URBICOM INVEST, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 30 498 34830 502 45016 954 69616 962 34817 005 987
Bežná likvidita III. stupeň 0,13650,33290,53730,55491,37
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0448-0,12700,0206-0,09770,5593
Celkový dlh 222 433213 427178 718166 969152 983
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 635-715,00-2 820-2 674-3 186
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 635715,002 8202 6743 186
Čistý cash flow 920,00-2 105146,00-638,003 186
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -10 856-27 478-9 409-9 421-26 460
Čistý zisk -13 108-31 569-11 569-11 581-27 660
Čistý zisk v minulom roku -31 569-11 569-11 581-12 468-24 864
Cudzie zdroje -30 275 915-30 289 023-16 775 978-16 795 379-16 853 004
Daň z príjmov 0,00002 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000030 496 9310,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000074,08
EBIT v minulom roku -27 478-9 409-9 421-10 308-23 664
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -10 856-27 478-9 409-9 421-26 460
EBITDA -9 428-28 812-9 354-9 360-28 066
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 428-28 812-9 354-9 360-28 066
Finančná páka 1,011,011,011,011,01
Finančné účty 1 635715,002 8202 6743 186
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9927-0,9930-0,9895-0,9902-0,9910
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99270,99300,98950,99020,9910
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 471-28 863-9 409-9 421-28 123
Krátkodobé pohľadávky 1 1674 804985,00951,004 600
Krátkodobé záväzky 20 53416 5807 0826 5335 696
Krytie dlhovej služby -4,19-23,79-7,80-7,80-23,39
Nákladové úroky 2 2521 2111 2001 2001 200
Nákladové úroky v minulom roku 1 2111 2001 2001 2001 200
Náklady na predaný tovar 9 42828 8129 3549 36028 066
Neobežný majetok 30 495 5460,000016 950 89116 958 72316 998 201
Obežný majetok 2 80230 502 4503 8053 6257 786
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000553,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000553,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 43,0051,0055,0061,0057,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 53413 7006 1225 5730,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 108-31 569-11 569-11 581-27 107
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-50,75
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13650,33290,53730,55491,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -32 90914 389-114 90426 325-5 290
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,4085-1,740,1217-0,53172,66
Pridaná hodnota -9 428-28 812-9 354-9 360-28 066
Rýchla likvidita I. stupeň 0,07960,04310,39820,40930,5593
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -23,59-7,41-19,11-17,84-5,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -23,59-7,41-19,11-17,84-5,45
Služby 9 42828 8129 3549 36028 066
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 498 34830 502 45016 954 69616 962 34817 005 987
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -30 496 93130 496 9310,00000,00000,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov -30 496 93130 496 9310,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 920,00-2 105146,00-638,003 186
Úrokové krytie -4,82-22,69-7,84-7,85-22,05
Vlastné imanie 30 275 91530 289 02316 775 97816 795 37916 853 004
Všetky záväzky 222 433213 427178 718166 969152 983
Výsledok hospodárenia -9 428-28 812-9 354-9 360-28 619
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 428-28 812-9 354-9 360-28 619
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 108-31 569-11 569-11 581-27 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -31 569-11 569-11 581-12 468-24 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -13 108-28 689-10 609-10 621-27 747
Záväzky 222 433213 427178 718166 969152 983
Záväzky z obchodného styku 20 53413 7006 1225 5730,0000
Zisk pred zdanením -13 108-28 689-10 609-10 621-27 747
Zmena EBIT 0,39512,920,99870,91401,12