REAL INVEST MARKET s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 290 353288 423314 821314 573319 911
Bežná likvidita III. stupeň 0,91660,92411,041,010,9994
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 162
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00003 118
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10050,0357-0,7026-4,7139,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -11,92-13,1027,0077,19-903,54
Celkové tržby 54 27143 48066 01961 8050,0000
Celkový dlh 316 935312 261303 578310 550317 144
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 672-851,00-7 899-18 962-13 691
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0505-0,80690,10940,04320,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 672851,007 89918 96213 691
Čistý cash flow 2 672851,007 89918 96213 691
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 743-34 1228 1803 630830,00
Čistý zisk -2 743-35 0827 2202 670830,00
Čistý zisk v minulom roku -35 0827 2202 6701 7043 807
Cudzie zdroje 26 58223 838-11 243-4 023351,00
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,8918,94119,4460,79105,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,4517,73119,4460,75105,14
Doba obratu aktív 1 9532 4241 7411 8581 795
Doba obratu pohľadávok 15,8918,94119,4460,79105,14
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 906
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 1312 6231 6781 8331 778
EBIT v minulom roku -34 1228 1803 6302 6643 807
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 743-34 1228 1803 630830,00
EBITDA -2 323-33 7478 5614 0271 211
EBITDA marža -0,0428-0,77620,12970,06520,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 323-33 7478 5614 0271 211
Finančná páka -10,92-12,1028,0078,19-911,43
Finančné účty 2 672851,007 89918 96213 691
Hrubá marža -0,0348-0,79540,19040,12370,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 743-34 0728 1803 629830,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,091,080,96380,98670,9909
Krátkodobé pohľadávky 2 3632 25421 60410 29318 740
Krátkodobé záväzky 316 785312 111303 428310 400316 994
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 8412 4732 6883 4210,0000
Náklady na predaný tovar 56 16078 01453 44854 16160 703
Obežný majetok 290 353288 423314 821314 573317 749
Ostatné náklady na finančnú činnosť 420,00425,00381,00398,00381,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 743-35 0827 2202 670830,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10321,470,64220,6637-2,36
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,10381,440,71800,8699-4,13
Pohľadávky z obchodného styku 959,002 11021 60410 28618 740
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,9528,01-1,42-0,21220,0256
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,091,080,96430,98720,9914
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -11,92-13,1027,0077,19-903,54
Pridaná hodnota -1 889-34 58412 5717 6444 357
Primárna platobná neschopnosť 2,961,170,12440,33260,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10321,470,64220,6637-2,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -136,43-9,2535,4677,12261,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -136,43-9,2535,4677,12261,89
Služby 50 42765 39452 56352 65060 570
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 290 353288 423314 821314 573319 911
Spotreba materiálu… 5 73312 620885,001 511133,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 54 27143 48066 01961 80565 060
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000050,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 54 27143 43066 01961 80565 060
Účtovný cash flow 2 672851,007 89918 96213 691
Vlastné imanie -26 582-23 83811 2434 023-351,00
Všetky záväzky 316 935312 261303 578310 550317 144
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00003 118
Výsledok hospodárenia -2 323-33 6978 5614 0271 211
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 323-33 6978 5614 0271 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 743-35 0827 2202 670830,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -35 0827 2202 6701 7043 807
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 743-34 1228 1803 630830,00
Zásoby 285 318285 318285 318285 318285 318
Záväzky 316 935312 261303 578310 550317 144
Záväzky z obchodného styku 2 8412 4732 6883 4210,0000
Zisk pred zdanením -2 743-34 1228 1803 630830,00
Zmena EBIT 0,0804-4,172,251,360,2180