R-Pharmaservices, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 81 925271 135221 269227 486213 538
Bežná likvidita III. stupeň 2,054,375,184,4211,27
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4450-0,9114-0,7227-0,7182-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,803,974,944,0210,29
Celkové tržby 37 32595 32661 70093 50064 536
Celkový dlh -80 03550 63228 25234 48719 750
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -72 067-200 964-139 490-138 617-194 985
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,570,28830,0003-0,00840,3478
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 72 067200 964139 490138 617194 985
Čistý cash flow 72 067200 964139 490138 617194 985
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -58 54334 726978,00523,0029 240
Čistý zisk -58 54327 48618,00-789,0022 448
Čistý zisk v minulom roku 27 48618,00-789,0022 44835 634
Cudzie zdroje -161 960-220 503-193 017-192 999-193 788
Daň z príjmov 0,00007 240960,001 3126 792
Daň z príjmov v minulom roku 7 240960,001 3126 7922,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00007 240960,001 3126 792
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 97,7977,2540,1754,14103,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,4376,6632,8831,1040,27
Doba obratu aktív 812,681 0381 311888,051 195
Doba obratu pohľadávok 97,7977,2540,1754,14103,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 396,45193,90167,40134,63106,01
EBIT v minulom roku 34 726978,00523,0029 24035 636
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -58 54334 726978,00523,0029 240
EBITDA -63 25234 455-540,00-1 69831 076
EBITDA marža -1,690,3614-0,0088-0,01820,4815
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -63 25234 455-540,00-1 69831 076
Efektívna daňová sadzba 0,00000,20850,98162,510,2323
Finančná páka 0,50581,231,151,181,10
Finančné účty 72 067200 964139 490138 617194 985
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,98-0,8133-0,8723-0,8484-0,9075
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,980,81330,87230,84840,9075
Hrubá marža -1,060,44360,36620,07670,5006
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -58 54334 726978,00-1 78330 853
Krátkodobé pohľadávky 9 85820 1716 77913 86918 553
Krátkodobé záväzky 39 96550 63228 25234 48718 944
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 33 76432 70417 78727 91012 500
Náklady na predaný tovar 76 19753 02239 00886 33232 917
Neobežný majetok 0,000050 00075 00075 0000,0000
Obežný majetok 81 925221 135146 269152 486213 538
Obrat neobežného majetku 0,00001,910,82131,250,0000
Obrat obežného majetku 0,44910,43100,42110,61320,3055
Odpisy 0,00000,00000,00000,00001 622
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00001 622
Ostatné náklady na finančnú činnosť 197,0095,00158,0086,00225,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 906366,001 6761,00002,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -58 54327 48618,00-789,0024 070
Podiel EBIT k aktívam -0,71460,12810,00440,00230,1369
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,71460,12810,00440,00230,1369
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,400,15750,00510,00270,1503
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87970,74120,63040,60930,9131
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,932,112,261,483,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,000019,92
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,962,112,261,482,99
Pohľadávky z obchodného styku 547,0020 0175 5497 9677 197
Pohotová likvidita II. stupeň 2,054,375,184,4211,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,25-1,10-1,38-1,39-0,9939
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -0,97690,18670,12770,15160,0925
Pridaná hodnota -39 40242 28822 5927 16832 309
Primárna platobná neschopnosť 61,731,633,213,501,74
Rentabilita aktív, ROA -0,71460,10140,0001-0,00350,1051
Rýchla likvidita I. stupeň 1,803,974,944,0210,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,271,47-52,32-20,310,6355
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,271,47-52,32-20,310,6355
Služby 74 52350 63337 29484 59131 253
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 81 925271 135221 269227 486213 538
Spotreba materiálu… 1 6742 3891 7141 7411 664
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 36 79595 31061 60093 50065 226
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 79595 31061 60093 50065 226
Účtovný cash flow 72 067200 964139 490138 617194 985
Vlastné imanie 161 960220 503193 017192 999193 788
Všetky záväzky -80 03550 63228 25234 48719 750
Výsledok hospodárenia -63 25234 455-540,00-1 69829 454
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -63 25234 455-540,00-1 69829 454
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -58 54327 48618,00-789,0022 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 48618,00-789,0022 44835 634
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -58 54334 726978,00523,0029 240
Záväzky -80 03550 63228 25234 48719 750
Záväzky z obchodného styku 33 76432 70417 78727 91012 500
Zisk pred zdanením -58 54334 726978,00523,0029 240
Zmena EBIT -1,6935,511,870,01790,8205