Poliklinika Šustekova s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 551 650573 671369 934288 070301 618
Bežná likvidita III. stupeň 8,6413,386,580,98251,99
Časové rozlíšenie aktív 852,00312,00985,000,00003 475
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00004 547
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,265,204,350,61370,3510
Celkové tržby 646 870738 530805 338666 8070,0000
Celkový dlh 71 54059 76557 20572 59886 505
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -264 274-314 742-160 039-40 125-27 760
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 264 274314 742160 03940 12527 760
Čistý cash flow -50 468154 703119 91440 12527 760
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -33 796256 134159 42928 87714 402
Čistý zisk -33 796201 178118 88510 55514 402
Čistý zisk v minulom roku 201 178118 88510 55532 60817 267
Cudzie zdroje -480 110-513 906-312 729-215 472-210 566
Daň z príjmov 0,000054 95640 54418 3220,0000
Daň z príjmov v minulom roku 54 95640 54418 32210 1910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000054 95640 54418 3220,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,1141,389,3213,4392,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,7741,147,649,9671,42
Doba obratu aktív 313,42286,95168,88160,51205,69
Doba obratu pohľadávok 46,1141,389,3213,4392,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000089 04282,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,7714,8712,5936,4353,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000047 8040,0000
EBIT v minulom roku 256 134159 42928 87742 79917 267
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -33 796256 134159 42928 87714 402
EBITDA -5 184281 403184 74439 80130 358
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 184281 403184 74439 80130 358
Efektívna daňová sadzba 0,00000,21460,25430,63450,0000
Finančná páka 1,151,121,181,341,43
Finančné účty 264 274314 742160 03940 12527 760
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8703-0,8958-0,8454-0,7480-0,6981
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87030,89580,84540,74800,6981
Hrubá marža 0,20880,55950,44780,39510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 268281 322184 63339 63730 079
Krátkodobé pohľadávky 81 15582 72320 41024 111134 920
Krátkodobé záväzky 40 08129 72727 57865 37979 095
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000035 1000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00006,68
Materiál 0,00000,00000,00000,0000129,00
Náklady na predaný tovar 507 377316 520438 884391 631351 120
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000268,000,0000
Neobežný majetok 205 369175 894188 500223 834135 334
Obežný majetok 345 429397 465180 44964 236162 809
Obrat aktív 1,161,272,162,271,77
Obrat neobežného majetku 3,134,154,242,933,95
Obrat obežného majetku 1,861,844,4310,203,29
Odpisy 28 52825 21225 21210 78910 831
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 26412 60612 60610 78910 831
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 26412 60612 6060,00000,0000
Osobné náklady 105 95996 928113 433121 4440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0081,00111,00164,00279,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 58414 8695 2030,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 268226 390144 09721 34425 233
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47910,54860,43260,13930,0920
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78450,23460,31450,46100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000982,980,5243
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,274,263,182,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,003,382,601,9917,00
Pohľadávky z obchodného styku 17 20382 24916 74217 868104 726
Pohotová likvidita II. stupeň 8,6413,386,580,98251,99
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,51-3,32-2,61-5,37-7,59
Pridaná hodnota 135 067413 195360 635263 438184 099
Primárna platobná neschopnosť 1,200,18080,31081,960,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,5910,595,800,61370,3319
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -13,800,21240,30961,822,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -13,800,21240,30961,822,85
Služby 392 196202 473308 338232 473206 633
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 551 650573 671369 934288 070301 618
Spotreba materiálu… 115 181114 047130 546158 890144 487
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 642 444729 715799 519655 069535 219
Tržby z predaja tovaru 0,000041,00150,0081,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 642 444729 674799 369654 988535 219
Účtovný cash flow -50 468154 703119 91440 12527 760
Vlastné imanie 480 110513 906312 729215 472210 566
Všetky záväzky 71 54059 76557 20572 59886 505
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00004 547
Výsledok hospodárenia -33 712256 191159 53229 01219 527
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -33 712256 191159 53229 01219 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -33 796201 178118 88510 55514 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 201 178118 88510 55532 60817 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -33 796256 134159 42928 87719 259
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000129,00
Záväzky 71 54059 76557 20572 59886 505
Záväzky z obchodného styku 20 58414 8695 20335 1000,0000
Zisk pred zdanením -33 796256 134159 42928 87719 259
Zmena EBIT -0,13191,615,520,67470,8341