. stupeň 1,061,171,141,131,27
Časové rozlíšenie aktív 16 783 00618 510 7867 933 2085 937 0066 506 251
Časové rozlíšenie pasív 16 829 09518 358 9908 882 9347 149 3886 928 047
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,332,742,412,232,26
Celkové tržby 98 457 95877 752 80067 665 53560 121 33249 545 726
Celkový dlh 14 726 64117 006 08013 376 82313 782 10512 559 071
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -67 156-121 894-197 169-77 636-51 517
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 156121 894197 16977 63651 517
Čistý cash flow -54 738-75 275119 53326 11922 973
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 087 3764 964 7764 207 4804 926 8734 166 120
Čistý zisk 3 948 7413 838 3753 172 4193 788 6343 176 586
Čistý zisk v minulom roku 3 838 3753 172 4193 788 6343 176 5862 480 892
Cudzie zdroje -6 326 885-6 216 520-5 550 564-6 166 779-5 554 731
Daň z príjmov 1 131 6631 119 1801 027 7601 135 741965 583
Daň z príjmov v minulom roku 1 119 1801 027 7601 135 741965 583800 262
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 131 6631 119 1801 027 7601 135 741965 583
Dlhodobé pohľadávky 333 554714 258655 551760 680347 464
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,9171,9359,2978,45109,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,9458,2346,5854,78109,87
Doba obratu aktív 148,01202,42155,42172,79190,95
Doba obratu pohľadávok 43,2275,4162,9583,30112,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,6866,4457,5573,4086,36
EBIT v minulom roku 4 964 7764 207 4804 926 8734 166 1203 281 582
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 087 3764 964 7764 207 4804 926 8734 166 120
EBITDA 6 748 6806 833 9375 738 8645 922 7205 895 033
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 748 6806 833 9375 738 8645 922 7205 895 033
Finančná páka 5,996,695,014,394,51
Finančné účty 67 156121 894197 16977 63651 517
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 936 6857 002 7016 139 0946 829 4107 047 655
Krátkodobé pohľadávky 10 727 46614 775 59110 608 47212 303 63914 410 233
Krátkodobé záväzky 12 971 51213 648 01710 297 62411 511 89811 325 738
Krytie dlhovej služby 0,40080,37210,64550,82810,8480
Materiál 3 357 3043 701 8102 871 0862 434 5781 959 030
Nákladové úroky 6 9727 2217 3012 49823 951
Nákladové úroky v minulom roku 7 2217 3012 49823 951428,00
Náklady na predaný tovar 82 236 50363 342 55656 465 12349 246 63339 768 679
Neobežný majetok 5 968 7123 332 2055 255 5685 240 0271 541 301
Obežný majetok 15 130 90319 738 59914 621 54515 921 23916 994 297
Obrat aktív 2,471,802,352,111,91
Obrat neobežného majetku 15,6522,5012,4310,9231,06
Obrat obežného majetku 6,173,804,473,602,82
Odpisy 1 624 9561 856 1161 538 4301 008 7741 764 666
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 812 478928 058769 215504 387882 333
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 812 478928 058769 215504 387882 333
Osobné náklady 6 435 8015 345 9354 544 4243 592 9352 951 363
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 2357 9707 7246 9546 325
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 966 46211 497 2266 452 0026 816 8242 666 523
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 573 6975 694 4914 710 8494 797 4084 941 252
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,62410,61740,57150,61440,5719
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,62950,51850,48760,58400,6137
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57540,45910,51090,45420,3649
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,742,181,962,202,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,391,621,461,721,72
Pohľadávky z obchodného styku 10 222 32911 962 5658 335 1458 590 33414 408 937
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92541,040,97700,98161,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 115,5882,58-46,44-236,10-241,79
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,85-10,4216,3710,460,9592
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38870,40900,48100,50860,5015
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,332,742,412,232,26
Pridaná hodnota 11 184 12111 644 2978 895 0147 911 3478 088 146
Primárna platobná neschopnosť 1,181,071,191,220,5308
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,62410,61740,57150,61440,5719
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,182,492,332,332,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,182,492,332,332,13
Služby 15 802 1279 552 3118 519 9987 962 5635 892 576
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 882 62141 581 59027 810 32127 098 27225 041 849
Spotreba materiálu… 66 654 75353 926 02447 889 68641 402 72333 853 494
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 93 518 24475 067 35865 515 69357 699 12948 447 729
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 97 62088 367203 977456 822579 473
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 93 420 62474 978 99165 311 71657 242 30747 868 256
Účtovný cash flow -54 738-75 275119 53326 11922 973
Úrokové krytie 729,69687,55576,291 972173,94
Vlastné imanie 6 326 8856 216 5205 550 5646 166 7795 554 731
Všetky záväzky 14 726 64117 006 08013 376 82313 782 10512 559 071
Výnosy budúcich období dlhodobé 13 710 89115 274 0737 386 6285 774 4445 691 316
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 118 2043 084 9171 496 3061 374 9441 236 731
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,62410,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 100 8294 986 3384 231 8414 938 2694 149 285
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 100 8294 986 3384 231 8414 938 2694 149 285
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 948 7413 838 3753 172 4193 788 6343 176 586
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 838 3753 172 4193 788 6343 176 5862 480 892
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 080 4044 957 5554 200 1794 924 3754 142 169
Zásoby 4 002 7274 126 8563 160 3532 779 2842 185 083
Záväzky 14 726 64117 006 08013 376 82313 782 10512 559 071
Záväzky z obchodného styku 12 102 04612 828 5049 915 03510 510 3627 648 586
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 135 5841 331 2783 463 0333 693 5384 982 063
Zisk pred zdanením 5 080 4044 957 5554 200 1794 924 3754 142 169
Zmena EBIT 1,021,180,85401,181,27
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 220 377135 779-55 439118 653-22 609
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 220 377135 779-55 439118 653-22 609
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 120 51579 850172 570432 499560 555
Účtovné závierky