1.RPB, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 93 53561 84362 84266 423101 507
Bežná likvidita III. stupeň 2,402,752,342,211,29
Časové rozlíšenie aktív 106,0097,0091,0091,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6018-0,1300-0,1631-0,2644-0,0783
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,280,63520,84021,720,2660
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46980,28560,27290,27920,7290
Celkové tržby 65 32224 64424 64424 6810,0000
Celkový dlh 29 89513 73913 47314 49842 797
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -71 028-28 838-22 583-14 53213 405
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 71 02832 72926 47418 4234 598
Čistý cash flow 38 2996 2558 05113 7314 598
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 541-305,00-1 550-2 20243 281
Čistý zisk 15 537-1 265-2 556-3 29043 281
Čistý zisk v minulom roku -1 265-2 556-3 290-3 99422 339
Cudzie zdroje -63 640-48 104-49 369-51 925-58 710
Daň z príjmov 1 004960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 004960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,5972,7172,68114,690,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00005,645,615,590,0000
Doba obratu aktív 528,13915,95930,75982,350,0000
Doba obratu pohľadávok 3,5972,7172,68114,690,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000262,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 168,80145,86141,92118,280,0000
EBIT v minulom roku -305,00-1 550-2 202-2 77622 339
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 541-305,00-1 550-2 20243 281
EBITDA 21 34414 42916 55014 66917 858
EBITDA marža 0,32680,58550,67160,59430,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 34414 42916 55014 66917 858
Efektívna daňová sadzba 0,0607-3,15-0,6015-0,41200,0000
Finančná páka 1,471,291,271,281,73
Finančné účty 71 02832 72926 47418 4234 598
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6804-0,7778-0,7856-0,7817-0,5784
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68040,77780,78560,78170,5784
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 22514 22116 01414 59917 832
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00003 8913 8913 89118 003
Krátkodobé pohľadávky 636,004 9094 9077 75540 868
Krátkodobé záväzky 29 8959 8489 5827 99817 287
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000359,78114,600,0000
Nákladové úroky 0,00000,000046,00128,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000046,00128,00258,000,0000
Náklady na predaný tovar 46 22517 38416 76517 87624 072
Neobežný majetok 21 76524 10831 37040 15456 041
Obežný majetok 71 66437 63831 38126 17845 466
Obrat aktív 0,69110,39850,39220,37160,0000
Obrat neobežného majetku 2,971,020,78560,61460,0000
Obrat obežného majetku 0,90200,65480,78530,94280,0000
Odpisy 4 68414 52617 56616 8023 014
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3427 2638 7838 4013 014
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 3427 2638 7838 4010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 119,00208,00536,0070,0026,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 853662,00662,00662,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 22113 26115 01013 51246 295
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2441-0,0243-0,0480-0,05890,5642
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2599-0,0059-0,0291-0,03770,5139
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,75940,52920,42130,27740,0453
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,58630,25380,32670,55630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,930,49980,44850,4050-7,99
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,59250,25380,32670,55640,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000381,00379,00378,00379,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,402,752,342,211,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,66-7,69-6,13-3,78-12,77
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000175,02107,270,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46980,28560,27290,27920,7290
Pridaná hodnota 18 4197 2607 8796 804-24 072
Primárna platobná neschopnosť 0,00001,741,751,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2441-0,0263-0,0518-0,06340,7372
Rýchla likvidita I. stupeň 2,382,381,961,550,1303
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,400,95220,81410,98832,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,400,95220,81410,98832,40
Služby 44 95416 17515 70215 67615 223
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 93 53561 84362 84266 423101 507
Spotreba materiálu… 1 2711 2091 0632 2008 849
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00003 8913 8913 89118 003
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 64 64424 64424 64424 6800,0000
Tržby z predaja tovaru 40 0000,00000,000036,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 64424 64424 64424 6440,0000
Účtovný cash flow 38 2996 2558 05113 7314 598
Úročený dlh 0,00003 8913 8913 89118 003
Úrokové krytie 0,00000,0000-33,70-17,200,0000
Vlastné imanie 63 64048 10449 36951 92558 710
Všetky záväzky 29 89513 73913 47314 49842 797
Výsledok hospodárenia 16 660-97,00-1 016-2 133-3 838
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 660-97,00-1 016-2 133-3 838
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 537-1 265-2 556-3 29043 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 265-2 556-3 290-3 99422 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 541-305,00-1 596-2 33056 208
Záväzky 29 89513 73913 47314 49842 797
Záväzky z obchodného styku 7 853662,00662,00662,000,0000
Zisk pred zdanením 16 541-305,00-1 596-2 33056 208
Zmena EBIT -54,230,19680,70390,79321,94
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000018 682