TOMAR, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 371 145327 375462 552540 0880,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,69860,32870,13080,18660,0000
Časové rozlíšenie aktív 328,00401,00104,001 6590,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5138-0,4685-0,05710,09950,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18040,09710,67421,270,0000
Celkové tržby 445 375387 945374 0530,00000,0000
Celkový dlh 56 73328 976186 271301 8930,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -33 251-7 151-20 243-29 9760,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 2517 15120 24329 9760,0000
Čistý cash flow 26 100-13 092-10 60229 9760,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 88528 65244 5809 7230,0000
Čistý zisk 15 79422 11833 9989 7230,0000
Čistý zisk v minulom roku 22 11833 9987 23226 9610,0000
Cudzie zdroje -314 412-298 399-276 281-238 1950,0000
Daň z príjmov 4 9326 53410 5820,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 53410 5823 9350,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 9326 53410 5820,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,711,543,8625,070,0000
Doba obratu aktív 332,99308,25451,51740,060,0000
Doba obratu pohľadávok 1,711,543,8625,070,0000
Doba splácania záväzkov 278,180,000010 7531 0420,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,5826,31181,32412,960,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 83,480,000055,110,00000,0000
EBIT v minulom roku 28 65244 58011 16726 9610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 88528 65244 5809 7230,0000
EBITDA 223 519183 224203 55463 0380,0000
EBITDA marža 0,50190,47230,54420,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 223 519183 224203 55463 0380,0000
Finančná páka 1,181,101,672,270,0000
Finančné účty 33 2517 15120 24329 9760,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8471-0,9115-0,5973-0,44100,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84710,91150,59730,44100,0000
Hrubá marža 0,47220,54450,64470,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 220 297181 229200 72958 2620,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,13690,08540,40160,55800,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 9101 6333 95618 2960,0000
Krátkodobé záväzky 50 79927 947185 753301 3740,0000
Krytie dlhovej služby 1 4060,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 159,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 196 517176 405132 779105 5620,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 6540,00006 3050,00000,0000
Neobežný majetok 335 656318 190438 249483 8510,0000
Obežný majetok 35 1618 78424 19954 5780,0000
Obrat aktív 1,101,180,80840,49320,0000
Obrat neobežného majetku 1,211,220,85320,55050,0000
Obrat obežného majetku 11,5744,1315,454,880,0000
Odpisy 199 412152 578156 15045 4010,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 99 70690 069109 35545 4010,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 99 70662 50946 7950,00000,0000
Osobné náklady 112 06990 12684 3560,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 2222 5993 4184 7800,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000604,00593,004,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 2444 434952,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 215 206174 696190 14855 1240,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53290,42670,34980,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,160,000038,251,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,882,342,860,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,67520,87041,003,540,0000
Pohľadávky z obchodného styku 35,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,69860,32870,13080,16570,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,0522,7926,06-7,950,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 164,150,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,15290,08850,40270,55900,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18040,09710,67421,270,0000
Pridaná hodnota 210 301211 240241 145160 8110,0000
Primárna platobná neschopnosť 435,540,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,65460,25590,10900,09950,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,25380,15810,91514,790,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,25380,15810,91514,790,0000
Služby 50 82340 36648 48436 3780,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 371 145327 375462 552540 0880,0000
Spotreba materiálu… 79 040136 03977 99069 1840,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 406 818387 645373 924266 3730,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 406 818387 645373 924266 3730,0000
Účtovný cash flow 26 100-13 092-10 60229 9760,0000
Úrokové krytie 131,350,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 314 412298 399276 281238 1950,0000
Všetky záväzky 56 73328 976186 271301 8930,0000
Výsledok hospodárenia 24 10730 64647 40417 6370,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 24 10730 64647 40417 6370,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 79422 11833 9989 7230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 11833 9987 23226 9610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 72628 65244 58012 8660,0000
Zásoby 0,00000,00000,00006 3060,0000
Záväzky 56 73328 976186 271301 8930,0000
Záväzky z obchodného styku 15 2444 434952,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 20 72628 65244 58012 8660,0000
Zmena EBIT 0,72890,64273,990,36060,0000