A.KLEES Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 40 530 18516 690 82110 737 51213 250 6114 126 296
Bankové úvery 0,00006 476 5095 516 6766 342 9383 768 262
Bežná likvidita III. stupeň 0,28000,45430,44900,29780,5318
Bežné bankové úvery 0,00006 476 5095 516 6766 342 9383 768 262
Časové rozlíšenie aktív 64 561138 49276 621241 77338 033
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000303,000,00001 160
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,72830,04800,7999-0,7618-0,2566
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,53-0,2012-0,42310,26600,1263
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,523,728,9822,9839,13
Celkové tržby 32 731 64039 947 65522 443 13018 620 0830,0000
Celkový dlh 34 313 61913 156 6489 661 73712 698 1184 022 338
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 25 749 51811 742 5807 009 5829 610 2483 741 880
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 937 371410 065579 6621 439 97726 382
Čistý cash flow 4 527 306-169 597-860 315420 90226 382
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 187 8063 587 3751 269 677888 560174 906
Čistý zisk 2 682 3932 458 701522 980431 37286 677
Čistý zisk v minulom roku 2 458 701522 980431 37218 3233 086
Cudzie zdroje -6 216 566-3 534 173-1 075 472-552 493-102 798
Daň z príjmov 700 000815 823414 690151 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 815 823414 690151 88133 7790,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 700 000815 823414 690151 8810,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000090 524132 65341 1730,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 92,0753,6446,9452,1175,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,3717,0825,4628,4861,91
Doba obratu aktív 844,44174,61246,06331,86151,20
Doba obratu pohľadávok 92,0754,5849,9853,1475,17
Doba obratu zásob 0,00003,5777,560,00000,0000
Doba splácania záväzkov 173,2313,1997,5867,688,50
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,598,8246,5939,647,66
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2,077,5980,1519,990,0000
EBIT v minulom roku 3 587 3751 269 677888 560143 05696 682
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 187 8063 587 3751 269 677888 560174 906
EBITDA 9 634 4456 703 8005 921 3264 212 8674 477 159
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 634 4456 703 8005 921 3264 212 8674 477 159
Finančná páka 6,524,729,9823,9840,14
Finančné účty 4 937 371410 065579 6621 439 97726 382
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 852 08215 561 57717 481 13511 326 1824 469 669
Krátkodobé finančné výpomoci 30 686 8895 676 1362 072 5684 707 2870,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 418 8885 127 0762 048 4272 080 6582 051 424
Krátkodobé záväzky 2 956 071843 1312 033 2391 582 561208 936
Krytie dlhovej služby 11,9621,4317,8313,8050,74
Nákladové úroky 805 413312 851332 007305 30788 229
Nákladové úroky v minulom roku 312 851332 007305 30790 95493 596
Náklady na predaný tovar 9 233 88429 112 21411 680 68811 708 1298 966 917
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 228 69423 334 5017 605 0278 534 2438 395 684
Neobežný majetok 31 109 36510 696 6826 284 1209 447 0302 010 457
Obežný majetok 9 356 2595 855 6474 376 7713 561 8082 077 806
Obrat aktív 0,43222,091,481,102,41
Obrat neobežného majetku 0,56313,262,531,544,95
Obrat obežného majetku 1,875,963,644,094,79
Obrat zásob 0,0000102,354,710,00000,0000
Odpisy 5 841 0283 195 0124 406 7303 519 622472 004
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 920 5141 597 5062 203 3651 759 811472 004
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 920 5141 597 5062 203 3651 759 8110,0000
Osobné náklady 652 600525 336415 014316 1500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 17 0679 83711 8778 7717 490
Ostatné záväzky z obchodného styku 35 299359 6311 647 287455 5590,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 523 4215 653 7134 929 7103 950 994558 681
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,330,24760,55840,33580,1109
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 12,7011,0010,239,060,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,281,550,88080,74712,11
Pohľadávky z obchodného styku 1 361 6231 632 7721 110 8601 137 0761 689 611
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28000,43670,28110,29780,5318
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,3720,841,25-1,31-3,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,62-0,5421-2,591,380,2990
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,75710,72810,70680,83390,9132
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84660,78830,89980,95830,9748
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,523,728,9822,9839,13
Pridaná hodnota 8 284 9205 777 0174 246 9902 865 537994 188
Primárna platobná neschopnosť 0,02590,29711,500,41100,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,43150,69570,48630,78080,8432
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,561,961,633,010,8984
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,561,961,633,010,8984
Služby 2 442 7345 464 7023 704 5192 871 355428 426
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 530 18516 690 82110 737 51213 250 6114 126 296
Spotreba materiálu… 562 456313 011371 142302 531142 807
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 686 88912 152 6457 589 24411 050 2253 768 262
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 136 15639 323 03821 713 52118 134 7099 961 105
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 617 3524 433 8075 785 8433 561 0430,0000
Tržby z predaja tovaru 6 118 49725 051 4417 297 4738 946 3228 722 940
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 400 3079 837 7908 630 2055 627 3441 238 165
Účtovný cash flow 4 527 306-169 597-860 315420 90226 382
Úročený dlh 30 686 88912 152 6457 589 24411 050 2253 768 262
Úrokové krytie 5,2011,473,822,911,98
Vlastné imanie 6 216 5663 534 1731 075 472552 493102 798
Všetky záväzky 34 313 61913 156 6489 661 73712 698 1184 022 338
Výsledok hospodárenia 4 203 4423 597 2151 281 507897 308243 870
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 203 4423 597 2151 281 507897 308243 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 682 3932 458 701522 980431 37286 677
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 458 701522 980431 37218 3233 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 382 3933 274 524937 670583 253148 140
Zásoby 0,0000227 9821 616 0290,00000,0000
Záväzky 34 313 61913 156 6489 661 73712 698 1184 022 338
Záväzky z obchodného styku 35 299485 1651 670 055467 3260,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000125 53422 76811 7670,0000
Zisk pred zdanením 3 382 3933 274 524937 670583 253148 140
Zmena EBIT 1,172,831,436,211,81
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 14 207 3274 345 3806 018 9323 356 9803 761 285