10tacle studios slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 32 99233 15433 00333 40636 326
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000044,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,11-1,11-1,11-1,11-1,12
Celkové tržby 0,0000958,000,00000,00000,0000
Celkový dlh 334 934334 679334 284333 501333 384
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -90,00-252,00-101,00-449,00-13 819
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 90,00252,00101,00449,0013 819
Čistý cash flow 90,00151,00-348,00449,0013 819
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -413,00761,00-270,00-311,00-1 118
Čistý zisk -418,00-199,00-1 230-1 271-1 118
Čistý zisk v minulom roku -199,00-1 230-1 271-1 767-575,00
Cudzie zdroje 301 942301 525301 325300 095297 058
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00008 4730,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00008 3950,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000012 6320,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00008 4730,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000135 879
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000126 1040,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 761,00-270,00-311,00-807,00-575,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -413,00761,00-270,00-311,00-1 118
EBITDA -234,00852,00-194,00-234,00-1 065
EBITDA marža 0,00000,88940,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -234,00852,00-194,00-234,00-1 065
Efektívna daňová sadzba 0,00001,26-3,56-3,090,0000
Finančné účty 90,00252,00101,00449,0013 819
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 9,159,099,138,988,18
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -9,15-9,09-9,13-8,98-8,18
Hrubá marža 0,00000,88940,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -413,00761,00-270,00-311,00-1 118
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 10,159,9810,029,989,07
Krátkodobé pohľadávky 32 90222 23822 23832 95722 507
Krátkodobé záväzky 334 784330 979330 584333 351329 461
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 326 8500,00000,0000326 1120,0000
Krytie dlhovej služby -46,800,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 5,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 150,00106,00194,00211,00885,00
Obežný majetok 32 99233 15433 00333 40636 326
Ostatné náklady na finančnú činnosť 179,0091,0076,0077,0053,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000056 67056 4900,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -418,00-199,00-1 230-1 271-1 118
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pohľadávky z obchodného styku 32 69922 03522 03532 69822 034
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3 3551 997-865,88668,3621,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 18,000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 10,1510,0910,139,989,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,11-1,11-1,11-1,11-1,12
Pridaná hodnota -150,00852,00-194,00-211,00-885,00
Primárna platobná neschopnosť 10,002,572,569,970,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 431392,82-1 723-1 425-313,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 431392,82-1 723-1 425-313,04
Služby 150,00106,00194,00211,00885,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 32 99233 15433 00333 40636 326
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000958,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000958,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 90,00151,00-348,00449,0013 819
Úrokové krytie -82,600,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -301 942-301 525-301 325-300 095-297 058
Všetky záväzky 334 934334 679334 284333 501333 384
Výsledok hospodárenia -234,00852,00-194,00-234,00-1 065
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -234,00852,00-194,00-234,00-1 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -418,00-199,00-1 230-1 271-1 118
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -199,00-1 230-1 271-1 767-575,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -418,00761,00-270,00-311,00-1 118
Záväzky 334 934334 679334 284333 501333 384
Záväzky z obchodného styku 326 85056 67056 490326 1120,0000
Zisk pred zdanením -418,00761,00-270,00-311,00-1 118
Zmena EBIT -0,5427-2,820,86820,38541,94

Činnosti firmy
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Záznam a archivácia dát na CD-ROM
Počítačová grafika
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Automatizované spracovanie dát
Systémová údržba software
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Tvorba a spracovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti
Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh v rozsahu voľnej živnosti
Návrh a optimalizácia informačných technológií
Registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
Výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
Výroba reklamných predmetov v rozsahu voľnej živnosti
Počítačové spracovanie videa a zvuku
Organizovanie kurzov, seminárov a školení
Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Nákup a predaj výpočtovej techniky
Prieskum trhu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a výpočtovej techniky
Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického, nemeckého, talianskeho,..
Administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním,..
Grafické práce, zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou