DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 25 216 17428 016 13327 494 37725 925 24721 662 792
Bežná likvidita III. stupeň 8,349,899,1610,498,60
Časové rozlíšenie aktív 322 909317 044317 562286 330273 138
Časové rozlíšenie pasív 5 2683 006370,001 913156,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1995-0,0136-0,0404-0,0590-0,6144
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,820,14380,38850,67495,50
Celkové tržby 55 620 59555 520 34853 813 94750 405 3510,0000
Celkový dlh 3 234 9023 202 8103 528 3373 140 0284 347 487
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 402 379-16 786 546-16 449 554-15 482 078-10 639 191
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 402 37916 786 54616 449 55415 482 07810 639 191
Čistý cash flow -4 384 167336 992967 4761 344 15110 639 191
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 997 44411 338 89311 882 72211 086 3566 399 234
Čistý zisk 7 165 6878 844 6479 182 3648 603 7976 399 234
Čistý zisk v minulom roku 8 844 6479 182 3648 603 7977 864 3596 842 498
Cudzie zdroje -21 976 004-24 810 317-23 965 670-22 783 306-17 315 149
Daň z príjmov 1 831 7572 494 2462 700 3582 482 5590,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 494 2462 700 3582 482 5592 245 3330,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 831 7572 494 2462 700 3582 482 5590,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 272 1021 148 5511 128 9981 328 4271 067 610
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,343,521,072,965,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,273,251,042,935,47
Doba obratu aktív 166,23184,88186,89187,83178,51
Doba obratu pohľadávok 14,7211,108,7412,5914,28
Doba obratu zásob 89,8379,1085,1273,7684,00
Doba splácania záväzkov 33,4233,3136,0630,9923,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,9115,4616,9314,4315,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 11,5314,3916,9012,430,0000
EBIT v minulom roku 11 338 89311 882 72211 086 35610 109 6926 842 498
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 997 44411 338 89311 882 72211 086 3566 399 234
EBITDA 11 899 05914 255 22315 012 49514 153 77110 032 806
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 899 05914 255 22315 012 49514 153 77110 032 806
Finančná páka 1,151,131,151,141,25
Finančné účty 12 402 37916 786 54616 449 55415 482 07810 639 191
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8715-0,8856-0,8717-0,8788-0,7993
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87150,88560,87170,87880,7993
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 718 18414 078 75514 860 63013 968 8139 827 394
Krátkodobé pohľadávky 961 276533 518157 057408 634664 767
Krátkodobé záväzky 2 413 8992 342 9882 490 2021 991 5151 935 622
Materiál 0,0000979,0031 3369 06910 631
Náklady na predaný tovar 38 633 09336 850 94235 777 89933 377 46330 693 166
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 26 362 10225 672 02725 203 23123 458 54922 055 478
Neobežný majetok 3 769 4643 667 1873 563 6693 679 1433 942 453
Obežný majetok 21 123 80124 031 90223 613 14621 959 77417 447 201
Obrat aktív 2,201,971,951,942,04
Obrat neobežného majetku 14,6915,0815,0713,6911,24
Obrat obežného majetku 2,622,302,272,292,54
Obrat zásob 4,064,614,294,954,35
Odpisy 2 682 7802 651 5582 950 6562 864 6701 386 924
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 335 9901 331 1791 475 3281 432 3351 386 924
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 346 7901 320 3791 475 3281 432 3350,0000
Osobné náklady 5 792 1415 109 1244 515 4244 208 4540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 180 875189 202167 831184 958205 412
Ostatné záväzky z obchodného styku 362 482537 101482 500295 5730,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 848 46711 496 20512 133 02011 468 4677 786 158
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49180,59920,59830,59720,4911
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,62620,70640,71850,72670,4432
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,853,554,014,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,952,342,432,419,81
Pohľadávky z obchodného styku 496 644492 768153 452404 064663 223
Pohotová likvidita II. stupeň 5,667,526,808,125,98
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,01-73,62-24,77-16,95-1,63
Pridaná hodnota 16 508 53118 135 29018 108 10017 047 00813 601 994
Primárna platobná neschopnosť 1,682,057,601,980,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,137,166,607,775,50
Služby 11 043 3349 914 0289 401 5948 680 3087 437 651
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 216 17428 016 13327 494 37725 925 24721 662 792
Spotreba materiálu… 1 227 6571 264 8871 173 0741 238 6061 200 037
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 55 367 02955 318 47553 705 80650 378 94444 295 160
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 3677 9830,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 55 205 01955 256 62353 653 09050 336 33344 257 480
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 162 01055 48544 73342 61137 680
Účtovný cash flow -4 384 167336 992967 4761 344 15110 639 191
Vlastné imanie 21 976 00424 810 31723 965 67022 783 30617 315 149
Všetky záväzky 3 234 9023 202 8103 528 3373 140 0284 347 487
Výsledok hospodárenia 9 199 29711 548 05812 056 16611 277 9708 645 882
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 199 29711 548 05812 056 16611 277 9708 645 882
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 165 6878 844 6479 182 3648 603 7976 399 234
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 844 6479 182 3648 603 7977 864 3596 842 498
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 997 44411 338 89311 882 72211 086 3568 440 872
Zásoby 6 488 0445 563 2875 877 5374 740 6355 075 633
Záväzky 3 234 9023 202 8103 528 3373 140 0284 347 487
Záväzky z obchodného styku 833 0761 012 3191 166 803798 7240,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 470 594475 218684 303503 1510,0000
Zisk pred zdanením 8 997 44411 338 89311 882 72211 086 3568 440 872
Zmena EBIT 0,79350,95421,071,100,9352
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 16 98261 97413 65611 1310,0000