FRR 47 s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 130 768134 1250,00000,00000,0000
Bankové úvery 0,00009 5500,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,00009 5500,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000052,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,38-1,500,00000,00000,0000
Celkové tržby 267 7790,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 474 512399 9740,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 8098 7080,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 809842,000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 5 809842,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 415-128 1790,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 455-128 1800,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -79 351-39 3790,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 343 744265 8490,00000,00000,0000
Daň z príjmov 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,0236,780,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000011,500,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 187,59185,600,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 37,0236,780,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000492,760,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 675,51533,880,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -78 391-39 3790,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 415-128 1790,00000,00000,0000
EBITDA 5 006-125 3980,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 006-125 3980,00000,00000,0000
Finančná páka -0,3804-0,50450,00000,00000,0000
Finančné účty 5 809842,000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,631,980,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,63-1,980,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 415-128 1790,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,602,880,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 25 80926 5810,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 470 898385 8100,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 92 5670,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-125 3980,00000,00000,0000
Materiál 0,000090 7680,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 146 890285 7780,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,000015 8820,00000,00000,0000
Obežný majetok 130 768118 1910,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,951,970,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,000016,610,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,952,230,00000,00000,0000
Osobné náklady 113 5530,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5912 7810,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 455-128 1800,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00420,50010,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0185-0,95570,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0185-0,95570,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,00710,50930,00000,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,060,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94720,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94720,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00008 3080,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 59,17315,740,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000842,000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,632,980,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,38-1,500,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 107 553-22 0100,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0111-0,95570,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 94,79-3,190,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 94,79-3,190,00000,00000,0000
Služby 74 50488 5180,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 130 768134 1250,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 72 386197 2600,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00009 5500,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 254 443263 7680,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 254 443263 7680,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 5 809842,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 0,00009 5500,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-128 1790,00000,00000,0000
Vlastné imanie -343 744-265 8490,00000,00000,0000
Všetky záväzky 474 512399 9740,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 006-125 3980,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 006-125 3980,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 455-128 1800,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -79 351-39 3790,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 415-128 1800,00000,00000,0000
Zásoby 99 15090 7680,00000,00000,0000
Záväzky 474 512399 9740,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 92 5670,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 415-128 1800,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,03083,260,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Administratívne a kancelárske práce (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Automatizované spracovanie dát
Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Čistiace práce
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich..
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných..
Prenájom vodných bicyklov a člnov
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Prenájom športových potrieb, priemyselného a spotrebného tovaru
Pohostinská činnosť
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu organizmu
Prieskum trhu a verejnej mienky
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Pranie, čistenie a žehlenie odevov
Prevádzkovanie autoumyvární
Demolačné práce bez použitia trhavín
Prevádzkovanie tenisových kurtov, fitnes centra, sauny a bazénu - prenájom športového..
Výkon činnosti stavebného dozoru : Pozemné stavby - jednoduché stavby
Výkon činnosti stavbyvedúceho:1. Pozemné stavby2. Inžinierske stavby - dopravné..
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Činnosť zoznamovacej agentúry
Prevádzkovanie biliardových stolov
Vedenie účtovníctva
Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Upratovacie služby
Výkopové a zemné práce
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
Prenájom motorových vozidiel
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Prípravné práce k realizácii stavby
Organizovanie a usporadúvanie konferencií, kurzov, seminárov, školení a výstavných,..
Prevádzkovanie nevýherných hracích a nevýherných zábavných automatov
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Prevádzkovanie internetovej čitárne
Baliace činnosti
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti