EuroFin Consulting, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 110 54899 091102 51085 593253 169
Bežná likvidita III. stupeň 5,224,983,604,262,27
Časové rozlíšenie aktív 11 9861 9820,00006 06513 893
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00005 55713 508
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1271-0,2132-0,29870,5821-1,45
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,53510,84650,7751-2,612,20
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23900,25370,38810,22600,6621
Celkové tržby 668 434555 137482 697375 1490,0000
Celkový dlh 21 32520 04928 66114 75595 471
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 182-80 518-63 666-41 606-209 602
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 18280 51863 66641 606209 602
Čistý cash flow -11 33616 85222 060-37 997209 602
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 4398 07310 188-27 60443 054
Čistý zisk 10 1815 1938 568-31 98243 054
Čistý zisk v minulom roku 5 1938 568-31 9823 60670 529
Cudzie zdroje -89 223-79 042-73 849-65 281-144 190
Daň z príjmov 2 2582 8801 6204 3780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8801 6204 3784 1040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 2582 8801 6204 3780,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00005 855
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,0510,9129,4136,9027,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,9910,8425,9831,8617,87
Doba obratu aktív 60,3865,1677,6083,28290,27
Doba obratu pohľadávok 16,0510,9129,4136,9034,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000132,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,5713,0921,5514,16109,23
EBIT v minulom roku 8 07310 188-27 6047 71070 529
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 4398 07310 188-27 60443 054
EBITDA 20 94217 26511 617-26 76757 434
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 94217 26511 617-26 76757 434
Finančná páka 1,241,251,391,311,76
Finančné účty 69 18280 51863 66641 606209 602
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8071-0,7977-0,7204-0,7627-0,5695
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80710,79770,72040,76270,5695
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 9718 07310 178-27 61555 147
Krátkodobé pohľadávky 29 38016 59138 84437 92223 819
Krátkodobé záväzky 21 18519 90928 46114 55595 271
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-4,824,25
Náklady na predaný tovar 642 009534 310468 144401 304262 812
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000021 222
Obežný majetok 98 56297 109102 51079 528239 276
Obrat aktív 6,055,604,704,381,26
Obrat obežného majetku 6,785,724,704,721,33
Osobné náklady 3 2041 3040,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 9719 1921 439848,002 287
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 04016 19028 14714 1780,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 1815 1938 568-31 98243 054
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62580,81260,62110,48610,8279
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 8,2115,890,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 8,2115,890,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,01700,03040,0458-0,10130,6584
Pohľadávky z obchodného styku 29 28016 49134 32432 74515 582
Pohotová likvidita II. stupeň 5,224,983,604,262,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,87-4,69-3,351,72-0,6879
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23900,25370,38810,22600,6621
Pridaná hodnota 26 30520 72413 999-26 15555 530
Primárna platobná neschopnosť 0,61610,98170,82000,43300,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,274,042,242,071,93
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,021,162,47-0,55121,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,021,162,47-0,55121,66
Služby 638 465527 882461 017396 103237 844
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 110 54899 091102 51085 593253 169
Spotreba materiálu… 3 5446 4287 1275 2013 746
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 668 314555 034482 143375 149318 342
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000013 362
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 668 314555 034482 143375 149304 980
Účtovný cash flow -11 33616 85222 060-37 997209 602
Vlastné imanie 89 22379 04273 84965 281144 190
Všetky záväzky 21 32520 04928 66114 75595 471
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00005 55713 508
Výsledok hospodárenia 20 94217 26511 617-26 76757 434
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 94217 26511 617-26 76757 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 1815 1938 568-31 98243 054
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 1938 568-31 9823 60670 529
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 4398 07310 188-27 60455 171
Záväzky 21 32520 04928 66114 75595 471
Záväzky z obchodného styku 18 04016 19028 14714 1780,0000
Zisk pred zdanením 12 4398 07310 188-27 60455 171
Zmena EBIT 1,540,7924-0,3691-3,580,6104