DOM ŠPORTU, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 6 313 9266 322 3562 109 5862 115 3820,0000
Bankové úvery 3 600 0000,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 3 600 0000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 9750,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0148-0,0714-2,076,630,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0061-0,1763-11,270,14400,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,53-19,67-21,06-54,970,0000
Celkové tržby 345 553240 899355 431146 9330,0000
Celkový dlh 7 706 5086 661 0302 214 7292 154 5770,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 282 6466 498 5742 146 40587 0650,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,05-0,9694-0,1855-0,28320,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 94121 37145 540262 9350,0000
Čistý cash flow 20 570-24 169-217 395259 9230,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -959 165-232 572-64 986-40 6550,0000
Čistý zisk -1 053 908-233 532-65 947-41 6150,0000
Čistý zisk v minulom roku -233 532-65 947-41 615177,000,0000
Cudzie zdroje 1 392 582338 674105 14339 1950,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00960,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,0071,16340,62188,620,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,4041,58353,13188,620,0000
Doba obratu aktív 6 7129 5792 1665 2550,0000
Doba obratu pohľadávok 37,0071,16340,62188,620,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 592207,6919,814 4840,0000
EBIT v minulom roku -232 572-64 986-40 655657,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -959 165-232 572-64 986-40 6550,0000
EBITDA -871 596-146 25224 20210 4220,0000
EBITDA marža -2,52-0,60710,06810,07090,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -871 596-146 25224 20210 4220,0000
Finančná páka -4,53-18,67-20,06-53,970,0000
Finančné účty 41 94121 37145 540262 9350,0000
Hrubá marža -2,20-0,20290,37590,21960,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -871 878-145 28422 29510 2600,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53510,02170,00910,85330,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 724 5876 519 9452 191 945350 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 34 80646 967331 69275 9310,0000
Krátkodobé záväzky 3 378 802137 07619 2901 805 1020,0000
Krytie dlhovej služby -9,200,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 94 7430,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 102 143289 766221 837114 6700,0000
Neobežný majetok 6 237 1796 254 0181 732 3541 774 5410,0000
Obežný majetok 76 74768 338377 232338 8660,0000
Obrat obežného majetku 4,473,530,94220,43360,0000
Odpisy 87 28887 28887 28850 9180,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 64443 64443 64425 4590,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 64443 64443 64425 4590,0000
Osobné náklady 98 77384 61997 36947 2690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 282,00313,002 363162,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 281456,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 34 544130 20612 6691 803 6140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -966 620-146 24421 3419 3030,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,1302-1,730,72881,470,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0595-0,1003-0,61161,770,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -7,68-0,57751,370,68250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -4,08-0,28430,72350,32860,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0599-0,1003-0,61161,770,0000
Pohľadávky z obchodného styku 33 30627 444343 87075 9310,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 67,70-14,01-0,48370,15080,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,68491,031,040,16550,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,221,051,051,020,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,53-19,67-21,06-54,970,0000
Pridaná hodnota -758 781-48 867133 59432 2630,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,044,740,036823,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,75680,68950,62721,060,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,84-45,5491,51206,730,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,84-45,5491,51206,730,0000
Služby 991 285161 52664 74235 1450,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 313 9266 322 3562 109 5862 115 3820,0000
Spotreba materiálu… 110 858128 240157 09579 5250,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 324 5876 519 9452 191 945350 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 343 362240 899355 431146 9330,0000
Tržby z predaja tovaru 250,000,000036 5600,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 343 112240 899318 871146 9330,0000
Účtovný cash flow 20 570-24 169-217 395259 9230,0000
Úročený dlh 4 324 5876 519 9452 191 945350 0000,0000
Úrokové krytie -10,120,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -1 392 582-338 674-105 143-39 1950,0000
Všetky záväzky 7 706 5086 661 0302 214 7292 154 5770,0000
Výsledok hospodárenia -958 884-233 540-63 086-40 4960,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -958 884-233 540-63 086-40 4960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 053 908-233 532-65 947-41 6150,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -233 532-65 947-41 615177,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 053 908-232 572-64 986-40 6550,0000
Záväzky 7 706 5086 661 0302 214 7292 154 5770,0000
Záväzky z obchodného styku 34 544130 20612 6691 803 6140,0000
Zisk pred zdanením -1 053 908-232 572-64 986-40 6550,0000
Zmena EBIT 4,123,581,60-61,880,0000