AQUILA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 144 430146 300146 300134 6894 671
Bežná likvidita III. stupeň 0,12290,13330,13330,05650,8518
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3226-0,0356-0,03560,25695,75
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00980,00080,0008-0,00450,8518
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 33,0145,9445,9456,76-6,75
Celkové tržby 44 01149 64349 64320 3900,0000
Celkový dlh 140 183143 183143 183132 3575 484
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -223,00-1 593-1 593-1 482-4 671
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 223,001 5931 5931 4824 671
Čistý cash flow -1 370111,00111,00-599,004 671
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 3931 2651 2652 143-1 777
Čistý zisk 1 130785,00785,001 663-1 777
Čistý zisk v minulom roku 785,001 6631 6631 482-9 036
Cudzie zdroje -4 247-3 117-3 117-2 332813,00
Daň z príjmov 263,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 263,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 140,99106,61106,61107,410,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 140,99106,61106,61107,410,0000
Doba obratu aktív 1 1981 0761 0762 4110,0000
Doba obratu pohľadávok 140,99106,61106,61107,410,0000
Doba obratu zásob 0,00001 9311 9310,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000092 17292 1720,000083,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 1631 0531 0532 3690,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 0283 0280,00000,0000
EBIT v minulom roku 1 2652 1432 1431 962-9 036
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 3931 2651 2652 143-1 777
EBITDA 1 4701 4251 4252 240-1 701
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 4701 4251 4252 240-1 701
Finančná páka 34,0146,9446,9457,76-5,75
Finančné účty 223,001 5931 5931 4824 671
Hrubá marža 0,60550,05020,05020,13350,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 3931 2651 2652 143-1 777
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97060,97870,97870,98271,17
Krátkodobé pohľadávky 17 00014 50014 5006 0000,0000
Krátkodobé záväzky 140 183143 183143 183132 3575 484
Náklady na predaný tovar 17 36347 15347 15317 66824 048
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000567,00567,000,00000,0000
Neobežný majetok 127 207127 207127 207127 2070,0000
Obežný majetok 17 22319 09319 0937 4824 671
Obrat obežného majetku 2,562,602,602,730,0000
Osobné náklady 24 875630,00630,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 77,00160,00160,0097,0076,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 7034 7034 7031 6570,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 130785,00785,001 663-1 777
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,26610,25180,25180,71312,19
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,32800,40580,40580,91902,19
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00150,01090,01090,01101,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,93350,25300,25300,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00004,394,390,0000-0,0707
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,073,953,950,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,073,953,950,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 17 00014 50014 5006 0000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12290,11240,11240,05650,8518
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,10-28,08-28,083,890,1741
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97060,97870,97870,98271,17
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 33,0145,9445,9456,76-6,75
Pridaná hodnota 26 6482 4902 4902 722-1 701
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,26610,25180,25180,71312,19
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00160,01110,01110,01120,8518
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 95,36100,48100,4859,09-3,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 95,36100,48100,4859,09-3,22
Služby 4 06028 70828 708715,0024 048
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 144 430146 300146 300134 6894 671
Spotreba materiálu… 13 30317 87817 87816 9530,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 44 01149 64349 64320 3900,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000643,00643,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 44 01149 00049 00020 3900,0000
Účtovný cash flow -1 370111,00111,00-599,004 671
Vlastné imanie 4 2473 1173 1172 332-813,00
Všetky záväzky 140 183143 183143 183132 3575 484
Výsledok hospodárenia 1 4701 4251 4252 240-1 701
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 4701 4251 4252 240-1 701
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 130785,00785,001 663-1 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 785,001 6631 6631 482-9 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 3931 2651 2652 143-1 777
Zásoby 0,00003 0003 0000,00000,0000
Záväzky 140 183143 183143 183132 3575 484
Záväzky z obchodného styku 1 7034 7034 7031 6570,0000
Zisk pred zdanením 1 3931 2651 2652 143-1 777
Zmena EBIT 1,100,59030,59031,090,1967