A.R.S. Centrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 07914 96015 44025 95114 684
Bežná likvidita III. stupeň 233,0329,9230,881,860,6236
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000048,00118,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,21280,03320,5482-1,167,43
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 49,38-0,9600-16,381,030,5546
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00430,03460,03351,16-13,40
Celkové tržby 5 7660,00006 17541 5270,0000
Celkový dlh 69,00500,00500,0013 96315 868
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 491-12 084-12 564-20 254-8 800
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 49112 08412 56420 7548 800
Čistý cash flow 3 407-480,00-8 19013 9208 800
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 6180,00003 4326 308-11 021
Čistý zisk 1 549-480,002 9525 348-11 854
Čistý zisk v minulom roku -480,002 9525 348-10 260-8 532
Cudzie zdroje -16 010-14 460-14 940-11 9881 184
Daň z príjmov 69,00480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 69,00480,00480,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,330,0000182,5368,5010,39
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000182,5368,5010,39
Doba obratu aktív 1 0210,0000979,93345,24156,20
Doba obratu pohľadávok 37,330,0000182,5368,5010,39
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000112,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4,380,000031,73179,11168,80
EBIT v minulom roku 0,00003 4326 308-9 300-7 201
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 6180,00003 4326 308-11 021
EBITDA 1 7750,00003 6043 959-2 269
EBITDA marža 0,30780,00000,58360,09530,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 7750,00003 6043 959-2 269
Finančná páka 1,001,031,032,16-12,40
Finančné účty 15 49112 08412 56420 7548 800
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9957-0,9666-0,9676-0,46190,0806
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99570,96660,96760,4619-0,0806
Hrubá marža 0,37030,00000,5210-0,16150,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 6180,00003 4328 808-2 445
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00430,03340,03240,51881,08
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000500,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 588,002 8762 8765 149977,00
Krátkodobé záväzky 69,00500,00500,0013 46315 868
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-2,72
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000833,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 331
Náklady na predaný tovar 3 6150,00002 53434 14151 404
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00004 789
Obežný majetok 16 07914 96015 44025 9039 777
Obrat aktív 0,35760,00000,37251,062,34
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00007,16
Obrat obežného majetku 0,35760,00000,37251,063,51
Odpisy 0,00000,00000,00000,00008 577
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00008 577
Ostatné náklady na finančnú činnosť 157,000,0000172,00151,00176,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000011 8470,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 549-480,002 9525 348-3 277
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0968-0,03320,19760,428310,01
Podiel EBIT k aktívam 0,10060,00000,22230,2431-0,7505
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,10060,00000,22230,2431-0,7505
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,10110,00000,22970,50519,31
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96340,80780,81370,79970,5993
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,59090,0000-1,330,33520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-1,99
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,59250,0000-1,420,50740,2565
Pohľadávky z obchodného styku 0,00002 8762 8765 149977,00
Pohotová likvidita II. stupeň 233,0329,9230,881,860,6236
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,7030,131,82-0,86120,1345
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000010,56
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00430,03340,03240,53811,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00430,03460,03351,16-13,40
Pridaná hodnota 2 1350,00003 217-6 705-17 092
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00002,300,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0963-0,03210,19120,2061-0,8073
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0968-0,03320,19760,446110,01
Rýchla likvidita I. stupeň 224,5124,1725,131,490,5546
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,03890,00000,13873,53-6,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,03890,00000,13873,53-6,99
Služby 2 5880,00002 36916 31645 466
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 07914 96015 44025 95114 684
Spotreba materiálu… 1 0270,0000165,0017 8255 938
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000500,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 7500,00005 75129 93634 312
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002 5000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000029,0014,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 7500,00005 75127 40734 298
Účtovný cash flow 3 407-480,00-8 19013 9208 800
Úročený dlh 0,00000,00000,0000500,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-13,23
Vlastné imanie 16 01014 46014 94011 988-1 184
Všetky záväzky 69,00500,00500,0013 96315 868
Výsledok hospodárenia 1 7750,00003 6046 459-10 846
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 7750,00003 6046 459-10 846
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 549-480,002 9525 348-11 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,002 9525 348-10 260-8 532
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 6180,00003 4326 308-11 854
Záväzky 69,00500,00500,0013 96315 868
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000011 8470,0000
Zisk pred zdanením 1 6180,00003 4326 308-11 854
Zmena EBIT 0,00000,00000,5441-0,67831,53