Agatex obrusy s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 43,008 5500,00008 27860 007
Bežná likvidita III. stupeň 0,00200,24120,00000,19241,44
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000030,00465,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000400,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00200,0000-0,2155-0,0497-0,8769
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,32-1,0000-1,242,39
Celkové tržby 5 3908 55021 67085 9100,0000
Celkový dlh 22 04035 44835 44843 01441 998
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -43,000,00000,0000-7 640-15 441
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,99830,9439-0,0329-0,27830,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43,000,00000,00007 64015 441
Čistý cash flow 43,000,0000-7 640-1 72515 441
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 3818 550-232,00-22 947-2 123
Čistý zisk 5 3818 070-712,00-23 907-2 123
Čistý zisk v minulom roku 8 070-712,00-23 907-28 438-3 121
Cudzie zdroje 21 99726 89835 44834 736-17 609
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000365,000,00002,6214,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000365,000,00002,6214,22
Doba obratu aktív 2,91365,000,000035,71149,62
Doba obratu pohľadávok 0,0000365,000,00002,6214,22
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000252,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000817,60259,52146,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 4931 513597,10185,57102,58
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00007,550,0000
EBIT v minulom roku 8 550-232,00-22 947-27 478-3 121
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 3818 550-232,00-22 947-2 123
EBITDA 5 3908 550-70,00-22 552-723,00
EBITDA marža 1,00001,0000-0,0032-0,26250,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 3908 550-70,00-22 552-723,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0561-2,07-0,04180,0000
Finančná páka -0,0020-0,31790,0000-0,23833,41
Finančné účty 43,000,00000,00007 64015 441
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 511,563,150,00004,20-0,2934
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -511,56-3,150,0000-4,200,2934
Hrubá marža 1,00001,0000-0,00170,03400,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 3818 550-190,00-22 870-2 025
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 512,564,150,00005,200,6856
Krátkodobé pohľadávky 0,00008 5500,0000608,005 705
Krátkodobé záväzky 22 04035 44835 44843 01441 143
Materiál 0,00000,00000,00000,000022 989
Náklady na predaný tovar 0,00000,000021 70581 685102 739
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000015 82560 49655 466
Obežný majetok 43,008 5500,00008 24859 542
Obrat aktív 125,351,00000,000010,222,44
Obrat obežného majetku 125,351,00000,000010,262,46
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00001,44
Osobné náklady 0,00000,00000,000025 5160,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9,000,0000120,00322,001 302
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 2510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 3818 070-712,00-23 907-2 123
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2446-0,30000,02010,6882-0,1206
Podiel EBIT k aktívam 125,141,00000,0000-2,77-0,0354
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 125,141,00000,0000-2,77-0,0356
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2446-0,31790,00650,6606-0,1150
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00000,00000,92290,2573
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00008,740,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00008 5500,0000608,005 705
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00200,24120,00000,19240,5202
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 511,560,0000-4,64-20,14-1,14
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 512,564,150,00005,200,6999
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,32-1,0000-1,242,39
Pridaná hodnota 5 3908 550-36,002 92143 652
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00002,060,0000
Rentabilita aktív, ROA 125,140,94390,0000-2,89-0,0354
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2446-0,30000,02010,6882-0,1206
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,094,15-506,40-1,91-58,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,094,15-506,40-1,91-58,09
Služby 0,00000,00002 24716 69828 573
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43,008 5500,00008 27860 007
Spotreba materiálu… 0,00000,00003 6334 49118 700
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 3908 55021 66984 608146 391
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00002,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000021 60184 241144 307
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 3908 55068,00365,002 084
Účtovný cash flow 43,000,0000-7 640-1 72515 441
Vlastné imanie -21 997-26 898-35 448-34 73617 609
Všetky záväzky 22 04035 44835 44843 01441 998
Výsledok hospodárenia 5 3908 550-70,00-22 550-723,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 3908 550-70,00-22 550-723,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 3818 070-712,00-23 907-2 123
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 070-712,00-23 907-28 438-3 121
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 3818 550-232,00-22 947-2 123
Zásoby 0,00000,00000,00000,000038 396
Záväzky 22 04035 44835 44843 01441 998
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 2510,0000
Zisk pred zdanením 5 3818 550-232,00-22 947-2 123
Zmena EBIT 0,6294-36,850,01010,83510,6802