ENVI - PAK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 888 14612 137 16910 613 1003 944 9364 270 218
Aktivácia 685 104825 479119 1830,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,0000225 8340,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,752,001,522,945,67
Bežné bankové úvery 0,00000,0000225 8340,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 281 6491 815 7242 921 576871 215843 817
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7845-1,500,91080,1759-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,63070,8557-0,3813-0,32253,97
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,952,932,990,70210,5217
Celkové tržby 20 532 47324 620 60213 884 9523 321 8370,0000
Celkový dlh 9 624 6129 050 2637 951 1761 627 2501 464 070
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 347 910-4 787 72062 317-2 587 883-2 882 560
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 347 9104 787 720163 5172 587 8832 882 560
Čistý cash flow 2 560 1904 624 203-2 424 366-407 7662 882 560
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 236 094458 699420 565-449 669-199 879
Čistý zisk 176 629424 982344 238-444 702-201 145
Čistý zisk v minulom roku 424 982344 238-444 702-43 760109 090
Cudzie zdroje -3 263 534-3 086 906-2 661 924-2 317 686-2 806 148
Daň z príjmov 58 42532 93775 257-5 5940,0000
Daň z príjmov v minulom roku 32 93775 257-5 594-5 8990,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 58 42532 93775 257-5 5940,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 265 228885 636289 66864 08246 716
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,4163,73180,2128,4741,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 32,4554,47173,1417,0432,03
Doba obratu aktív 237,18186,39281,48433,62457,44
Doba obratu pohľadávok 68,7077,33187,8935,5146,68
Doba obratu zásob 27,8520,15619,0024,310,8514
Doba splácania záväzkov 2 4532 18035 0426 88795,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 74,7082,99168,63138,9877,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 3711 96532 7076 3050,0000
EBIT v minulom roku 458 699420 565-449 669-48 323110 297
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 236 094458 699420 565-449 669-199 879
EBITDA 413 814540 125517 461-380 946-150 963
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 413 814540 125517 461-380 946-150 963
Finančná páka 3,953,933,991,701,52
Finančné účty 7 347 9104 787 720163 5172 587 8832 882 560
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2532-0,2543-0,2508-0,5875-0,6571
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,25320,25430,25080,58750,6571
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 410 368576 589504 728-384 160-153 160
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31490,44530,59910,32050,1701
Krátkodobé pohľadávky 2 467 6454 149 7886 794 637258 981389 046
Krátkodobé záväzky 4 059 0285 404 2236 358 2041 264 378726 183
Krytie dlhovej služby 397,90692,47483,61-607,57-119,24
Materiál 3 7393 7484 3144 463282,00
Nákladové úroky 1 040780,001 070627,001 266
Nákladové úroky v minulom roku 780,001 070627,001 3361 207
Náklady na predaný tovar 17 807 73321 226 68011 659 6462 557 5672 778 224
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 603 901904 65866 22767 014120 890
Neobežný majetok 479 632448 359331 389158 312107 797
Obežný majetok 11 126 8659 873 0867 360 1352 915 4093 318 604
Obrat aktív 1,541,961,300,84180,7979
Obrat neobežného majetku 41,3553,0141,5320,9831,61
Obrat obežného majetku 1,782,411,871,141,03
Obrat zásob 13,1018,110,589715,02428,69
Odpisy 172 43692 93283 57665 37839 744
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 86 21846 46641 78832 68939 744
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 86 21846 46641 78832 6890,0000
Osobné náklady 1 688 0751 613 9431 528 7411 152 9980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 03812 14512 7333 2142 197
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000049,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 923 3724 870 8495 934 4701 157 5500,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 349 065517 914427 814-379 324-161 401
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57010,39450,01540,65600,6750
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82970,63630,73101,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,372,8031,5811,390,2264
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,571,370,66180,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,491,300,626315,83
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,12910,1946-0,1762-0,12280,8460
Pohľadávky z obchodného styku 1 763 0733 546 6796 528 138155 037298 994
Pohotová likvidita II. stupeň 2,731,991,502,945,67
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,27-0,66761,105,68-0,9735
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2 4625 928-2 266-650,342 277
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74680,74570,74920,41250,3429
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,952,932,990,70210,5217
Pridaná hodnota 2 034 5132 536 3572 091 398763 110629 053
Primárna platobná neschopnosť 2,231,370,90917,470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,810,88590,02482,053,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 23,2616,7615,37-4,27-9,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 23,2616,7615,37-4,27-9,70
Služby 17 974 97620 689 22811 484 9312 335 0482 601 007
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 888 14612 137 16910 613 1003 944 9364 270 218
Spotreba materiálu… -86 040458 273227 671155 50556 327
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000225 8340,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 835 51823 791 71813 762 2283 320 6773 407 277
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 79624 2800,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 158 7501 232 678587 44788 310138 518
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 674 97222 534 76013 174 7813 232 3673 268 759
Účtovný cash flow 2 560 1904 624 203-2 424 366-407 7662 882 560
Úročený dlh 0,00000,0000225 8340,00000,0000
Úrokové krytie 227,01588,08393,05-717,18-157,88
Vlastné imanie 3 263 5343 086 9062 661 9242 317 6862 806 148
Všetky záväzky 9 624 6129 050 2637 951 1761 627 2501 464 070
Výsledok hospodárenia 243 174471 473433 885-446 324-190 707
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 243 174471 473433 885-446 324-190 707
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 176 629424 982344 238-444 702-201 145
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 424 982344 238-444 702-43 760109 090
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 235 054457 919419 495-450 296-192 742
Zásoby 46 08249 942112 3134 463282,00
Záväzky 9 624 6129 050 2637 951 1761 627 2501 464 070
Záväzky z obchodného styku 3 923 3724 870 8495 934 4701 157 5500,0000
Zisk pred zdanením 235 054457 919419 495-450 296-192 742
Zmena EBIT 0,51471,09-0,93539,31-1,81