NAVERTICA SK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 100 50495 71794 57067 15679 454
Bežná likvidita III. stupeň 2,041,991,381,280,9068
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000034 11818 81233 145
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000036 42222 43940 361
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,03-0,43900,24600,31201,96
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,030,4286-0,2008-0,15130,2813
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,071,101,362,30-7,48
Celkové tržby 163 254196 810205 288234 883251 673
Celkový dlh 51 98850 16833 53831 18245 130
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 020-19 994-22 185-28 239-32 462
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 02019 99422 18528 23932 462
Čistý cash flow 50 02019 994-6 054-4 22311 805
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 96821 90012 03320 533-34 545
Čistý zisk 2 96820 94011 07319 572-35 507
Čistý zisk v minulom roku 20 94011 07319 572-35 5074 500
Cudzie zdroje -48 516-45 549-24 610-13 5356 037
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00961,00962,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00961,00962,001,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00961,00962,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 111,32136,6363,5026,9313,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,5474,6763,4126,9312,91
Doba obratu aktív 229,77179,99169,52105,25115,23
Doba obratu pohľadávok 111,32136,6363,5026,9313,12
Doba splácania záväzkov 4 91210 3391 3996 702388,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,5987,7254,0543,7460,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 5232 014819,132 714287,94
EBIT v minulom roku 21 90012 03320 533-34 5454 515
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 96821 90012 03320 533-34 545
EBITDA 4 82424 51814 75324 559-28 957
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 82424 51814 75324 559-28 957
Finančná páka 2,072,103,844,96-13,16
Finančné účty 50 02019 99422 18528 23932 462
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 62524 33917 92724 293-29 226
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,48130,48740,31880,41560,5282
Krátkodobé pohľadávky 48 69172 65835 42217 1809 045
Krátkodobé záväzky 48 37546 65130 15127 91041 966
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 9989 0870,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,40511,10-0,7175
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000014,00
Náklady na predaný tovar 88 88098 499116 545116 942174 916
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 5951 6477 8671 52039 416
Neobežný majetok 1 7933 0652 8452 9254 802
Obežný majetok 98 71192 65257 60745 41941 507
Obrat aktív 1,592,032,153,473,17
Obrat neobežného majetku 89,0463,3371,5779,6252,41
Obrat obežného majetku 1,622,093,535,136,06
Odpisy 1 6052 3554 1543 7545 312
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 6052 3552 0771 8772 656
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00002 0771 8772 656
Osobné náklady 68 94773 05573 53193 340106 913
Ostatné náklady na finančnú činnosť 199,00189,00160,00266,00269,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000017 65511 30131 094
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 57323 29515 22723 326-30 195
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,06120,45970,44991,455,88
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02950,22880,20690,4592-0,8837
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05690,44630,42981,2212,02
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97420,76410,84440,80511,39
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19,6958,0511,0776,281,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,311,181,240,7179
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,001,271,121,190,6840
Pohľadávky z obchodného styku 22 10739 70735 37617 1808 905
Pohotová likvidita II. stupeň 2,041,991,381,280,9068
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9699-2,284,073,210,5114
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51730,52410,35460,46430,5680
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,071,101,362,30-7,48
Pridaná hodnota 70 77495 60687 076115 94176 757
Primárna platobná neschopnosť 0,67840,22890,49910,65783,49
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,06120,45970,44991,455,88
Rýchla likvidita I. stupeň 1,030,42860,33320,56090,3943
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,782,052,271,27-1,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,782,052,271,27-1,56
Služby 84 28495 562104 955111 361131 274
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 100 50495 71794 57067 15679 454
Spotreba materiálu… 1 0011 2903 7234 0614 226
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 159 654194 110205 288232 883251 673
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005,001 6670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 7991 7348 64070 10175 003
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 155 855192 371194 981162 782176 670
Účtovný cash flow 50 02019 994-6 054-4 22311 805
Vlastné imanie 48 51645 54924 61013 535-6 037
Všetky záväzky 51 98850 16833 53831 18245 130
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000036 42222 30940 358
Výsledok hospodárenia 3 21922 16812 26620 805-34 269
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 21922 16812 26620 805-34 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 96820 94011 07319 572-35 507
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 20 94011 07319 572-35 5074 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 96821 90012 03320 533-34 545
Záväzky 51 98850 16833 53831 18245 130
Záväzky z obchodného styku 14 9989 08717 65511 30131 094
Zisk pred zdanením 2 96821 90012 03320 533-34 545
Zmena EBIT 0,13551,820,5860-0,5944-7,65