AMBER RAIL NET, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 24 14629 23834 49140 8281 194 235
Bežná likvidita III. stupeň 22,6919,7016,8226,462,04
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000505,00
Časové rozlíšenie pasív 20,0020,0020,0017,0017,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,22720,16300,0720-0,5675-0,1058
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,87-3,01-1,1313,960,6568
Celkové tržby 0,000019,000,000052 7040,0000
Celkový dlh 1 7532 1732 7393 267169 993
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 860-28 943-33 351-35 635-108 386
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-246,680,0000-9,490,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 86028 94333 35135 635108 386
Čistý cash flow -5 083-4 408-2 28421 305108 386
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 672-3 727-4 852-499 18560 546
Čistý zisk -4 672-4 687-5 812-500 14560 546
Čistý zisk v minulom roku -4 687-5 812-500 145-151 885471 017
Cudzie zdroje -22 373-27 045-31 732-37 544-1 024 225
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000783,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00007,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00002,55
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000040,60
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00007,74
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00005,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00005,61
EBIT v minulom roku -3 727-4 852-499 185-150 922483 654
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 672-3 727-4 852-499 18560 546
EBITDA -4 346-3 190-4 334-44 47525 324
EBITDA marža 0,0000-167,890,0000-0,84390,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 346-3 190-4 334-44 47525 324
Finančná páka 1,081,081,091,091,17
Finančné účty 23 86028 94333 35135 635108 386
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9266-0,9250-0,9200-0,9196-0,8576
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,92660,92500,92000,91960,8576
Hrubá marža 0,0000-168,530,0000-0,28980,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 672-3 727-4 853-45 09015 933
Krátkodobé pohľadávky 286,00295,001 1405 193226 980
Krátkodobé záväzky 1 0441 4642 0301 526165 010
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00002,0012 637
Náklady na predaný tovar 4 3463 2023 74415 27110 608 984
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000857 581
Obežný majetok 24 14629 23834 49140 828336 149
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,00008,99
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000012,52
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,000031,94
Odpisy 0,00000,00000,00000,00005 903
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00005 903
Osobné náklady 0,00000,0000577,0021 6590,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 326,00537,00519,00615,009 391
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 044504,001 070566,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 672-4 687-5 812-500 14566 449
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2088-0,1733-0,1832-13,320,0591
Podiel EBIT k aktívam -0,1935-0,1275-0,1407-12,230,0507
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1937-0,1276-0,1408-12,230,0507
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2024-0,1343-0,1496-12,710,0588
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98820,98990,96690,87280,0908
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,0000-0,1541-1,420,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-232,000,00000,40420,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-6,49-0,70510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,0000-6,49-0,705121,49
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000075 057
Pohotová likvidita II. stupeň 22,6919,7016,8226,462,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,406,1413,89-1,76-9,45
Pridaná hodnota -4 346-3 202-3 744-15 271126 881
Rentabilita aktív, ROA -0,1935-0,1603-0,1685-12,250,0507
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2088-0,1733-0,1832-13,320,0591
Rýchla likvidita I. stupeň 22,4219,5016,2723,090,6568
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,4034-0,6812-0,6320-0,07356,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,4034-0,6812-0,6320-0,07356,71
Služby 4 3463 2023 74415 23810 605 768
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 14629 23834 49140 8281 194 235
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000033,003 216
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000384 30810 735 866
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000384 3081,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000010 735 865
Účtovný cash flow -5 083-4 408-2 28421 305108 386
Vlastné imanie 22 37327 04531 73237 5441 024 225
Všetky záväzky 1 7532 1732 7393 267169 993
Výsledok hospodárenia -4 346-3 190-4 334-44 4758 166
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 346-3 190-4 334-44 4758 166
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 672-4 687-5 812-500 14560 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 687-5 812-500 145-151 885471 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 672-3 727-4 852-499 18561 186
Záväzky 1 7532 1732 7393 267169 993
Záväzky z obchodného styku 1 044504,001 070566,000,0000
Zisk pred zdanením -4 672-3 727-4 852-499 18561 186
Zmena EBIT 1,250,76810,00973,310,1252
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000011 255