Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 646 06317 462 33115 290 67414 023 89814 900 845
Bankové úvery 0,0000122,00161,00161,00176,00
Bežná likvidita III. stupeň 3,252,952,622,832,19
Bežné bankové úvery 0,0000122,00161,00161,00176,00
Časové rozlíšenie aktív 158 24262 304232 102208 84633 919
Časové rozlíšenie pasív 3 6000,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,591,632,171,652,65
Celkové tržby 62 959 64563 159 44657 286 00150 976 53148 352 927
Celkový dlh 10 823 52210 832 69710 465 7408 740 19010 813 055
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -634 401-600 227-630 237-688 604-287 234
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 634 531600 349630 398688 765287 410
Čistý cash flow 34 182-30 049-58 367401 35525 590
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 513 7504 929 4502 818 0182 950 7763 974 821
Čistý zisk 3 489 3073 804 7002 041 2272 195 9172 992 246
Čistý zisk v minulom roku 3 804 7002 041 2272 195 9172 992 2462 503 682
Cudzie zdroje -6 818 941-6 629 634-4 824 934-5 283 708-4 087 790
Daň z príjmov 1 023 9981 124 189776 098754 858982 574
Daň z príjmov v minulom roku 1 124 189776 098754 858982 574883 704
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 023 9981 124 189776 098754 858982 574
Dlhodobé pohľadávky 1 100 526982 277866 967638 616689 827
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 91,1991,0585,9189,42105,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,9227,5933,1632,0429,92
Doba obratu aktív 102,34100,9697,57100,59112,74
Doba obratu pohľadávok 97,5896,7391,4594,00110,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,4832,1334,8933,8549,15
EBIT v minulom roku 4 929 4502 818 0182 950 7763 974 8213 387 386
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 513 7504 929 4502 818 0182 950 7763 974 821
EBITDA 4 403 0684 956 3243 193 9382 998 7083 657 093
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 403 0684 956 3243 193 9382 998 7083 657 093
Finančná páka 2,592,633,172,653,65
Finančné účty 634 531600 349630 398688 765287 410
Hrubá marža 0,78900,75340,72560,71590,7144
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 398 3504 951 0243 190 8033 028 9253 671 034
Krátkodobé finančné výpomoci 130,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 15 724 33615 748 21213 463 94312 466 05513 884 833
Krátkodobé záväzky 5 083 2825 557 6615 467 5244 719 4746 496 285
Krytie dlhovej služby 1 0898 8354 6092 998 7083 657 093
Nákladové úroky 445,00561,00693,001,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 561,00693,001,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 13 262 53815 548 99515 636 59814 391 78913 696 908
Neobežný majetok 28 42869 18997 26421 6164 856
Obežný majetok 17 459 39317 330 83814 961 30813 793 43614 862 070
Obrat aktív 3,573,623,743,633,24
Obrat neobežného majetku 2 214912,48588,102 3549 935
Obrat obežného majetku 3,603,643,823,693,25
Odpisy 81 52256 15028 1929 76239 476
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 40 76128 07514 0964 88119 738
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 40 76128 07514 0964 88119 738
Osobné náklady 44 881 70242 140 40237 964 18733 049 40230 625 130
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 7185 3005 1355 2254 591
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 181221 408290 993505 5401 408 230
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 570 8293 860 8502 069 4192 205 6793 031 722
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,51170,57390,42300,41560,7320
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90350,88560,91340,90560,8865
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,131,091,101,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,131,091,101,13
Pohľadávky z obchodného styku 4 124 1214 771 9715 197 1294 466 1903 954 380
Pohotová likvidita II. stupeň 3,252,952,622,832,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -199,49220,6382,67-13,16-159,74
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 76,81-53,56-84,22401 35525 590
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61340,62030,68450,62320,7257
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,591,632,171,652,65
Pridaná hodnota 49 673 22147 584 60141 563 93936 492 88334 545 133
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,51170,57390,42310,41560,7320
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,462,193,282,912,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,462,193,282,912,96
Služby 13 081 11015 302 54215 506 27114 126 44313 563 050
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 646 06317 462 33115 290 67414 023 89814 900 845
Spotreba materiálu… 181 428246 453130 327265 346133 858
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 130,00122,00161,00161,00176,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 62 935 75963 133 59657 201 53750 902 39348 251 307
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 000,0017 7219 266
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000050 884 6720,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 62 935 75963 133 59657 200 5370,000048 242 041
Účtovný cash flow 34 182-30 049-58 367401 35525 590
Úročený dlh 130,00122,00161,00161,00176,00
Úrokové krytie 10 1438 7874 0662 950 7763 974 821
Vlastné imanie 6 818 9416 629 6344 824 9345 283 7084 087 790
Všetky záväzky 10 823 52210 832 69710 465 7408 740 19010 813 055
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 6000,00000,00000,00000,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,51170,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 321 5464 900 1743 166 7463 006 6673 626 883
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 321 5464 900 1743 166 7463 006 6673 626 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 489 3073 804 7002 041 2272 195 9172 992 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 804 7002 041 2272 195 9172 992 2462 503 682
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 513 3054 928 8892 817 3252 950 7753 974 820
Záväzky 10 823 52210 832 69710 465 7408 740 19010 813 055
Záväzky z obchodného styku 1 222 7261 548 0981 766 8591 596 1431 408 230
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 217 5451 326 6901 475 8661 090 6030,0000
Zisk pred zdanením 4 513 3054 928 8892 817 3252 950 7753 974 820
Zmena EBIT 0,91571,750,95500,74241,17
Účtovné závierky