ESSOX FINANCE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 99 034 79192 121 35984 801 89868 493 42465 846 666
Bankové úvery 88 271 21181 774 21777 780 77760 053 09554 859 843
Bežná likvidita III. stupeň 0,95121,040,95610,80340,8342
Bežné bankové úvery 76 271 21163 774 21763 780 77760 053 09554 859 843
Časové rozlíšenie aktív 75 60480 33192 498111 049151 279
Časové rozlíšenie pasív 10 726137,002 64581,00293,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6141-1,33-0,52840,6473-0,0956
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,488,9814,059,448,93
Celkové tržby 21 551 55318 960 32418 644 44417 663 89217 940 967
Celkový dlh 89 579 47982 895 07379 163 76161 933 24659 215 842
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 87 161 99281 188 83576 196 34057 927 02453 821 547
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 109 219585 3821 584 4372 126 0711 038 296
Čistý cash flow 523 837-999 055-541 6341 087 775-395 896
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 693 456499 183-666 033748 7631 842 278
Čistý zisk 218 43790 657-924 605-88 816448 466
Čistý zisk v minulom roku 90 657-924 605-88 816448 466785 811
Cudzie zdroje -9 444 586-9 226 149-5 635 492-6 560 097-6 630 531
Daň z príjmov 109 46067 3438 486150 897156 982
Daň z príjmov v minulom roku 67 3438 486150 897156 982254 655
Daň z príjmov z bežnej činnosti 109 46067 3438 486150 897156 982
Dlhodobé bankové úvery 12 000 00018 000 00014 000 0000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 25 417 63124 668 39422 496 28518 619 88916 579 405
Dlhodobý dlh 12 000 00018 000 00014 000 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 3221 4011 2791 0611 054
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 1701 2311 113898,64903,23
Doba obratu aktív 1 8141 9421 8001 5371 446
Doba obratu pohľadávok 1 7871 9211 7561 4791 418
Doba obratu zásob 0,37630,50070,43861,720,8205
Doba splácania záväzkov 16,4116,8723,1440,44101,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,6215,7821,7537,7190,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12,9613,7715,1436,4397,52
EBIT v minulom roku 499 183-666 033748 7631 842 2782 779 547
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 693 456499 183-666 033748 7631 842 278
EBITDA -1 033 742-898 369-2 021 313-826 220217 371
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 033 742-898 369-2 021 313-826 220217 371
Efektívna daňová sadzba 0,33380,4262-0,00932,430,2593
Finančná páka 10,499,9815,0510,449,93
Finančné účty 1 109 219585 3821 584 4372 126 0711 038 296
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 015 600-919 165-2 039 324-847 101201 034
Krátkodobé pohľadávky 72 168 46466 459 26460 267 57747 286 33747 996 606
Krátkodobé záväzky 853 018748 6701 025 1181 680 3994 142 314
Krytie dlhovej služby -2,83-2,63-8,08-1,200,1757
Materiál 5 3190,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 365 559341 183250 086686 6821 236 830
Nákladové úroky v minulom roku 341 183250 086686 6821 236 8301 739 081
Náklady na predaný tovar 21 284 14718 526 74819 425 00717 569 77416 848 687
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 970 73416 200 34216 173 22915 166 84614 865 220
Neobežný majetok 244 315305 764341 666278 44247 664
Obežný majetok 98 714 87291 735 26484 367 73468 103 93365 647 723
Obrat neobežného majetku 81,5856,6450,3458,41348,80
Obrat zásob 969,97728,96832,17211,72444,85
Odpisy 215 578262 876215 35286 73229 882
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 107 789131 438107 67643 36614 941
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 107 789131 438107 67643 36614 941
Osobné náklady 1 039 853927 971817 893664 383445 185
Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 51620 79618 01120 88116 337
Ostatné záväzky z obchodného styku 673 589611 070666 6751 480 0721 328 656
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 434 015353 533-709 253-2 084478 348
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,7686-0,7682-0,3676-0,5090-1,99
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,30-1,30-2,72-1,96-0,5020
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,08-1,01-2,15-1,74-0,4704
Pohľadávky z obchodného styku 63 880 57558 432 72352 425 09940 043 57041 140 815
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95101,040,95580,80220,8336
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,039,2310,40-6,0316,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,43-2,93-2,171,58-0,3201
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,89130,88770,91720,87680,8331
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90450,89980,93350,90420,8993
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,488,9814,059,448,93
Pridaná hodnota -1 352 918-1 208 051-2 225 006-1 305 248-223 494
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -86,66-92,27-39,16-74,96272,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -86,66-92,27-39,16-74,96272,42
Služby 2 281 0452 275 3493 191 7432 365 4971 955 401
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 99 034 79192 121 35984 801 89868 493 42465 846 666
Spotreba materiálu… 32 36851 05760 03537 43128 066
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 88 271 21181 774 21777 780 77760 053 09554 859 843
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 946 55817 318 69717 200 00116 264 52616 625 193
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 15 3290,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 18 955 54616 209 45516 165 67215 167 89114 865 220
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 975 6831 109 2421 034 3291 096 6351 759 973
Účtovný cash flow 523 837-999 055-541 6341 087 775-395 896
Úročený dlh 88 271 21181 774 21777 780 77760 053 09554 859 843
Úrokové krytie 1,901,46-2,661,091,49
Vlastné imanie 9 444 5869 226 1495 635 4926 560 0976 630 531
Všetky záväzky 89 579 47982 895 07379 163 76161 933 24659 215 842
Výsledok hospodárenia -1 233 991-1 161 245-2 236 665-912 952187 489
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 233 991-1 161 245-2 236 665-912 952187 489
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 218 43790 657-924 605-88 816448 466
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 90 657-924 605-88 816448 466785 811
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 327 897158 000-916 11962 081605 448
Zásoby 19 55822 22419 43571 63633 416
Záväzky 89 579 47982 895 07379 163 76161 933 24659 215 842
Záväzky z obchodného styku 673 589611 070671 0051 513 9313 971 496
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000028 442
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00004 33033 8592 614 398
Zisk pred zdanením 327 897158 000-916 11962 081605 448
Zmena EBIT 1,39-0,7495-0,88950,40640,6628
Účtovné závierky