Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 307 460 122304 480 177304 959 507311 080 930322 691 608
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00005 264
Bankové úvery 50 628 65852 345 96254 276 85049 666 13851 853 786
Bežná likvidita III. stupeň 0,59021,090,79640,54760,6835
Bežné bankové úvery 1 347 3151 726 6361 954 3242 222 0382 204 922
Časové rozlíšenie aktív 205 267176 618108 839127 124198 431
Časové rozlíšenie pasív 16 022 5429 229 6097 934 0128 679 0779 445 304
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,37931,361,02-1,111,13
Celkové tržby 31 111 11432 188 74728 479 26724 832 34824 730 435
Celkový dlh 64 752 15364 172 40765 002 63366 957 54271 772 078
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 40 698 09739 997 50847 214 61745 480 10145 060 968
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 930 56112 348 4547 062 2334 186 0376 792 818
Čistý cash flow -2 417 8935 286 2212 876 196-2 606 7813 232 715
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 742 745121 495-2 002 767-5 974 128-5 222 549
Čistý zisk -4 392 734-944 702-3 597 965-6 297 088-7 319 456
Čistý zisk v minulom roku -944 702-3 597 965-6 297 088-7 319 456-6 724 492
Cudzie zdroje -226 685 427-231 078 161-232 022 862-235 444 311-241 474 226
Daň z príjmov -266 752-219 645-374 745-2 027 18433 025
Daň z príjmov v minulom roku -219 645-374 745-2 027 18433 0252 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti -266 752-219 645-374 745-2 027 18433 025
Dlhodobé bankové úvery 49 281 34350 619 32652 322 52647 444 10049 648 864
Dlhodobý dlh 49 281 34350 619 32652 322 52647 444 10049 648 864
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,9844,2040,2945,7247,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,8337,3138,3843,6142,03
Doba obratu aktív 4 2274 0754 6605 4405 784
Doba obratu pohľadávok 47,9844,2040,2945,7247,18
Doba obratu zásob 80 18449 38166 43924 01220 334
Doba splácania záväzkov 1 316 031616 665605 557173 050193 784
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,6451,8543,0040,9651,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 935 720377 014356 10686 560106 294
EBIT v minulom roku 121 494-2 002 767-5 974 128-5 222 549-4 459 612
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 742 745121 495-2 002 767-5 974 128-5 222 549
EBITDA 16 028 98721 164 55020 439 16617 769 20020 750 643
EBITDA marža 0,51520,65750,71770,71560,8391
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 028 98721 164 55020 439 16617 769 20020 750 643
Finančná páka 1,361,321,311,321,34
Finančné účty 9 930 56112 348 4547 062 2334 186 0376 792 818
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7373-0,7589-0,7608-0,7569-0,7483
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73730,75890,76080,75690,7483
Hrubá marža 0,55670,59660,59170,55100,5503
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 368 10921 486 23720 444 40219 611 56020 299 885
Krátkodobé pohľadávky 3 490 2313 302 8452 636 5902 614 5942 632 512
Krátkodobé záväzky 6 374 6393 874 0062 813 7672 342 5772 871 724
Krytie dlhovej služby 0,94632,012,061,611,80
Materiál 382 432305 624302 067319 745295 390
Nákladové úroky 916 7411 285 8421 969 9432 350 1442 063 882
Nákladové úroky v minulom roku 1 285 8411 969 9432 350 1442 063 8822 262 000
Náklady na predaný tovar 9 231 2118 069 5137 032 7987 293 2046 756 066
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 7682 2931 6964 9415 409
Neobežný majetok 293 445 667288 342 040294 843 132303 828 126312 766 515
Obežný majetok 13 809 18815 961 52010 007 5367 125 6809 726 662
Obrat obežného majetku 1,921,712,392,932,09
Odpisy 19 747 79720 992 10722 350 48923 700 91825 422 252
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 897 98310 473 23011 148 18411 689 56112 559 410
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 849 81410 518 87711 202 30512 011 35712 862 842
Osobné náklady 14 484 30512 307 04810 921 7579 958 7819 106 855
Ostatné náklady na finančnú činnosť 59 10855 570111 45869 400557 766
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 5941 111736,0070,0018,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 532 4762 368 4761 654 6721 171 7631 575 192
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 355 06320 047 40518 752 52417 403 83018 102 796
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83630,64090,64810,72790,6692
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9 7968 3759 9362 7692 516
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,561,541,371,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,50590,57670,50650,40650,3941
Pohľadávky z obchodného styku 3 042 6932 788 0582 511 6902 493 7552 344 948
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57391,070,77210,52310,6627
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 93,75-43,71-80,6790,32-74,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,644,111,46-1,111,57
Pridaná hodnota 17 319 02819 203 29316 852 05713 681 38213 609 159
Primárna platobná neschopnosť 1,490,84950,65880,46990,6717
Rýchla likvidita I. stupeň 0,41820,83270,55600,31610,4678
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,043,033,183,773,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,043,033,183,773,46
Služby 5 570 3604 651 2104 001 7484 186 7854 043 553
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 307 460 122304 480 177304 959 507311 080 930322 691 608
Spotreba materiálu… 3 659 0833 412 8103 029 3543 101 4782 712 368
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 50 628 65852 345 96254 276 85049 666 13851 853 786
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 748 55727 460 88023 942 83421 829 87820 418 719
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 198 318188 07357 979955 84553 495
Tržby z predaja tovaru 8 67812 43212 16724 58730 673
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 541 56127 260 37523 872 68820 849 44620 334 551
Účtovný cash flow -2 417 8935 286 2212 876 196-2 606 7813 232 715
Úročený dlh 50 628 65852 345 96254 276 85049 666 13851 853 786
Úrokové krytie -4,080,0945-1,02-2,54-2,53
Vlastné imanie 226 685 427231 078 161232 022 862235 444 311241 474 226
Všetky záväzky 64 752 15364 172 40765 002 63366 957 54271 772 078
Výnosy budúcich období dlhodobé 15 054 0528 400 5097 183 8787 898 2848 707 479
Výnosy budúcich období krátkodobé 968 490828 787750 134780 204737 736
Výsledok hospodárenia -3 682 479178 725-1 890 785-5 903 866-4 662 661
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 682 479178 725-1 890 785-5 903 866-4 662 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 392 734-944 702-3 597 965-6 297 088-7 319 456
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -944 702-3 597 965-6 297 088-7 319 456-6 724 492
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 659 486-1 164 347-3 972 710-8 324 271-7 286 431
Zásoby 388 396310 221308 713325 048301 332
Záväzky 64 752 15364 172 40765 002 63366 957 54271 772 078
Záväzky z obchodného styku 4 532 4762 368 4761 654 6721 171 7631 575 192
Zisk pred zdanením -4 659 486-1 164 347-3 972 710-8 324 271-7 286 431
Zmena EBIT -30,81-0,06070,33521,141,17
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-3 2000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-3 2000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 161 987181 79137 441927 99344 547
Účtovné závierky