EKOFEX SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 243 027266 787180 128170 126163 910
Bankové úvery 34 65250 6450,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 15,313,854,481,161,37
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000527,0022 044
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5075-0,6605-0,7766-0,5682-0,0931
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,342,242,760,16110,0346
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,24750,65970,36663,552,71
Celkové tržby 557 759795 035266 460297 687433 043
Celkový dlh 48 213106 03848 319132 740119 715
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -64 221-55 535-102 361-69 826-48 585
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 98 873106 180102 36169 82648 585
Čistý cash flow 98 873106 180102 36121 2414 113
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 62543 38514 8856 41134 206
Čistý zisk 34 06528 94011 622-6 80933 167
Čistý zisk v minulom roku 28 94011 622-6 80933 167-8 770
Cudzie zdroje -194 814-160 749-131 809-37 386-44 195
Daň z príjmov 13 59612 4743 26313 2201 039
Daň z príjmov v minulom roku 12 4743 26313 2201 039961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 59612 4743 26313 2201 039
Dlhodobé bankové úvery 34 65250 6450,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 34 65250 6450,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,9524,6151,2668,0558,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,8722,0337,7268,0558,58
Doba obratu aktív 160,41124,37246,74208,59138,16
Doba obratu pohľadávok 45,9524,6151,2668,0558,58
Doba obratu zásob 12,7714,7086,1370,6126,67
Doba splácania záväzkov 11,6829,91120,26351,79138,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,8222,0950,88161,68100,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7,4014,6387,5678,3125,49
EBIT v minulom roku 43 38514 8856 41134 206-7 809
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 62543 38514 8856 41134 206
EBITDA 75 45764 78219 0019 75635 422
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 75 45764 78219 0019 75635 422
Efektívna daňová sadzba 0,28530,30120,21922,060,0304
Finančná páka 1,251,661,374,553,71
Finančné účty 98 873106 180102 36169 82648 585
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8016-0,6025-0,7318-0,2198-0,2696
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80160,60250,73180,21980,2696
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 75 33276 51918 9419 69635 345
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,04880,17760,20620,77510,7256
Krátkodobé pohľadávky 69 62052 78637 42155 50469 495
Krátkodobé záväzky 11 85147 37637 142131 862118 928
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 7 51123 17027 0410,00000,0000
Krytie dlhovej služby 38,4232,870,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 9641 9710,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 9710,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 468 152684 434182 712233 780339 010
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 370 464578 060112 727136 813312 493
Neobežný majetok 61 57384 53613 74617 801949,00
Obežný majetok 181 454182 251166 382151 798140 917
Obrat aktív 2,282,931,481,752,64
Obrat neobežného majetku 8,989,2619,3816,72456,32
Obrat obežného majetku 3,054,301,601,963,07
Obrat zásob 28,5824,834,245,1713,68
Odpisy 25 70421 8234 0563 2921 144
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 70421 8234 0561 646572,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00001 646572,00
Osobné náklady 6 02231 36163 89455 50858 793
Ostatné náklady na finančnú činnosť 125,0097,0060,0060,0077,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000029 35221 820
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 76950 76315 678-3 51734 311
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14850,13690,0882-0,18210,7505
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21470,19770,10410,16750,7604
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40680,39800,56830,41040,2964
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,07100,31830,76290,86860,6252
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,22900,17040,74290,46710,3009
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 14,093,141,311,151,60
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,671,851,231,091,57
Pohľadávky z obchodného styku 64 94747 26627 53355 50469 495
Pohotová likvidita II. stupeň 14,223,363,760,95451,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,97-1,51-1,29-1,76-10,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 50,3453,870,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,19840,39750,26820,78020,7304
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,24750,65970,36663,552,71
Pridaná hodnota 84 85398 52283 74763 90794 033
Primárna platobná neschopnosť 0,11560,49020,98210,52880,3140
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17490,18000,0882-0,18210,7505
Rýchla likvidita I. stupeň 8,342,242,760,52950,4085
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,63891,642,5413,613,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,63891,642,5413,613,38
Služby 89 27799 18969 45093 08626 299
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 243 027266 787180 128170 126163 910
Spotreba materiálu… 8 4117 185535,003 881218,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 65250 6450,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 553 005788 873266 459297 687433 043
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 9170,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 432 874670 328159 599186 884380 979
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 120 131112 628106 860110 80352 064
Účtovný cash flow 98 873106 180102 36121 2414 113
Úročený dlh 34 65250 6450,00000,00000,0000
Úrokové krytie 25,2722,010,00000,00000,0000
Vlastné imanie 194 814160 749131 80937 38644 195
Všetky záväzky 48 213106 03848 319132 740119 715
Výsledok hospodárenia 49 75343 48214 9456 46434 278
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 75343 48214 9456 46434 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 06528 94011 622-6 80933 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 94011 622-6 80933 167-8 770
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 47 66141 41414 8856 41134 206
Zásoby 12 96123 28526 60026 46822 837
Záväzky 48 213106 03848 319132 740119 715
Záväzky z obchodného styku 7 51123 17027 04129 35221 820
Zisk pred zdanením 47 66141 41414 8856 41134 206
Zmena EBIT 1,142,912,320,1874-4,38
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 3940,00000,00000,0000