VÍNO Doľany spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 64 30313 81120 04219 6252 525
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000211,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,21-1,05-1,08-1,08-1,01
Celkové tržby 210 291216 855253 196284 1530,0000
Celkový dlh 367 477296 045277 301278 565271 479
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 90517 3698 341-1 171-517,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 905-17 369-8 3411 171517,00
Čistý cash flow 5 905-17 369-8 3411 171517,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -649,00-22 0871 681-9 87313 705
Čistý zisk -649,00-24 9671 681-9 87313 705
Čistý zisk v minulom roku -24 9671 681-9 87319 887-44 124
Cudzie zdroje 303 174282 234257 259258 940268 954
Daň z príjmov 0,00002 8800,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8800,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8800,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,955,693,843,788,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -0,08570,42080,93852,447,02
Doba obratu aktív 114,7923,2528,8925,2133,82
Doba obratu pohľadávok 12,955,693,843,788,14
Doba obratu zásob 8,582,211,801,570,0000
Doba splácania záväzkov 2 530516,41416,99365,1117 890
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 625,95468,10396,24354,703 603
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10,843,284,223,390,0000
EBIT v minulom roku -22 0871 681-9 87319 887-44 124
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -649,00-22 0871 681-9 87313 705
EBITDA -3 288-3 1621 837-5 13113 980
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 288-3 1621 837-5 13113 980
Finančné účty 5 905-17 369-8 3411 171517,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,7120,4412,8413,19106,52
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,71-20,44-12,84-13,19-106,52
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 792-3 0741 681-5 61613 705
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,4520,1413,7114,07106,51
Krátkodobé pohľadávky 7 2543 3832 6652 944608,00
Krátkodobé záväzky 350 627278 111274 867276 131268 945
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 5021 7672 7812 5670,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 189
Náklady na predaný tovar 207 387219 779251 102289 1695 487
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 50 586196 568240 596276 0510,0000
Neobežný majetok 49 95526 60824 52914 3210,0000
Obežný majetok 14 348-12 797-4 4875 3042 314
Obrat aktív 3,1815,7012,6314,4810,79
Obrat neobežného majetku 4,098,1510,3219,840,0000
Obrat obežného majetku 14,25-16,95-56,4353,5711,78
Obrat zásob 42,54165,32202,35232,170,0000
Odpisy 1 60719 0130,00004 2570,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 60719 0130,00004 2570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 588667,00410,00486,00275,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000755,00254,001,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 958,00-5 9541 681-5 61613 705
Podiel EBIT k aktívam -0,0101-1,600,0839-0,50315,43
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0101-1,600,0839-0,50315,43
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,0918-1,26-0,41620,05970,2048
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,0579-0,01490,0087-0,01823,97
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,82-0,15380,0000-1,180,0000
Pohľadávky z obchodného styku -48,00250,00651,001 901524,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 51,34-16,25-30,84221,13520,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,7121,4413,8414,19107,52
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,21-1,05-1,08-1,08-1,01
Pridaná hodnota -2 930-2 9242 094-5 01621 762
Primárna platobná neschopnosť -31,297,074,271,350,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0101-1,810,0839-0,50315,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -111,76-93,63150,95-54,2919,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -111,76-93,63150,95-54,2919,42
Služby 4 8085 8922 9314 7502 399
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 30313 81120 04219 6252 525
Spotreba materiálu… 151 99317 3197 5758 3683 088
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 210 291216 855253 196284 15327 249
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 8340,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 200 497191 958221 585260 3690,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 96024 89731 61123 78427 249
Účtovný cash flow 5 905-17 369-8 3411 171517,00
Vlastné imanie -303 174-282 234-257 259-258 940-268 954
Všetky záväzky 367 477296 045277 301278 565271 479
Výsledok hospodárenia 939,00-22 1751 837-9 38813 980
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 939,00-22 1751 837-9 38813 980
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -649,00-24 9671 681-9 87313 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -24 9671 681-9 87319 887-44 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -649,00-22 0871 681-9 87313 705
Zásoby 1 1891 1891 1891 1891 189
Záväzky 367 477296 045277 301278 565271 479
Záväzky z obchodného styku 1 5021 7672 7812 5670,0000
Zisk pred zdanením -649,00-22 0871 681-9 87313 705
Zmena EBIT 0,0294-13,14-0,1703-0,4965-0,3106