Mobilné Casino, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201620152014
Aktíva 51 62447 58541 48027 14932 747
Bežná likvidita III. stupeň 9,287,934,5123,631,77
Časové rozlíšenie aktív 0,000012,0012,0011,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2207-0,11280,37900,0228-1,34
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,830,7836-1,33-0,51701,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12080,14400,28430,04421,01
Celkové tržby 23 90226 6100,000021 6140,0000
Celkový dlh 5 5635 9899 1831 14916 452
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 947-17 783-13 090-21 257-21 851
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 94717 78313 09021 25721 851
Čistý cash flow 10 1644 693-12 239-594,0021 851
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 21611 4797 8033 679-1 413
Čistý zisk 4 4659 2996 0862 698-2 367
Čistý zisk v minulom roku 9 2996 086-3 291-2 367-1 331
Cudzie zdroje -46 061-41 596-32 297-26 000-16 295
Daň z príjmov 1 7512 1801 717981,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 1801 7171 098569,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7512 1801 717981,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00003 605
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 361,56434,770,000097,4981,56
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 361,08414,100,000096,8381,21
Doba obratu aktív 788,33697,000,0000458,47366,34
Doba obratu pohľadávok 361,56434,770,000097,49121,89
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000183,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 84,9587,720,000019,40184,05
EBIT v minulom roku 11 4797 803-2 193-844,00-1 331
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 21611 4797 8033 679-1 413
EBITDA 6 54311 6157 8034 021-724,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 54311 6157 8034 021-724,00
Finančná páka 1,121,141,281,042,01
Finančné účty 27 94717 78313 09021 25721 851
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8922-0,8741-0,7786-0,9577-0,4976
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89220,87410,77860,95770,4976
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 21611 4797 8033 679-844,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10780,12590,22140,04230,5024
Krátkodobé pohľadávky 23 67729 68228 2705 7737 291
Krátkodobé záväzky 5 5635 9899 1831 14916 452
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-0,7589
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000954,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000954,000,0000
Náklady na predaný tovar 17 35914 6869 28216 92232 787
Obežný majetok 51 62447 57341 46927 13832 747
Obrat aktív 0,46300,52370,00000,79610,9963
Obrat obežného majetku 0,46300,52380,00000,79640,9963
Ostatné náklady na finančnú činnosť 327,00136,000,0000342,00120,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 632,00996,002 8820,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 4659 2996 0862 698-2 367
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54140,37370,31560,78300,6673
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,42520,18830,0000-0,02750,6697
Pohľadávky z obchodného styku 23 64528 27126 8595 7347 259
Pohotová likvidita II. stupeň 9,287,934,5123,531,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,53-8,862,6443,77-0,7457
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000022,90
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,10780,12590,22140,04230,5024
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12080,14400,28430,04421,01
Pridaná hodnota 6 54310 233-9 2824 692-160,00
Rýchla likvidita I. stupeň 5,022,971,4318,501,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85020,51561,180,2858-22,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85020,51561,180,2858-22,72
Služby 14 75013 6388 66115 65128 758
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 51 62447 58541 48027 14932 747
Spotreba materiálu… 2 6091 048621,001 2714 029
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 90224 9190,000021 61432 627
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 90224 9190,000021 61432 627
Účtovný cash flow 10 1644 693-12 239-594,0021 851
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-1,48
Vlastné imanie 46 06141 59632 29726 00016 295
Všetky záväzky 5 5635 9899 1831 14916 452
Výsledok hospodárenia 6 54311 6157 8034 021-724,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 54311 6157 8034 021-724,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 4659 2996 0862 698-2 367
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 2996 086-3 291-2 367-1 331
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 21611 4797 8033 679-1 798
Zásoby 0,00000,00000,0000108,000,0000
Záväzky 5 5635 9899 1831 14916 452
Záväzky z obchodného styku 632,00996,002 882168,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,0000168,000,0000
Zisk pred zdanením 6 21611 4797 8033 679-1 798
Zmena EBIT 0,54151,47-3,56-4,361,06