Brego spol. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 19 067601 96127 88413 6000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,931,001,121,250,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 367,37-2,10-5,68-3,290,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -707,790,03590,85261,100,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,519058,586,662,990,0000
Celkové tržby 3 858 595470 92116 80217 9400,0000
Celkový dlh 6 515591 85824 24410 1930,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 611 247-21 243-20 670-11 2230,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -4 611 24721 24320 67011 2230,0000
Čistý cash flow -4 611 24721 24320 67011 2230,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 8897 4241 193143,000,0000
Čistý zisk 12 5526 462233,00111,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000233,00111,002 6740,0000
Cudzie zdroje -12 552-10 103-3 640-3 4070,0000
Daň z príjmov 3 337960,00960,0032,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,0032,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 337960,00960,0032,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00007 6830,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 438,00443,52139,0531,820,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 438,00442,80169,1212,020,0000
Doba obratu aktív 1,80466,57605,74276,700,0000
Doba obratu pohľadávok 438,00449,47139,0531,820,0000
Doba splácania záväzkov 0,6188468,640,0000338,250,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,6163458,74526,67207,380,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000465,390,0000293,850,0000
EBIT v minulom roku 0,00001 193143,002 6740,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 8897 4241 193143,000,0000
EBITDA 15 8897 5351 219220,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 8897 5351 219220,000,0000
Efektívna daňová sadzba 0,21000,12930,80470,22380,0000
Finančná páka 1,5259,587,663,990,0000
Finančné účty -4 611 24721 24320 67011 2230,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6583-0,0168-0,1305-0,25050,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65830,01680,13050,25050,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 8897 4241 193143,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34170,98320,86950,74950,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 630 314572 2226 4011 5640,0000
Krátkodobé záväzky 6 515591 85824 24410 1930,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000587 74324 0728 8550,0000
Krytie dlhovej služby 0,00003 7680,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00002,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 842 706462 87615 43912 2810,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 842 706460 9640,000010 9990,0000
Neobežný majetok 0,0000813,00813,00813,000,0000
Obežný majetok 19 067601 14827 07112 7870,0000
Obrat aktív 202,370,78230,60261,320,0000
Obrat neobežného majetku 0,0000579,2420,6722,070,0000
Obrat obežného majetku 202,370,78340,62071,400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000111,0026,0077,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 5526 462233,00111,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,00000,63960,06400,03260,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,83330,01230,04280,01050,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,83330,01230,04280,01050,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,270,73480,32770,04200,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam -241,840,03530,74130,82520,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,200,04511,230,62560,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00410,01750,00000,51450,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,200,04511,230,62560,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 630 314571 2957 785591,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,931,001,121,250,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000010 6220,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34170,98320,86950,74950,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,519058,586,662,990,0000
Pridaná hodnota 15 8898 0451 3635 6590,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,033,0914,980,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,65830,01070,00840,00820,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00000,63960,06400,03260,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -707,790,03590,85261,100,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,410078,5519,8946,330,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,410078,5519,8946,330,0000
Služby 0,0000958,0010 2521 0080,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 067601 96127 88413 6000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000954,005 187274,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 858 595470 92116 80217 9400,0000
Tržby z predaja tovaru 3 855 795463 2810,000013 6810,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 8007 64016 8024 2590,0000
Účtovný cash flow -4 611 24721 24320 67011 2230,0000
Úrokové krytie 0,00003 7120,00000,00000,0000
Vlastné imanie 12 55210 1033 6403 4070,0000
Všetky záväzky 6 515591 85824 24410 1930,0000
Výsledok hospodárenia 15 8897 5351 219220,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 8897 5351 219220,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 5526 462233,00111,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000233,00111,002 6740,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 8897 4221 193143,000,0000
Záväzky 6 515591 85824 24410 1930,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000587 74324 0728 8550,0000
Zisk pred zdanením 15 8897 4221 193143,000,0000
Zmena EBIT 0,00006,228,340,05350,0000