AK REALITY, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 42 02241 63525 41529 8180,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,70310,47220,52010,27420,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00008,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -29,193,381,220,43680,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,70310,40870,52010,11470,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 41,62-8,28-2,35-3,830,0000
Celkové tržby 34 10040 05631 88022 5300,0000
Celkový dlh 41 03647 35144 19640 3650,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 779-19 312-22 938-11 0070,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 77919 31222 93811 0070,0000
Čistý cash flow 28 77919 31222 9384 6070,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 13413 639-7 753-4 6320,0000
Čistý zisk 6 70213 065-8 233-5 1120,0000
Čistý zisk v minulom roku 13 065-8 233-5 112-10 5530,0000
Cudzie zdroje -986,005 71618 78110 5470,0000
Daň z príjmov 432,00574,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 574,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 432,00574,00480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000585,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000027,340,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000027,340,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 449,80379,45720,22483,070,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000027,340,00009,480,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 438,13430,641 250650,910,0000
EBIT v minulom roku 13 639-7 753-4 632-10 0730,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 13413 639-7 753-4 6320,0000
EBITDA 13 34818 287-10 29313 0730,0000
EBITDA marža 0,39140,4565-0,32290,58020,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 34818 287-10 29313 0730,0000
Finančná páka 42,62-7,28-1,35-2,830,0000
Finančné účty 28 77919 31222 93811 0070,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,02350,13730,73900,35370,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0235-0,1373-0,7390-0,35370,0000
Hrubá marža 0,43770,5126-0,26000,33620,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 21518 15226 98812 0720,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97411,131,741,350,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00003 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 40 93247 25244 10240 1780,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 589,00837,00389,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 19 17419 51621 16814 9560,0000
Neobežný majetok 13 24319 3232 47718 2180,0000
Obežný majetok 28 77922 31222 93811 5920,0000
Obrat aktív 0,81150,96190,50680,75560,0000
Obrat neobežného majetku 2,572,075,201,240,0000
Obrat obežného majetku 1,181,790,56151,940,0000
Odpisy 6 0814 5137 73616 7040,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 0814 5137 7368 3520,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00008 3520,0000
Osobné náklady 1 3661 146383,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 133,00135,00719,001 0010,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 78317 578-497,0011 5920,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 6,80-2,290,43840,48470,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 6,54-2,430,41490,44710,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68490,46380,90250,36910,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,84400,48210,71950,20450,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,9317,92-21,640,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,003,63-1,020,45340,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,84400,48221,780,20450,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00003 0000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70310,47220,52010,27420,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,03430,29600,81882,290,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97651,141,741,350,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 41,62-8,28-2,35-3,830,0000
Pridaná hodnota 14 92620 534-8 2887 5740,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 6,80-2,290,43840,48470,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70310,40870,52010,27400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,072,59-4,293,090,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,072,59-4,293,090,0000
Služby 18 14118 60019 59313 3450,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 42 02241 63525 41529 8180,0000
Spotreba materiálu… 1 033916,001 5751 6110,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 10040 05031 88022 5300,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000019 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 10040 05012 88022 5300,0000
Účtovný cash flow 28 77919 31222 9384 6070,0000
Vlastné imanie 986,00-5 716-18 781-10 5470,0000
Všetky záväzky 41 03647 35144 19640 3650,0000
Výsledok hospodárenia 7 26713 774-7 034-3 6310,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 26713 774-7 034-3 6310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 70213 065-8 233-5 1120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 065-8 233-5 112-10 5530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 13413 639-7 753-4 6320,0000
Záväzky 41 03647 35144 19640 3650,0000
Záväzky z obchodného styku 589,00837,00389,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 7 13413 639-7 753-4 6320,0000
Zmena EBIT 0,5231-1,761,670,45980,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00008 0050,00000,0000