HDS Bratislava, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 198 811211 693169 653182 264177 981
Bankové úvery 71 49096 66321 83322 8641 076
Bežná likvidita III. stupeň 1,711,620,97980,77941,04
Bežné bankové úvery 13 58120 66521 83322 8641 076
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 403
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,53-1,66-1,08-0,9359-1,59
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,71210,91650,44140,01620,0598
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,934,202,9766,1130,91
Celkové tržby 240 813425 072636 497471 9900,0000
Celkový dlh 158 494170 947126 947179 548172 404
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 9 92829 072-24 40420 322-7 786
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 61 56267 59146 2372 5428 862
Čistý cash flow 61 56267 59146 2372 5428 862
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 6431 55143 0275 675-75 851
Čistý zisk -429,00-1 96139 990511,00-78 602
Čistý zisk v minulom roku -1 96139 990511,00-92 373-3 557
Cudzie zdroje -40 317-40 746-42 706-2 716-5 577
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 57 90975 9980,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 27 98259 14145 62936 2490,0000
Dlhodobý dlh 57 90975 9980,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,6046,8844,76100,9452,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 113,5343,9743,7698,2246,56
Doba obratu aktív 309,45198,6597,63134,0381,82
Doba obratu pohľadávok 159,15102,3871,02127,5952,83
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000068,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 134,5769,2060,27115,0868,18
EBIT v minulom roku 1 55143 0275 675-85 503-3 461
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 6431 55143 0275 675-75 851
EBITDA 3 1384 68850 63415 161-64 887
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 1384 68850 63415 161-64 887
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,02340,65260,0000
Finančná páka 4,935,203,9767,1131,91
Finančné účty 61 56267 59146 2372 5428 862
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 6432 50949 23213 962-66 508
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43490,34840,61740,85870,8332
Krátkodobé pohľadávky 74 26749 96177 787137 260114 925
Krátkodobé záväzky 86 45573 748104 742156 501148 293
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 38 13026 53563 798108 5230,0000
Krytie dlhovej služby 1,511,3324,383,61-23,59
Nákladové úroky 2 0723 5122 0774 2042 751
Nákladové úroky v minulom roku 3 5122 0774 2045 91096,00
Náklady na predaný tovar 213 072390 645530 953428 358810 456
Neobežný majetok 0,00000,00000,00006 21322 791
Obežný majetok 198 811211 693169 653176 051153 787
Obrat aktív 1,181,843,742,724,46
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000079,8934,84
Obrat obežného majetku 1,181,843,742,825,16
Odpisy 0,00000,00006 2138 2899 341
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00006 2138 2899 341
Osobné náklady 20 97825 33824 54023 4720,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4952 1791 4021 1992 184
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000563,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -429,00-1 96146 2038 800-69 261
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0038-0,01430,61960,0200-11,81
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01460,01120,66290,2203-2,55
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97910,76040,23750,54590,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,324,211,830,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,323,361,35-1,77
Pohľadávky z obchodného styku 72 94146 86176 044133 566101 278
Pohotová likvidita II. stupeň 1,361,250,97980,77940,8381
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6549-0,6028-0,9236-1,07-0,6293
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 29,7119,2522,260,60473,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79720,80750,74830,98510,9687
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,934,202,9766,1130,91
Pridaná hodnota 21 42533 321103 33442 996-16 515
Primárna platobná neschopnosť 0,52280,56620,83900,81250,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0106-0,04810,93640,1881-14,09
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61540,71590,36530,01420,0593
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 50,5136,462,5111,84-2,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 50,5136,462,5111,84-2,66
Služby 164 352247 526408 453265 948552 330
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 198 811211 693169 653182 264177 981
Spotreba materiálu… 48 720143 119122 500162 410236 126
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 71 49096 66321 83322 8641 076
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 234 497388 966634 287496 354793 941
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000241,00110,0073,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 234 497388 966634 046496 244793 868
Účtovný cash flow 61 56267 59146 2372 5428 862
Úročený dlh 71 49096 66321 83322 8641 076
Úrokové krytie 0,79300,441620,721,35-27,57
Vlastné imanie 40 31740 74642 7062 7165 577
Všetky záväzky 158 494170 947126 947179 548172 404
Výsledok hospodárenia 3 1384 68844 4216 872-74 228
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 1384 68844 4216 872-74 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -429,00-1 96139 990511,00-78 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 96139 990511,00-92 373-3 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -429,00-1 00140 9501 471-78 602
Zásoby 35 00035 0000,00000,000030 000
Záväzky 158 494170 947126 947179 548172 404
Záväzky z obchodného styku 38 13026 53563 798108 5230,0000
Zisk pred zdanením -429,00-1 00140 9501 471-78 602
Zmena EBIT 1,060,03607,58-0,066421,92
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-22 000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-22 000