TOP Development, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 485 7408 460 8888 791 4598 874 5479 043 101
Bankové úvery 32 06243 0670,0000800 000800 000
Bežná likvidita III. stupeň 3,250,42980,39690,11370,1349
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000800 000800 000
Časové rozlíšenie aktív 5 7975 01817 53215 01417 764
Časové rozlíšenie pasív 32 25933 61738 81538 11942 748
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,51010,0056-0,03280,01350,0469
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,00-0,03490,1800-0,0697-0,2313
Celkové tržby 2 357 7132 265 2202 109 0872 195 9393 820 119
Celkový dlh 1 116 5701 702 1711 980 7372 123 4622 222 861
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 464 024-220 688-301 106721 161630 781
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,33-0,02070,0279-0,02940,0037
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 496 086263 755301 10678 839169 219
Čistý cash flow 3 232 331-37 351222 267-90 380-317 944
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 880 88350 883198 02030 607152 314
Čistý zisk 3 143 886-46 80858 941-64 52714 206
Čistý zisk v minulom roku -46 80858 941-64 52714 2063 731 875
Cudzie zdroje -6 336 911-6 725 100-6 771 907-6 712 966-6 777 492
Daň z príjmov 688 264-1 36631 065-14 1844 471
Daň z príjmov v minulom roku -1 36631 065-14 1844 47119 187
Daň z príjmov z bežnej činnosti 688 264-1 36631 065-14 1844 471
Dlhodobé bankové úvery 32 06243 0670,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 32 06243 0670,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,5841,2040,9728,5214,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,5126,5836,0326,4511,92
Doba obratu aktív 2 3951 8682 1441 9391 146
Doba obratu pohľadávok 24,5841,2040,9728,5214,21
Doba obratu zásob 0,00005 6270,00000,000012,23
Doba splácania záväzkov 0,0000324 5890,00000,0000271 256
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 344,16236,02301,12283,35174,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000069 4700,00000,000060 362
EBIT v minulom roku 50 883198 02030 607152 3143 941 069
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 880 88350 883198 02030 607152 314
EBITDA -647 148-29 234206 382309 300166 404
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -647 148-29 234206 382309 300166 404
Finančná páka 1,181,261,301,321,33
Finančné účty 3 496 086263 755301 10678 839169 219
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8465-0,7948-0,7703-0,7564-0,7495
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84650,79480,77030,75640,7495
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 776 7651 203 5101 219 969391 0031 031 147
Krátkodobé pohľadávky 76 842186 598167 986130 551112 084
Krátkodobé záväzky 1 075 7831 068 9211 234 5961 297 0161 374 861
Krytie dlhovej služby -7,99-0,22031,412,100,9434
Materiál 332,00130,00346,0061,0062,00
Nákladové úroky 48 73399 057108 014109 318133 637
Nákladové úroky v minulom roku 99 057108 014109 318133 637190 007
Náklady na predaný tovar 1 733 1371 786 5771 512 1891 758 7623 047 498
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 2020,00000,00001 850
Neobežný majetok 3 888 2837 986 9878 286 0898 631 6828 743 972
Obežný majetok 3 591 660468 883487 838227 851281 365
Obrat obežného majetku 0,31773,533,077,3310,23
Obrat zásob 0,00000,06490,00000,000029,84
Odpisy 350 606333 830338 498360 992341 778
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 175 303166 915169 249180 496170 889
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 175 303166 915169 249180 496170 889
Osobné náklady 209 9184 79818 58299 758109 215
Ostatné náklady na finančnú činnosť 379,00374,00653,003 62710 477
Ostatné záväzky z obchodného styku 342 464218 36097 061150 119164 415
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 494 492287 022397 439296 465355 984
Podiel EBIT k aktívam 0,51840,00600,02250,00340,0168
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,52070,00600,02260,00350,0169
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,60850,00690,02630,00410,0200
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,3545-0,0359-1,19-1,13-0,6498
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,37-0,01650,1054-0,0412-0,0832
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-111,060,00000,0000-90,85
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,82-27,82-0,8436-0,8818-1,54
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,06-0,3942-0,0439-0,1909-0,3727
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,83-0,02260,1485-0,0541-0,1104
Pohľadávky z obchodného styku 29 738120 395147 727121 07394 015
Pohotová likvidita II. stupeň 3,230,41300,38210,10510,1349
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,96180,05-30,4774,2721,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 66,33-0,37712,06-0,8268-2,38
Pridaná hodnota -592 223-133 491-15 676-87 970-168 070
Primárna platobná neschopnosť 11,521,900,71801,313,25
Rýchla likvidita I. stupeň 3,160,23920,23650,03690,0763
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,73-58,239,606,8713,36
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,73-58,239,606,8713,36
Služby 891 370396 795283 072369 094527 261
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 485 7408 460 8888 791 4598 874 5479 043 101
Spotreba materiálu… 841 7671 388 5801 229 1171 389 6682 518 387
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 32 06243 0670,0000800 000800 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 526 2012 269 6452 003 6331 713 4573 317 038
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 6 173 1410,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 212 146616 559507 12042 665437 610
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00002 675
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 140 9141 653 0861 496 5131 670 7922 876 753
Účtovný cash flow 3 232 331-37 351222 267-90 380-317 944
Úročený dlh 32 06243 0670,0000800 000800 000
Úrokové krytie 79,640,51371,830,28001,14
Vlastné imanie 6 336 9116 725 1006 771 9076 712 9666 777 492
Všetky záväzky 1 116 5701 702 1711 980 7372 123 4622 222 861
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000039 000
Výnosy budúcich období krátkodobé 32 25933 61738 81538 1193 748
Výsledok hospodárenia -90 792-7 370144 416-20 092124 012
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -90 792-7 370144 416-20 092124 012
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 143 886-46 80858 941-64 52714 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -46 80858 941-64 52714 2063 731 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 832 150-48 17490 006-78 71118 677
Zásoby 18 73218 53018 74618 46162,00
Záväzky 1 116 5701 702 1711 980 7372 123 4622 222 861
Záväzky z obchodného styku 342 464228 776106 061158 399305 946
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000010 4169 0008 280141 531
Zisk pred zdanením 3 832 150-48 17490 006-78 71118 677
Zmena EBIT 76,270,25706,470,20090,0386
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 305 184260 865230 58811 065138 224
Účtovné závierky