TOMAR, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 519 187371 145327 375462 552540 088
Bežná likvidita III. stupeň 0,68060,69860,32870,13080,1866
Časové rozlíšenie aktív 0,0000328,00401,00104,001 659
Časové rozlíšenie pasív 22 1000,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,12940,5138-0,4685-0,05710,0995
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,43160,18040,09710,67421,27
Celkové tržby 455 564445 375387 945374 0530,0000
Celkový dlh 149 87256 73328 976186 271301 893
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -30 278-33 251-7 151-20 243-29 976
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 27833 2517 15120 24329 976
Čistý cash flow 3 85226 100-13 092-10 60229 976
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 40620 88528 65244 5809 723
Čistý zisk 14 84115 79422 11833 9989 723
Čistý zisk v minulom roku 17 96422 11833 9987 23226 961
Cudzie zdroje -347 215-314 412-298 399-276 281-238 195
Daň z príjmov 3 9614 9326 53410 5820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 7816 53410 5823 9350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 9614 9326 53410 5820,0000
Dlhodobé pohľadávky 97 4280,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,621,711,543,8625,07
Doba obratu aktív 417,35332,99308,25451,51740,06
Doba obratu pohľadávok 81,941,711,543,8625,07
Doba obratu zásob 3,070,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 174,59278,180,000010 7531 042
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,9445,5826,31181,32412,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 72,2283,480,000055,110,0000
EBIT v minulom roku 23 99428 65244 58011 16726 961
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 40620 88528 65244 5809 723
EBITDA 207 147223 519183 224203 55463 038
EBITDA marža 0,45470,50190,47230,54420,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 207 147223 519183 224203 55463 038
Finančná páka 1,501,181,101,672,27
Finančné účty 30 27833 2517 15120 24329 976
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6688-0,8471-0,9115-0,5973-0,4410
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66880,84710,91150,59730,4410
Hrubá marža 0,52560,47220,54450,64470,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 199 738220 297181 229200 72958 262
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,05740,13690,08540,40160,5580
Krátkodobé pohľadávky 4 5071 9101 6333 95618 296
Krátkodobé záväzky 29 77650 79927 947185 753301 374
Krytie dlhovej služby 8,741 4060,00000,00000,0000
Nákladové úroky 1 604159,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 2490,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 214 633196 517176 405132 779105 562
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 62 25166 6540,00006 3050,0000
Neobežný majetok 386 450335 656318 190438 249483 851
Obežný majetok 132 73735 1618 78424 19954 578
Obrat aktív 0,87461,101,180,80840,4932
Obrat neobežného majetku 1,171,211,220,85320,5505
Obrat obežného majetku 3,4211,5744,1315,454,88
Obrat zásob 118,800,00000,00000,00000,0000
Odpisy 179 332199 412152 578156 15045 401
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 89 66699 70690 069109 35545 401
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 89 66699 70662 50946 7950,0000
Osobné náklady 121 918112 06990 12684 3560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 4093 2222 5993 4184 780
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000604,00593,004,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 31815 2444 434952,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 194 173215 206174 696190 14855 124
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50920,53290,42670,34980,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,853,160,000038,251,52
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,961,882,342,860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79480,67520,87041,003,54
Pohľadávky z obchodného styku 49,0035,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,67050,69860,32870,13080,1657
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -90,14-12,0522,7926,06-7,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,40164,150,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28870,15290,08850,40270,5590
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,43160,18040,09710,67421,27
Pridaná hodnota 239 429210 301211 240241 145160 811
Primárna platobná neschopnosť 251,39435,540,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,58370,65460,25590,10900,0995
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,72350,25380,15810,91514,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,72350,25380,15810,91514,79
Služby 143 59450 82340 36648 48436 378
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 519 187371 145327 375462 552540 088
Spotreba materiálu… 8 78879 040136 03977 99069 184
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 454 062406 818387 645373 924266 373
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 454 062406 818387 645373 924266 373
Účtovný cash flow 3 85226 100-13 092-10 60229 976
Úrokové krytie 12,72131,350,00000,00000,0000
Vlastné imanie 347 215314 412298 399276 281238 195
Všetky záväzky 149 87256 73328 976186 271301 893
Výnosy budúcich období krátkodobé 22 1000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 27 81524 10730 64647 40417 637
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 27 81524 10730 64647 40417 637
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 84115 79422 11833 9989 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 96422 11833 9987 23226 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 80220 72628 65244 58012 866
Zásoby 524,000,00000,00000,00006 306
Záväzky 149 87256 73328 976186 271301 893
Záväzky z obchodného styku 12 31815 2444 434952,000,0000
Zisk pred zdanením 18 80220 72628 65244 58012 866
Zmena EBIT 0,85050,72890,64273,990,3606