1. DUNAJSKÁ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201320122011
Aktíva 27 76728 1080,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,802,960,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,60060,36320,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35770,51000,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 82318 2490,00000,00000,0000
Celkový dlh 7 3169 4930,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 721-8 9690,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,65040,14510,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 62910 8770,00000,00000,0000
Čistý cash flow -3 2482 7550,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 3163 1280,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 8362 6480,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 648484,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -20 451-18 6150,00000,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2 940370,460,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2 935369,640,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 4 054604,310,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 2 940370,460,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 789,57163,080,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 128964,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 3163 1280,00000,00000,0000
EBITDA 2 7233 7740,00000,00000,0000
EBITDA marža 0,96460,20680,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 7233 7740,00000,00000,0000
Finančná páka 1,361,510,00000,00000,0000
Finančné účty 7 62910 8770,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7365-0,66230,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73650,66230,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,85020,16220,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 3163 1270,00000,00000,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 1 9081 9080,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 20 13817 2310,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 5 4087 5850,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 100,0014 0170,00000,00000,0000
Obežný majetok 27 76728 1080,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,09000,60400,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,09000,60400,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 407,00647,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 6285 8050,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 8362 6480,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,150,15100,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,300,16230,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 20 10017 1930,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,802,960,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,30-6,760,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35770,51000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 2 4002 9600,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,041,150,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,692,520,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,692,520,00000,00000,0000
Služby 100,008 8440,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 76728 1080,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00005 1730,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 9081 9080,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 50016 9770,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 50016 9770,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -3 2482 7550,00000,00000,0000
Úročený dlh 1 9081 9080,00000,00000,0000
Vlastné imanie 20 45118 6150,00000,00000,0000
Všetky záväzky 7 3169 4930,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 7233 7740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 7233 7740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 8362 6480,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 648484,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 3163 1280,00000,00000,0000
Záväzky 7 3169 4930,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 3 6285 8050,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 3163 1280,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,74043,240,00000,00000,0000