IKEA Bratislava , s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 47 792 64150 775 49850 890 38749 259 13352 731 961
Bankové úvery 0,00000,00000,0000475 05852 439
Bežná likvidita III. stupeň 0,90091,030,89900,26280,2290
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000475 05852 439
Časové rozlíšenie aktív 359 047490 821576 200444 719446 137
Časové rozlíšenie pasív 31 964111 177108 29015 0770,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,001,171,201,281,89
Celkové tržby 117 702 359107 376 017103 106 58388 975 8810,0000
Celkový dlh 23 906 37427 279 27327 709 40227 650 20834 496 108
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 241 873-9 381 619-6 703 120-795 219-2 207 357
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 241 8739 381 6196 703 1201 270 2772 259 796
Čistý cash flow -1 139 7462 678 4992 299 851-989 5192 259 796
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 805 08513 205 53312 770 84611 105 0615 321 935
Čistý zisk 10 514 01110 044 7569 732 4038 253 5564 895 561
Čistý zisk v minulom roku 10 044 7569 732 4039 877 6844 895 5612 243 384
Cudzie zdroje -23 854 303-23 385 048-23 072 695-21 593 848-18 235 853
Daň z príjmov 3 044 3512 969 2992 927 8262 733 6510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 969 2992 927 8262 941 8141 646 6810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 044 3512 969 2992 927 8262 733 6510,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,252,413,511,741,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,232,362,591,681,25
Doba obratu aktív 148,93172,93180,70202,56239,17
Doba obratu pohľadávok 2,252,413,511,741,31
Doba obratu zásob 25,0824,5827,2632,1432,93
Doba splácania záväzkov 84,1884,1586,40175,11187,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,0348,0149,72104,25149,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 59,1659,8863,6357,180,0000
EBIT v minulom roku 13 205 53312 770 84612 884 0796 968 6162 337 936
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 805 08513 205 53312 770 84611 105 0615 321 935
EBITDA 20 064 84218 810 08218 868 60917 075 36410 015 827
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 064 84218 810 08218 868 60917 075 36410 015 827
Finančná páka 2,002,172,212,282,89
Finančné účty 8 241 8739 381 6196 703 1201 270 2772 259 796
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 816 90018 912 25218 997 63017 180 30010 011 769
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32250,27760,27510,51460,6241
Krátkodobé pohľadávky 721 726708 095988 938422 761289 419
Krátkodobé záväzky 15 412 23214 096 91214 002 36525 350 74732 908 480
Krytie dlhovej služby 81,3391,23170,58128,6223,49
Materiál 102 85587 41487 42468 74760 847
Nákladové úroky 246 723191 478110 617117 854426 374
Nákladové úroky v minulom roku 191 478110 61764 581426 37494 552
Náklady na predaný tovar 88 840 92381 668 22678 537 77967 803 12664 132 225
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 66 824 27461 142 04559 154 28252 839 85950 455 775
Neobežný majetok 33 879 13836 077 23938 204 64242 469 20845 184 346
Obežný majetok 13 554 45614 207 43812 109 5456 345 2067 101 478
Obrat aktív 2,452,112,021,801,53
Obrat neobežného majetku 3,462,972,692,091,78
Obrat obežného majetku 8,647,548,4913,9911,33
Obrat zásob 14,5614,8513,3911,3611,08
Odpisy 5 626 0815 441 7665 888 6785 823 1242 843 098
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 872 5852 720 8832 944 3392 911 5622 843 098
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 753 4962 720 8832 944 3392 911 5620,0000
Osobné náklady 10 617 7568 990 1187 921 9736 176 1350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 385 3507 0866 8214 8484 058
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00006,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 9 815 2349 177 0709 718 6298 277 6300,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 140 09215 486 52215 621 08114 076 6807 738 659
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,662,843,063,400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,741,771,761,755,75
Pohľadávky z obchodného styku 716 275694 154729 275409 491276 100
Pohotová likvidita II. stupeň 0,60360,74470,58600,08270,0909
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20,93-8,73-10,0321,82-8,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,6213,9920,79-8,405,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50020,53730,54450,56130,6542
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,001,171,201,281,89
Pridaná hodnota 28 283 75425 516 87424 275 17020 972 59816 343 819
Primárna platobná neschopnosť 15,1214,4514,1420,210,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53370,66030,47500,04920,0686
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,191,451,471,623,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,191,451,471,623,44
Služby 16 724 89015 637 93914 266 22710 235 2839 288 047
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 47 792 64150 775 49850 890 38749 259 13352 731 961
Spotreba materiálu… 5 291 7594 888 2425 117 2704 727 9844 388 403
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000475 05852 439
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 117 199 122107 228 515102 863 22588 815 41980 476 044
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 68 70454 62567 92154 8920,0000
Tržby z predaja tovaru 107 849 04098 836 79095 159 55982 519 01074 975 411
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 281 3788 337 1007 635 7456 241 5175 500 633
Účtovný cash flow -1 139 7462 678 4992 299 851-989 5192 259 796
Úročený dlh 0,00000,00000,0000475 05852 439
Úrokové krytie 55,9568,97115,4594,2312,48
Vlastné imanie 23 854 30323 385 04823 072 69521 593 84818 235 853
Všetky záväzky 23 906 37427 279 27327 709 40227 650 20834 496 108
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000014 7100,000014 9030,0000
Výsledok hospodárenia 14 507 46513 422 94113 047 16711 307 1327 172 729
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 14 507 46513 422 94113 047 16711 307 1327 172 729
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 514 01110 044 7569 732 4038 253 5564 895 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 044 7569 732 4039 877 6844 895 5612 243 384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 558 36213 014 05512 660 22910 987 2076 542 242
Zásoby 4 590 8574 117 7244 417 4874 652 1684 552 263
Záväzky 23 906 37427 279 27327 709 40227 650 20834 496 108
Záväzky z obchodného styku 10 830 32710 031 26410 312 0558 277 6300,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 015 093854 194593 4260,00000,0000
Zisk pred zdanením 13 558 36213 014 05512 660 22910 987 2076 542 242
Zmena EBIT 1,051,030,99121,592,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000685,000,00000,0000