NEW TECH SLOVAKIA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 631 636740 432668 3831 305 955279 972
Bežná likvidita III. stupeň 0,99031,041,110,62210,8424
Časové rozlíšenie aktív 2 6972 6972 6973 021576,00
Časové rozlíšenie pasív 614,00117 7760,00001 1510,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,45-0,08670,6287-0,8092-9,38
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00560,0057-0,08640,04300,6724
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 440,8915,457,4919,1514,12
Celkové tržby 162 3392 692 1231 970 3181 087 9750,0000
Celkový dlh 629 594584 803589 6171 240 055261 461
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 644-38 152-34 871-84 395-173 673
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 64438 15234 87184 395173 673
Čistý cash flow 3 4923 281-49 52452 392173 673
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -36 422-38 03216 91717 957279 180
Čistý zisk -36 423-40 91214 01611 611279 180
Čistý zisk v minulom roku -40 91214 01611 61133 822141 404
Cudzie zdroje -1 428-37 853-78 766-64 749-18 511
Daň z príjmov 0,00002 8802 8806 2920,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8806 2921,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8806 2920,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000501 7090,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 29691,84110,54236,891,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 29691,84110,540,00001,54
Doba obratu aktív 1 420100,44123,86461,239,94
Doba obratu pohľadávok 1 29691,84110,54414,091,54
Doba splácania záväzkov 1 51384,82117,25498,469,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 40878,00106,25430,019,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 794,1447,5267,17122,910,0000
EBIT v minulom roku -38 03216 91717 95733 823141 404
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -36 422-38 03216 91717 957279 180
EBITDA -17 066-15 89137 44011 852295 417
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -17 066-15 89137 44011 852295 417
Finančná páka 442,3219,568,4920,1715,12
Finančné účty 41 64438 15234 87184 395173 673
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -17 566-18 93735 823118 755292 902
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99140,77660,85780,93230,9226
Krátkodobé pohľadávky 576 419677 053596 510670 75143 350
Krátkodobé záväzky 626 221574 993573 3391 217 542258 299
Krytie dlhovej služby -17 0660,00001 783219,480,0000
Nákladové úroky 1,00000,000021,0054,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000021,0054,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 181 2932 666 5781 897 092996 9429 960 754
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 151 0362 474 2391 784 770891 5609 842 943
Neobežný majetok 10 87622 53034 30546 07962 373
Obežný majetok 618 063715 205631 3811 256 855217 023
Obrat aktív 0,25703,632,950,791436,72
Obrat neobežného majetku 14,92119,4357,4122,43164,82
Obrat obežného majetku 0,26263,763,120,822347,37
Odpisy 18 85619 09619 0965 72813 492
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 4289 5489 5482 86413 492
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 4289 5489 5482 8640,0000
Osobné náklady 0,000030 90434 21424 1900,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 500,003 0561 6171 0972 515
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000010,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 328 613322 093328 456300 2180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -17 567-21 81633 11217 339292 672
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -25,51-1,080,17790,179315,08
Podiel EBIT k aktívam -0,0577-0,05140,02530,01380,9972
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0577-0,06110,02530,01380,9972
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -7,59-0,79790,17800,205812,88
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,06590,05150,05220,06460,6203
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00001,280,47200,66210,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,78042,121,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,010,48231,361,2223,67
Pohľadávky z obchodného styku 576 386677 020596 4770,000043 303
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99031,041,110,62210,8424
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,4089-11,541,59-1,24-0,1066
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3 4920,0000-2 358970,220,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99680,78980,88220,94950,9339
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 440,8915,457,4919,1514,12
Pridaná hodnota -18 98724 11672 48936 533319 376
Primárna platobná neschopnosť 0,57010,47580,55070,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0577-0,05530,02100,00890,9972
Rentabilita vlastného imania, ROE -25,51-1,080,17790,179315,08
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06640,05510,06080,06930,6724
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -36,89-36,8015,75104,630,8851
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -36,89-36,8015,75104,630,8851
Služby 26 333187 080104 86596 636117 493
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 631 636740 432668 3831 305 955279 972
Spotreba materiálu… 3 9245 2597 4578 746318,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 162 3062 690 6941 969 5811 087 47510 280 130
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000054 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 162 3062 690 6941 968 4811 026 38510 280 130
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00001 1007 0900,0000
Účtovný cash flow 3 4923 281-49 52452 392173 673
Úrokové krytie -36 4220,0000805,57332,540,0000
Vlastné imanie 1 42837 85378 76664 74918 511
Všetky záväzky 629 594584 803589 6171 240 055261 461
Výsledok hospodárenia -35 922-34 98718 34419 053281 925
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -35 922-34 98718 34419 053281 925
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -36 423-40 91214 01611 611279 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -40 91214 01611 61133 822141 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -36 423-38 03216 89617 903279 181
Záväzky 629 594584 803589 6171 240 055261 461
Záväzky z obchodného styku 328 613322 093328 456300 2180,0000
Zisk pred zdanením -36 423-38 03216 89617 903279 181
Zmena EBIT 0,9577-2,250,94210,53091,97
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000041 0710,0000

Činnosti firmy
Spracovanie štúdií, analýz a metodík v oblasti špeciálnej techniky v rozsahu..
Marketingová činnosť a vyhodnocovanie marketingových štúdií v rozsahu voľnej..
Spracovanie poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely - výroba..
Nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
Opravy a servis olovených akumulátorov v rozsahu voľnej živnosti
Nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
Inžinierska činnosť v strojárstve
Prípravné práce pre stavbu - výkopové, búracie a zemné práce
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Verejné obstarávanie
Organizovanie kurzov, školení, seminárov a výstav
Poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemecko/slovenskom
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie služieb v doprave v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť technických poradcov v oblasti strojárenstva, hutníctva a elektrotechnického..
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom a leasing spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej techniky a administratívnej..
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting - mimo vymáhania súdnych pohľadávok