ISONZO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 214 3061 260 5993 360 03811 105 8585 556 176
Bankové úvery 0,00000,00000,00008 164 0180,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,15820,16130,35921,380,3081
Časové rozlíšenie aktív 388,00388,00501,00384,003 425
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0406-0,34090,02300,69160,0159
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,17-1,17-1,61-2,50-1,50
Celkové tržby 227 463665 8951 303 74424 427 3230,0000
Celkový dlh 8 553 2278 577 8458 863 95818 488 96816 681 896
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 5 257 7815 220 204-99 11215 410 7307 512 306
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0957-2,740,1633-0,22140,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 106 59467 146426 857281 853123 608
Čistý cash flow 39 448-359 711145 004229 469123 608
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 835-1 783 908457 816-4 665 652447 626
Čistý zisk -21 775-1 827 733212 893-5 408 577-131 911
Čistý zisk v minulom roku -1 827 733212 893-5 408 5771 367 17994 884
Cudzie zdroje 7 338 9217 317 2465 503 9207 383 11011 125 720
Daň z príjmov 0,000029 254140 562-36 3980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 29 254140 562-36 398-95 2600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000029 254140 562-36 3980,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00008 164 0180,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000026 373261 078468 433
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00008 164 0180,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 122 8553 5581 5995 431957,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 112 3023 4511 5651 201930,86
Doba obratu aktív 166 6254 6942 7465 7221 152
Doba obratu pohľadávok 122 8553 5581 6215 5661 055
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 4953 968
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 133 3653 9295 156170,961 610
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 4560,0000
EBIT v minulom roku -1 783 908457 816-4 665 6522 194 846671 497
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 835-1 783 908457 816-4 665 652447 626
EBITDA 107 307-1 201 637501 538-2 363 016178 992
EBITDA marža 0,4718-1,800,3847-0,09670,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 107 307-1 201 637501 538-2 363 016178 992
Finančná páka -0,1655-0,1723-0,6105-1,50-0,4994
Finančné účty 106 59467 146426 857281 853123 608
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 6,045,801,640,66482,00
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -6,04-5,80-1,64-0,6648-2,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 106 133-1 202 885498 355-2 035 972177 691
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80040,83711,880,02991,40
Krátkodobé finančné výpomoci 5 364 3755 287 350327 7457 528 5657 635 914
Krátkodobé pohľadávky 895 324955 6541 957 07510 541 3084 619 235
Krátkodobé záväzky 971 9201 055 2026 309 737331 8157 767 262
Krytie dlhovej služby 1,38-82,474,81-3,030,3089
Nákladové úroky 77 61014 571104 361779 323579 537
Nákladové úroky v minulom roku 14 571104 361779 323922 927576 613
Náklady na predaný tovar 10 612107 593162 956427 849714 544
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000080 990276 642
Neobežný majetok 212 000237 411949 23221 235341 475
Obežný majetok 1 001 9181 022 8002 410 30511 084 2395 211 276
Obrat neobežného majetku 0,01250,41290,470533,365,16
Odpisy 50 8229 4166 26257 734111 268
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 4114 7083 13128 867111 268
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 4114 7083 13128 8670,0000
Osobné náklady 0,000087 91612 671132 1860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1741 4483 18314 5481 301
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000156 8580,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 961 837923 1626 073 404323 0790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 047-1 818 317219 155-5 350 843-20 643
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01100,9004-0,0411-0,65090,0378
Podiel EBIT k aktívam 0,0460-1,420,1363-0,42010,0806
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0460-1,420,1363-0,42010,0806
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2304-8,69-0,1552-0,4330-0,2024
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-9,190,04470,47110,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,1734-0,54020,11120,00940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00003,461,46
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,108822,392,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1565-0,098314,981,489,40
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 14,83-3,670,32460,32390,0702
Pohľadávky z obchodného styku 818 419926 7531 915 0822 331 5684 490 545
Pohotová likvidita II. stupeň 0,15820,16130,35921,380,3081
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 186,04-20,3437,9632,1790,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,5083-24,691,390,29440,2133
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 4,424,190,09751,411,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 7,046,802,641,663,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,17-1,17-1,61-2,50-1,50
Pridaná hodnota -7 952-9 568283 701280 5901 046 245
Primárna platobná neschopnosť 1,180,99613,170,13860,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0179-1,450,0634-0,4870-0,0237
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00300,2498-0,03870,73260,0119
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 79,71-7,1417,67-7,8293,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 79,71-7,1417,67-7,8293,20
Služby 10 612106 450161 079328 600398 035
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 214 3061 260 5993 360 03811 105 8585 556 176
Spotreba materiálu… 0,00001 1431 87718 25939 867
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 364 3755 287 350327 74515 692 5837 635 914
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 661287 874447 6572 238 6521 760 789
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1,0000189 7491 000,001 437 8460,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000100,000,000092 3670,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000417,00304 146300 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 66098 025446 240404 2931 460 789
Účtovný cash flow 39 448-359 711145 004229 469123 608
Úročený dlh 5 364 3755 287 350327 74515 692 5837 635 914
Úrokové krytie 0,7194-122,434,39-5,990,7724
Vlastné imanie -7 338 921-7 317 246-5 503 920-7 383 110-11 125 720
Všetky záväzky 8 553 2278 577 8458 863 95818 488 96816 681 896
Výsledok hospodárenia 56 485-1 211 813495 276-2 400 92667 724
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 56 485-1 211 813495 276-2 400 92667 724
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -21 775-1 827 733212 893-5 408 577-131 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 827 733212 893-5 408 5771 367 17994 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21 775-1 798 479353 455-5 444 975-134 531
Záväzky 8 553 2278 577 8458 863 95818 488 96816 681 896
Záväzky z obchodného styku 961 837923 1626 073 404323 0790,0000
Zisk pred zdanením -21 775-1 798 479353 455-5 444 975-134 531
Zmena EBIT -0,0313-3,90-0,0981-2,130,6666
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000860,000,000072 5430,0000