Nissens Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 703 89646 018 02940 986 82938 431 80834 292 323
Bežná likvidita III. stupeň 2,081,494,273,914,01
Časové rozlíšenie aktív 1 722 308136 1920,00000,00001 801 247
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,434,061,151,411,58
Celkové tržby 91 794 21482 726 13175 496 81468 593 87150 638 379
Celkový dlh 29 558 94436 923 01021 933 91922 482 85120 989 455
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -287 452-390 960-136 025-1 070 557-222 486
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 287 452390 960136 0251 070 557222 486
Čistý cash flow -103 508254 935-934 532848 071118 188
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 238 2054 679 6954 389 9713 665 0303 033 871
Čistý zisk 3 049 9333 146 0613 103 9522 646 0892 075 941
Čistý zisk v minulom roku 3 146 0613 103 9522 646 0892 075 9411 852 226
Cudzie zdroje -12 144 952-9 095 019-19 052 910-15 948 957-13 302 868
Daň z príjmov 767 332866 2861 008 496745 963636 680
Daň z príjmov v minulom roku 866 2861 008 496745 963636 680574 374
Daň z príjmov z bežnej činnosti 767 332866 2861 008 496745 963636 680
Dlhodobé pohľadávky 15 5440,00000,00008 5970,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,3775,7167,4549,3860,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,3373,5865,0242,0954,09
Doba obratu aktív 168,16210,52202,73212,87247,19
Doba obratu pohľadávok 41,4375,7167,4549,4260,73
Doba obratu zásob 0,00000,0000725 4010,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000330 8440,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,35103,9932,7935,4038,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000285 2030,00000,0000
EBIT v minulom roku 4 679 6954 389 9713 665 0303 033 8712 744 236
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 238 2054 679 6954 389 9713 665 0303 033 871
EBITDA 7 558 6366 961 5286 705 3525 788 3085 150 026
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 558 6366 961 5286 705 3525 788 3085 150 026
Finančná páka 3,435,062,152,412,58
Finančné účty 287 452390 960136 0251 070 557222 486
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 559 3307 107 5486 677 9095 771 9975 140 041
Krátkodobé pohľadávky 10 260 22216 548 98513 636 8508 914 8018 424 733
Krátkodobé záväzky 14 469 57422 732 5016 629 5656 391 4495 336 883
Krytie dlhovej služby 5,3210,4324,1621,2016,03
Materiál 9 618 8059 052 0338 990 2499 488 8477 436 473
Nákladové úroky 1 420 940667 348277 523272 978321 250
Nákladové úroky v minulom roku 667 348277 523272 978321 250317 636
Náklady na predaný tovar 72 319 14061 633 99156 441 88350 104 21138 488 832
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00007 3140,00000,0000
Neobežný majetok 11 575 12012 233 62712 678 10713 458 97712 903 717
Obežný majetok 28 406 46833 648 21028 308 72224 972 83119 587 359
Obrat aktív 2,171,731,801,711,48
Obrat neobežného majetku 7,826,525,824,903,92
Obrat obežného majetku 3,192,372,612,642,59
Odpisy 2 256 0882 232 6742 270 7362 081 1562 067 812
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 128 0441 116 3371 135 3681 040 5781 033 906
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 128 0441 116 3371 135 3681 040 5781 033 906
Osobné náklady 11 656 35312 028 90911 643 38310 910 8567 965 254
Ostatné náklady na finančnú činnosť 32 36231 07627 44316 3119 985
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 837 7005 897 8814 975 1875 242 1470,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 306 0215 378 7355 374 6884 727 2454 143 753
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,64710,66360,66580,69460,6408
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00002 3910,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,551,511,501,441,56
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,291,271,261,211,24
Pohľadávky z obchodného styku 9 506 69016 084 79413 145 0277 598 6467 504 099
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84800,75122,081,561,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 117,33-35,6820,39-18,81-112,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,07280,3820-3,373,110,3679
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70880,80240,53510,58500,6121
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,434,061,151,411,58
Pridaná hodnota 18 014 03718 126 89417 486 90515 709 13512 430 462
Primárna platobná neschopnosť 0,90240,39890,43480,68990,6141
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,915,303,273,884,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,915,303,273,884,08
Služby 10 771 8168 410 2486 025 8895 261 5183 295 105
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 703 89646 018 02940 986 82938 431 80834 292 323
Spotreba materiálu… 62 115 53755 334 37650 464 25046 923 23134 803 405
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 90 536 59879 875 82073 792 05065 898 84850 635 242
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 52888 5480,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 90 520 07079 787 27273 792 05065 898 84850 635 242
Účtovný cash flow -103 508254 935-934 532848 071118 188
Úrokové krytie 3,697,0115,8213,439,44
Vlastné imanie 12 144 9529 095 01919 052 91015 948 95713 302 868
Všetky záväzky 29 558 94436 923 01021 933 91922 482 85120 989 455
Výsledok hospodárenia 5 311 6904 733 0714 434 6163 707 1523 082 214
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 311 6904 733 0714 434 6163 707 1523 082 214
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 049 9333 146 0613 103 9522 646 0892 075 941
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 146 0613 103 9522 646 0892 075 9411 852 226
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 817 2654 012 3474 112 4483 392 0522 712 621
Zásoby 17 843 25016 708 26514 535 84714 978 87610 940 140
Záväzky 29 558 94436 923 01021 933 91922 482 85120 989 455
Záväzky z obchodného styku 8 578 8946 415 5025 715 0025 242 1474 607 890
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 741 194517 621739 8150,00004 607 890
Zisk pred zdanením 3 817 2654 012 3474 112 4483 392 0522 712 621
Zmena EBIT 1,121,071,201,211,11
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 568 2132 110 63355 5702 080 538-390 322
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 568 2132 110 63355 5702 080 538-390 322
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 38684 3310,00000,00000,0000