1.D&T, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 206 239199 207399 436367 526287 760
Bankové úvery 6 50912 22818 1702 8800,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,481,211,171,16
Bežné bankové úvery 4 5094 2284 1700,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6875-0,6000-0,4580-0,2992-0,0866
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,822,556,236,405,38
Celkové tržby 3 87321 35016 15020 9930,0000
Celkový dlh 152 193143 018344 200317 833242 673
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 648-21 486-7 128-11 990-3 905
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,55330,04460,34330,67010,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 37 15733 71425 29814 8703 905
Čistý cash flow 37 15733 71425 29814 8703 905
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 50411 43219 25526 48115 844
Čistý zisk -2 143952,005 54414 0679 965
Čistý zisk v minulom roku 952,005 54414 067-9 461-569,00
Cudzie zdroje -54 046-56 189-55 236-49 693-45 087
Daň z príjmov 192,00480,00480,001 6160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,001 616960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 192,00480,00480,001 6160,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 0008 00014 0002 8800,0000
Dlhodobý dlh 2 0008 00014 0002 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24 6862 8298 4566 1354 043
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 942184,64300,5945,230,0000
Doba obratu aktív 30 1113 4069 0286 3944 201
Doba obratu pohľadávok 24 6862 8298 4566 1354 043
Doba splácania záväzkov 0,00003 70123 3340,00008 797
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21 2702 2367 3685 4793 543
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000300,590,00000,0000
EBIT v minulom roku 11 43219 25526 48177,003 237
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 50411 43219 25526 48115 844
EBITDA 3 5837 44811 00120 13014 931
EBITDA marža 0,92510,34890,68120,95890,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 5837 44811 00120 13014 931
Finančná páka 3,823,557,237,406,38
Finančné účty 37 15733 71425 29814 8703 905
Hrubá marža 0,64550,38210,68420,96130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 0676 98710 24819 60814 820
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70640,65660,81620,85700,8433
Krátkodobé pohľadávky 169 082165 493374 138352 656276 884
Krátkodobé záväzky 145 684130 790326 030314 953242 673
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 2000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,55510,74480,83151,862,54
Nákladové úroky 6 45510 00013 23110 7985 879
Nákladové úroky v minulom roku 10 00013 23110 7988 5783 806
Náklady na predaný tovar 0,000013 1935 100800,0010 069
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000012 9005 1000,000010 000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00006 971
Obežný majetok 206 239199 207399 436367 526280 789
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00003,59
Odpisy 0,00000,00000,00000,00006 974
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00006 974
Ostatné náklady na finančnú činnosť 516,00461,00753,00522,00111,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 143952,005 54414 06716 939
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07440,16710,26230,50370,3514
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 9,591,581,570,70830,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,63232,170,00001,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,00002,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 14,861,581,570,70880,1562
Pohľadávky z obchodného styku 13 30010 80013 3002 6000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,371,481,211,171,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,45-1,67-2,18-3,34-11,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,763,371,911,380,6642
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73790,71790,86170,86480,8433
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,822,556,236,405,38
Pridaná hodnota 2 5008 15711 05020 18014 931
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 42,4819,2031,2915,7916,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 42,4819,2031,2915,7916,25
Služby 0,0000293,000,0000800,0069,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 206 239199 207399 436367 526287 760
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 50912 22818 1702 8800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 50021 35016 15020 98025 000
Tržby z predaja tovaru 0,000016 90010 80014 50025 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 5004 4505 3506 4800,0000
Účtovný cash flow 37 15733 71425 29814 8703 905
Úročený dlh 6 50912 22818 1702 8800,0000
Úrokové krytie 0,69781,141,462,452,70
Vlastné imanie 54 04656 18955 23649 69345 087
Všetky záväzky 152 193143 018344 200317 833242 673
Výsledok hospodárenia 3 5837 44811 00120 1307 957
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5837 44811 00120 1307 957
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 143952,005 54414 0679 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 952,005 54414 067-9 461-569,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 9511 4326 02415 6839 965
Záväzky 152 193143 018344 200317 833242 673
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00004 2000,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 9511 4326 02415 6839 965
Zmena EBIT 0,39400,59370,7271343,914,89