Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 114 631 98494 606 33070 871 39570 280 83673 946 150
Aktivácia 125 37435 30457 919302 537495 945
Bežná likvidita III. stupeň 0,72610,71020,58070,70930,8415
Časové rozlíšenie aktív 5 30417 227153 5425 381611,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,535,755,167,915,66
Celkové tržby 407 075 455329 699 158296 675 338299 125 4250,0000
Celkový dlh 101 197 39580 592 54959 373 22462 391 41462 842 226
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 556-23 122-16 957-13 505-3 312
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 55623 12216 95713 5053 312
Čistý cash flow 4 4346 1653 4525 1003 312
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 578 10815 955 42514 781 00110 279 84310 961 084
Čistý zisk 11 930 80912 515 60911 329 7497 721 90010 937 501
Čistý zisk v minulom roku 12 515 60911 329 7497 721 90011 748 5989 084 772
Cudzie zdroje -13 434 589-14 013 781-11 498 171-7 889 422-11 103 924
Daň z príjmov 3 647 2993 439 8163 450 8802 536 7760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 439 8163 450 8802 536 7763 342 9690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 647 2993 439 8163 450 8802 536 7760,0000
Dlhodobé pohľadávky 385 499402 715121 9180,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,9032,9523,0433,7449,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,8031,5616,1524,9219,76
Doba obratu aktív 104,58106,3788,2987,0496,70
Doba obratu pohľadávok 28,2533,4023,1933,7449,70
Doba obratu zásob 1 237961,79724,261 0251 113
Doba splácania záväzkov 3 0483 0052 8814 02187,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 87,2284,5670,6074,2979,49
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 1232 5352 7893 9680,0000
EBIT v minulom roku 15 955 42514 781 00110 279 84315 100 0359 128 948
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 578 10815 955 42514 781 00110 279 84310 961 084
EBITDA 28 359 90627 169 85225 194 66619 349 27519 870 396
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 359 90627 169 85225 194 66619 349 27519 870 396
Finančná páka 8,536,756,168,916,66
Finančné účty 27 55623 12216 95713 5053 312
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 32 108 69832 230 20228 390 42922 829 63119 866 646
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83390,79500,79960,85360,8220
Krátkodobé pohľadávky 30 583 44029 304 26218 492 77527 247 22338 009 114
Krátkodobé záväzky 95 595 51875 211 01256 666 92759 989 47460 782 511
Krytie dlhovej služby 0,00000,000067 728914,12842,57
Materiál 34 639 94921 521 97512 852 66714 495 44912 154 071
Nákladové úroky 0,00000,0000372,0021 16723 583
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000372,0021 1678 46844 176
Náklady na predaný tovar 363 476 157291 635 975264 292 109271 325 048253 266 515
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 447 0989 134 0207 179 3755 444 9314 307 939
Neobežný majetok 44 834 13640 790 49037 840 36227 727 64622 796 457
Obežný majetok 69 792 54453 798 61332 877 49142 547 80951 149 082
Obrat aktív 3,493,434,134,193,77
Obrat neobežného majetku 8,927,967,7410,6312,24
Obrat obežného majetku 5,736,038,916,935,46
Obrat zásob 0,29510,37950,50400,35620,3279
Odpisy 12 941 01012 509 68610 770 6869 377 2344 227 557
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 470 5056 254 8435 385 3434 661 1174 227 557
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 470 5056 254 8435 385 3434 716 1170,0000
Osobné náklady 16 130 48213 269 19110 013 8719 304 9200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1122 9083 0702 3103 752
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 1770,00002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 64 703 26459 595 34252 472 73054 008 3390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 871 81925 025 29522 100 43517 099 13415 165 058
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,88810,89310,98540,97880,9850
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,81830,82261,040,99890,8327
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,173,613,994,280,1020
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,252,492,862,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,251,281,381,256,11
Pohľadávky z obchodného styku 28 277 61628 071 77712 962 87320 124 24215 113 159
Pohotová likvidita II. stupeň 0,32030,39020,32940,45450,6254
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3 030-2 273-3 331-1 547-3 353
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00009,280,24090,1404
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88280,85190,83780,88770,8498
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,535,755,167,915,66
Pridaná hodnota 36 287 87932 992 82428 646 84323 329 34625 850 081
Primárna platobná neschopnosť 2,352,264,232,940,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,88810,89310,98540,97880,9850
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,572,972,363,223,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,572,972,363,223,16
Služby 13 269 20710 337 3447 933 1516 809 7624 863 982
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 631 98494 606 33070 871 39570 280 83673 946 150
Spotreba materiálu… 340 172 765272 731 351249 301 494259 366 939244 223 566
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 125 3740,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 401 946 444327 172 816294 572 285296 463 981279 116 596
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 875 4522 531 6291 598 8281 741 3330,0000
Tržby z predaja tovaru 10 688 0238 594 5406 640 4245 003 2414 014 638
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 389 382 969316 046 647286 333 033289 719 407275 101 958
Účtovný cash flow 4 4346 1653 4525 1003 312
Úrokové krytie 0,00000,000039 734485,65464,79
Vlastné imanie 13 434 58914 013 78111 498 1717 889 42211 103 924
Všetky záväzky 101 197 39580 592 54959 373 22462 391 41462 842 226
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,88810,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 15 606 82315 917 05914 675 51010 265 32114 443 551
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 606 82315 917 05914 675 51010 265 32114 443 551
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 930 80912 515 60911 329 7497 721 90010 937 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 515 60911 329 7497 721 90011 748 5989 084 772
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 578 10815 955 42514 780 62910 258 67614 444 746
Zásoby 38 796 04924 068 51414 245 84115 287 08113 136 656
Záväzky 101 197 39580 592 54959 373 22462 391 41462 842 226
Záväzky z obchodného styku 66 591 69563 447 18954 854 73559 185 8830,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 888 4313 851 8472 382 0055 177 5440,0000
Zisk pred zdanením 15 578 10815 955 42514 780 62910 258 67614 444 746
Zmena EBIT 0,97641,081,440,68081,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 287 539531 43663 992-5 953-366 973
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 287 539531 43663 992-5 953-366 973
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 687 5251 274 7361 347 2981 448 0531 199 288
Účtovné závierky